Workshop: Tillsammans flyttar vi gränserna för vår fantasi

VAD: 
Idéverkstad med fokus på optisk mätteknik

VAR:
Luleå, Vineyard event & konferens

NÄR:
22 november 09:00-17:00

HUR:
Kreativ workshop, inspirationsföreläsningar och showroom med framtidens teknik

VEM:
Kravställare och problemlösare inom offentliga organisationer likväl som näringslivet.


Ny digital, teknik är vad som driver merparten av all utveckling i vår digitaliserade värld. Ett av de mest spännande teknikområdena, ett av de mest kraftfullaverktygen för digitalisering, är idag optisk mätteknik – som bland annat möjliggör förarlösa fordon men framförallt skapar effektiviseringsvinster i alla tänkbara branscher.
Potentialen för optisk mätteknik är i princip obegränsad – vi befinner oss fortfarande i början av den här utvecklingen.

Det är faktiskt enbart fantasin som sätter gränser.

För att flytta fram dessa gränser vill Adopticum med projektet OMIN hålla en serie kreativa workshops i syfte att nå ut på okänd mark.


Med denna utgångspunkt samlade Adopticum återigen två till synes väsensskilda branscher – vårdsektorn och processindustrin – den här gången i Luleå. Heterogena grupper fick i uppdrag att utforska gemensamma beröringspunkter och behov, och skapa effektiva lösningar alla har nytta av.

– Spännande och kul att jobba tillsammans på det här sättet, med människor med helt olika erfarenheter och infallsvinklar, sa Johanna Elenius, som studerar till ditigal strateg på Piteå Digital.

Med jämställdhet i fokus inleddes dagen i form av en inspirerande föreläsning av Fredrik Eklöv, processledare, föreläsare och social entreprenör från Kichisaga Leadership – som fokuserar på ledarskap, genus och mångfald.

Fredrik berättade om de strukturer i vårt samhälle och på våra arbetsplatser som vi vanligtvis inte ser, om vi inte anstränger oss – en synvinkel och utgångspunkt somgrupperna tog med sig under dagen.

Därefter flyttades fokus till den nya, optiska mättekniken – som är det andra fundamentet i OMINs projekt. Deltagarna gick runt på sex teknikstationer där de fick se, förstå och känna på den absolut senaste tekniken och lyssna till goda exempel.

– Företag och organisationer i norra Sverige är oerhört duktiga på det de gör, men de har inga möjligheter att hänga med i ett så smalt teknikområde som optisk mätteknik, därför finns OMIN – vi ska informera om och erbjuda den senaste tekniken till alla som vill förändra och
förbättra, sa Sara Lindahl, projektledare på Adopticum.

Efter en kunskapsdusch ute i teknikstationerna var det äntligen dags att börja omsätta all information till idéer – först via enskilt tankearbete och därefter tillsammans via brainstorming i grupperna.

Workshopen avslutades med att alla grupper presenterade sina respektive lösningar för varandra och gav feedback.

Nästa steg för grupperna är kort.

Det är hos OMIN de kan söka resurser för att göra en förstudie av sitt koncept.
VIRTUAL JOURNEYS

Travel when you want, be there when you can’t

Virtual tourism levererar en upplevelse där personer med hjälp av VR-teknik kan uppleva scenarion, resmål och evenemang i sin hemmiljö. Virtual tourism riktar sig mot alla människor, men med specifikt fokus mot personer med rörelse-nedsättningar och funktionshinder, som försvårar fysiskt resande. Behovet av social interaktion, delaktighet, variation i stimuli och t o m solljus är tydligt hos personer som lever med funktions-nedsättningar i ett arktiskt klimat. Själva upplevelsen innefattar augmentet reality där VR-teknik kombineras med sensorisk stimulering i form
av en väderstation som producerar solljus, strålningsvärme, kyla, fläktande vind, fukt/ånga, med möjlighet till rörelse. Upplevelsen inkluderar möjlighet till uppkoppling, 3D-bilder av andra och social interaktion, då man kan umgås med en vän, familj, och möjlighet att lära känna nya människor. Förväntad nytta är ökad Delaktighet, positiva hälsoeffekter och minskad klimatpåverkan.
MOTUS

Stimulans till rörelse med ny teknik

Undersökningar visar att allt fler barn är motoriska ”analfabeter” – med andra ord att de saknar språket, alfabetet, för att röra sig och leka.

Genom gamefication, 3D-scanning och rörelse-sensorer med pulsmätare skapar MOTUS en ny, delvis digital, plattform i vilken barn inspireras att lära sig och utföra motoriska övningar.

En 3D-kamera används för att avgöra ifall spelaren fullgjort sina uppdrag och denne belönas isåfall med att gå till i nästa nivå.

Spelet kan användas av småbarn såväl som vuxna. Belöningar ges på traditionellt spelmanér.

Barns behov av rörelse för hälsa och välstånd kan inte nog poängteras. MOTUS kommer leda till friskare barn och därmed en bättre folkhälsa på lång sikt.
MY SIGN IN

Kommunikationssvårigheter vid  hörselskada/ funktionsvariation där teckenspråk används vid kommunikation är uppenbara. My Sign In vill minska utanförskapet och förbättra kommunikationen mellan hörande och hörselskadade.

Via en 3D-lösning i form av en app översätts teckenspråk till text eller tal. Det kompletteras med översättning av text och tal till teckenspråk, dvs en tvåvägskommunikation. Lösningen fungerar naturligtvis på olika länders språk och teckenspråk.

Personer med hörselskada/funktionsvariaton kan därmed inkluderas i samtalet, kan ta del av det offentliga rummet, vilket ökar egenvärdet, själv-känslan och känslan av att vara medskapande. Ökad tillgänglighet i olika former.
 
SÅRKOLLEN

Sårkollen kan med hjälp av 3D-kamera och en värmekamera förenkla, förbättra och effektivisera bedömningar av sår. Genom 3D kan djupet i såret mätas utan beröring av såret. Storlek och form kan bestämmas bättre genom digitalmätning. I dagsläget sker bedömningen genom att rita på plastfilm, mäta med hjälp av linjal, sårets djup mäts
med hjälp av öronpinne.

Sårkollen skapar framförallt mindre obehag för de 300.000 patienter med ben- och fotsår som berörs varje år i Sverige, men även möjlighet till bättre och snabbare dokumentation, även på distans, och därmed också stora ekonomiska besparingar.

Eftersom vården genom denna produkt kan upptäcka sår som är svårläkta tidigare, bedöma såren bättre och sätta in rä tt behandling snabbare, kommer detta att betyda omfattande besparingar inom vården. Vars totala kostnad för att läka fotsår är 21 miljarder kronor per år.
PROPHEET

Propheet är individanpassade fotinlägg som skapas via statisk och dynamisk 3D scanning, för en mer exakt utformad sko och/eller inlägg.

Fötter är olika och det är idag svårt och dyrt att få en individanpassad sko och/eller inlägg. Nuvarande lösningar kan ej heller  avläsa belastning i foten vid rörelse. 

Genom att utnyttja 3D teknik för att avläsa varje yta av foten kan en mer exakt avbildning av foten ske.

Det finns en stor potentiell marknad för individanpassade skoinlägg samt sportutrustning såsom skridskor och pjäxor. Användare/köpare innefattar ortopeder, sportbutiker och eventuellt mer nischade skobutiker.

Nuvarande lösningar innefattar manuell mätning och observation av foten i rörelse.  Användaren kommer behöva utbildas i att kunna tolka och förstå data och algoritmer och gränssnittet måste vara intuitivt och enkelt.