2018

NÄR: 12:e december 09:30 - 16:00
VAR: Arenan, Campus Skellefteå

Denna dag går den optiska mätteknikens tecken! En del av de superspännande delprojekt som bedrivits kommer att prata kort om dessa men dagen har också inslag av innovation, inspiration och eftertanke.

Vänligen observera att det kommer att vara ett begränsat antal platser. Om du vill anmälda dig redan idag så går det utmärkt att göra det här!
 

Lisa Lindvall

The Fit vill bli den första aktören i Sverige att digitalt kunna ta fram kroppsmått. Målet är att med hjälp av bara en mobiltelefon kunna ta fram kroppsmått och på så sätt skapa en förbättrad användarupplevelse för de som handlar kläder online. The Fit har med sin lösning vunnit Venture Cup i kategorin Top Tech 2018 och SKAPA-priset för unga innovatörer i Norrbotten 2018.
 
Lisa berättar om sin vision om det digitala kroppspasset och de tillämpningar som The Fit genom det vill kunna erbjuda sina kunder.
 

Emil Hällstig

Veoneer är väldens största bolag inom aktiv säkerhet för förarassistans och självkörande fordon. Hösten 2017 förvärvade Veoneer stora delar av Fotonic och skapade därmed en utvecklingsavdelning i Skellefteå. Syftet var att bygga spetskompetens inom LiDAR-produkter, en teknologi där laserljus används för att mäta avstånd.

 
Emil ger sin syn på utvecklingen av autonoma fordon, det arbete som bedrivs inom Veoneer för att göra dessa säkrare samt hur han ser på optisk mätteknik i framtiden.
 

Emelie Berglund & Jens Lundqvist

Lundqvist är ett byggföretag som har vågat satsa på digitalisering i en bransch som annars inte tagit något avgörande kliv inom det området. När de 2013 lanserande sin 3D-konfiguarator var de först ut i sin bransch med en sådan lösning. Deras arbete har uppmärksammats bland annat genom att de sedan 2014 fem år i rad har utsetts till Gasellföretag av DI.
 
Emelie och Jens berättar om hur de vill kunna erbjuda sina kunder en ökad upplevelse genom optisk mätteknik.

 

Sara Lindahl
Man lär sig ingenting av att alltid veta vad man gör
Explizit är en liten lokalt ägd koncern som arbetar för att vi ska få en bättre värld. Hur kan man påstå det? Hur kan ett IT-konsultbolag få nytta av optisk mätteknik? Och hur ska man locka fler människor till ingenjörsyrket?
 
Sara Lindahl är affärsområdes- och konsultchef för Explizit Solutions och kommer att ge sin bild av hur man ska lyfta värderingar för att förklara tekniska lösningar och  jobba för att skapa en kreativ miljö.
 

Nicke och Nico

Emil Hägglund & Niklas Berglund
There's nothing you can make, that can't be made
Kreativitet, innovation och samarbete enligt Beatles, Steve Jobs och konceptbyrån Nicke&Nico. 

Efter sex år av arbete med att utveckla Västerbottens innovationnsprocess har de viktiga insikterna visat sig redan vara gömda i en känd Beatles-låt. Att skriva hitlåtar är tydligen nära besläktat med framgångsrikt idéarbete.
 

Lotta Kågström
Metso är ett världsledande industriföretag som med sina kunskaper och innovativa lösningar hjälper kunder att effektivisera verksamheten, minska riskerna och öka lönsamheten. I Ersmark tillverkas världsledande slitgummiprodukter och gummiblandningar till kunder inom gruv- och processindustrin.
 
Lotta berättar om hur Metso under våren sponsrade ett Creative Game Challenge där det vinnande bidraget var en lösning som gav möjligheten att kliva in i en gruvkvarn i VR. Hon förklarar hur de tre upphovsmännen sedan utvecklade lösningen tillsammans med Metso och vad det inneburit.
 

Robert Hedman
Fisken i genushavet
Indexator är en värdestyrt företag som aktivt arbetar med värdegrunds-frågor och månar om att skapa en miljö där alla trivs och har möjlighet att utvecklas. Indexator vann 2012 Industrins jämställdhetspris för sitt arbete för ökad jämställhet inom industrin.
 
Robert berättar om sin personliga och jobbrelaterade resa genom tiden, med avstamp från den dag han anställdes på Indexator. Han berättar hur det såg ut då, hur han och hans kollegor betedde sig och hur det påverkade honom. Resan tar honom från lyckligt ovetande till olyckligt vetande genom utbildning och mötet av verkligheten med nya perspektiv. han kommer också att prata om resan för Indexator, hur såg det ut tidigare, vad har hänt och hur ser det ut idag.
 

Den 12 december hålls ett seminarium med fokus på optisk mätteknik i Skellefteå. Arrangör är Adopticum via strukturfondsprojektet OMIN.

Det känns fantastiskt att få avsluta ett så lyckat projekt som OMIN genom ett seminarium med så mycket spännande på agendan, säger Maria Strand, projektledare på Adopticum.

Projektet har under tre år erbjudit resurser med specialistkompetens inom optisk mätteknik till bolag som velat genomföra satsningar inom teknikområdet. Åtta bolag har genom förstudieprojekt fått hjälp att undersöka om deras idé för en ny innovativ produkt går att förverkliga.  Fem av dessa produktidéer har sedan gått vidare för att ta de första stegen mot en prototyp. Några av dessa bolag kommer att berätta om sin satsning och varför de menar att optisk mätteknik är ett sätt att hålla sig i konkurrenskraftiga och framkant inom sin bransch. På agendan finns också representanter från stora, multinationella bolag.

Vi har valt att bjuda in både lite mindre, regionala aktörer såväl som representanter från stora globala företag som talare. Detta för att visa på att detta är ett teknikområde där utvecklingen går snabbt och genom att genomföra satsningar inom området har man alla möjligheter att stärka sin konkurrenskraft avsevärt – säger Maria Strand.

Ett av de globala bolag som kommer delta är Veoneer som är världens största bolag inom aktiv säkerhet för förarassistans och självkörande fordon. Detta är ett område inom vilket optisk mätteknik är central.
 
Hösten 2017 förvärvade Veoneer stora delar av Skellefteåföretaget Fotonic och skapade därmed en utvecklingsavdelning i Skellefteå. Syftet var att bygga spetskompetens inom LiDAR-produkter, en teknologi där laserljus används för att mäta avstånd. Emil Hällstig från Veoneer kommer ge sin syn på utvecklingen av autonoma fordon och det arbete som bedrivs inom Veoneer för att göra dessa säkrare.
 
En annan talare på agendan är Robert Hedman från Indexator i Vindeln. Indexator vann 2012 Industrins jämställdhetspris för sitt arbete för ökad jämställhet inom industrin. Robert Hedman kommer berätta om sin personliga och jobbrelaterade resa med avseende på jämställdhet.


Jämställdhet och likabehandling har varit ett centralt tema under hela projektet. Därför har vi bjudit in Indexator, ett bolag som kommit väldigt långt med sitt jämställdhetsarbete, att dela med sig av sina erfarenheter – säger Maria Strand.

Seminariet är kostnadsfritt och kommer hållas på Campus Skellefteå.

Du kan redan nu anmäla dig här.
 

Save the date! Den 12:e december bjuder Adopticum och projektet OMIN in till OMIN Summit. Boka in dagen i din kalender redan nu!
 
Vi kommer att släppa den fullständiga agendan lite senare. Det kommer att bli ett fullspäckat schema om du som deltagare kommer att få en bild av som händer inom området fotonik i allmänhet och optisk mätteknik i synnerhet. Ni kommer att få en förståelse för hur detta teknikområde kommer att vara med att skapa värde i de digitaliseringsprocesser och automationssatsningar som pågår runt omkring oss.
 
Ni kommer att få lyssna på inspirerande föreläsningar och ta del av det som skett inom ramen för OMIN under de tre år som projektet bedrivits. Några av de bolag som bedrivit delprojekt inom ramen för projektet kommer att berätta på vilket sätt projektet gett dem möjlighet att utvecklas och inspirera er genom att delge sina framtidsvisioner.
 
Bland annat kommer Lisa Lindvall från The Fit att berätta hur hennes frustration kring hur svårt det kan vara att beställa rätt storlek på kläder online. Detta ledde till att The Fit genomfört ett OMIN-projekt och nu håller på att utveckla en digital kroppskanner.  The Fit har för detta arbete tilldelats priset Top Tech av Venture Cups Sverigejury.
 
Vänligen observera att det kommer att vara ett begränsat antal platser. Om du vill anmälda dig redan idag så går det utmärkt att göra det här!

Den 7 juni genomförde Adopticum och IUC Norr tillsammans ett välbesökt teknikforum vid Bolidens anrikningsverk i Boliden.

Boliden stod som värd och välkomnade de inbjudna teknikföretagen Swerea Mefos, MBV Systems, Optimation, Ducus PreEye och DataPolarna.


Teknikforumet anordnades inom ramen för projektet OMIN (Optisk Mätteknik för ett Innovativt näringsliv). OMIN är ett strukturfondsprojekt med målet att tillsammans med små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten utveckla innovativa produkter och tjänster baserat på optisk mätteknik. Projektet drivs av Stiftelsen Adopticum, med stöd av IUC Norr.

Boliden, tillsammans med övrig basindustri i regionen, står inför en rad utmaningar för att fortsätta vara konkurrenskraftiga på en global marknad. En väg till att förbättra och effektivisera process- och produktionsflödet är införandet av ny teknik, digitalisering och användande av t.ex. optisk mätteknik.


Under dagens teknikforum gjordes en rundvandring på anrikningsverket där personal från Boliden berättade om anläggningen och visade var i produktionen de vill se förbättringar och effektiviseringar. 

Efter rundvandringen samlades berörda parter fån Boliden tillsammans med teknikföretagen i ett idégenererande teknikforum. De deltagande teknikföretagen bidrog, utifrån de utmaningar som Boliden presenterat, med konkreta råd, tips och idéer på möjliga teknologier och implementationer.  

Teknikforumet gav Boliden en möjlighet att på ett informellt sätt möta och inleda dialog med företag som har kompetens och erfarenhet inom optisk mätteknik. För de deltagande teknikföretagen gav dagen en bra chans att få en insikt i de utamningar som Boliden står inför och att få träffa berörda chefer och personal vid Boliden.

Under dagens identifierades ett antal applikationsområden att jobba vidare med. Via optisk mätteknik finna potentiella lösningar för ett antal av de utpekade förbättringsområdena.

Lisa Lindvall, The Fit  Foto: Hampus Carlson
Lisa Lindvall, The Fit Foto: Hampus Carlson

De två senaste åren har vinnare i start up-tävlingen Venture Cup förverkligat sina idéer i samarbete med Stiftelsen Adopticum och projektet OMIN. En nyckel till framgång är optisk mätteknik, som de senaste åren utvecklats till digitaliseringens kanske mest spännande teknikområde. – Det handlar om att ge företag kunskap, stöd och tillgång till den absolut senaste tekniken för att de ska kunna förverkliga sina visioner och idéer, säger Kenth Johansson, VD på Stiftelsen Adopticum.

Optisk mätteknik mäter automatiserat, snabbare och mer exakt än tidigare, i realtid. Tekniken har tagit sjumilakliv de senaste åren och sånt som var omöjligt nyss är möjligt idag. Optiska sensorer är till exempel det som möjliggör förarlösa fordon.

Området är sedan flera år prioriterat av EU – helt enkelt tack vare sin enorma potential. – Fotonik, som är ett samlingsbegrepp som innefattar optisk mätteknik, lyfts upp av EU som en ”Key Enabling Technology” för att kunna fortsätta utveckla konkurrenskraften bland europeiska bolag. Det är just detta Stiftelsen Adopticum bidrar till här i norra Sverige, säger Kenth Johansson.
 

Fotonik – glödhett innovationsområde

Adopticum är en tämligen unik organisation, även vid internationella jämförelser, då de är helt dedikerade till att hjälpa små- och medelstora företag med både kompetens och finansiering i tidiga skeden. De senaste åren har ett dussin entreprenörer i olika branscher samarbetat med Adopticum i Strukturfondsprojektet OMIN (Optisk Mätteknik för ett Innovativt Näringsliv) med ambitionen utveckla nya produkter inom optisk mätteknik.
 

– Det finns så oerhört många skickliga innovatörer och entreprenörer i norra Sverige, men att de ska ha koll på den senaste optiska tekniken är för mycket begärt – där kommer vi in. Vi har den kunskapen, vi ser alltid till att erbjuda den senaste tekniken och tillsammans skapar vi väldigt spetsiga lösningar som från dag ett har hela världen som marknad, säger Maria Strand, projektledare på Adopticum.

 

Ifjol vann Jonas Sjöberg och det Umeåbaserade bolaget Photon Sports i Venture Cups regionfinal. Bolagets idé föddes i Adopticums ekosystem och möjliggör mätningar av komplexa snabbhetstester för att optimera snabbhetsträning inom olika idrotter.

 
Nästa succébolag

Årets regionfinal vanns tidigare i veckan av Lisa Lindvall och det Kalixbaserade bolaget The Fit som med hjälp från Adopticum och OMIN utvecklar en mobil kroppskannerteknik som skapar digitala storleks-rekommendationer. En idé med enorm potential eftersom så mycket shopping idag sker online.
 
Projektet OMIN närmar sig sitt slut, men Adopticum har redan sökt ett nytt Strukturfondsprojekt vid namn RIO (Regional Innovation genom Optisk mätteknik).
 
– Vi vill säkerställa att företag och innovatörer i norra Sverige även i fortsättningen kan få stöd i sin produktutveckling i såna här projekt där den tekniska risken är så hög att få företag har möjlighet att ta chansen, säger Kenth Johansson.
 
– Optisk mätteknik är ett av Europas viktigaste teknikområden. Genom att få fortsätta att arbeta med små innovativa företag i RIO kan vi jobba för att nästa stora techbolag kommer från norra Sverige, säger Maria Strand.
 
 

Fakta start-ups:

Innovatör: Lisa Lindvall
Koncept: The Fit utvecklar mobil kroppsskanner-teknik som skapar en 3D-avatar med användarens kroppsmått. Genom att förena 3D-skanning och artificiell intelligens, förändrar och förbättrar The Fit framtidens online-shopping.
 
Innovatör: Jonas Sjöberg
Koncept: Photon Sports Arbetar med modern sensorteknik och 3D-kameror för att kunna erbjuda marknadens mest flexibla system för feedback vid träning och testning av snabbhet.

There are no entries for this period.

Arkiv

2018

NÄR: 12:e december 09:30 - 16:00
VAR: Arenan, Campus Skellefteå

Denna dag går den optiska mätteknikens tecken! En del av de superspännande delprojekt som bedrivits kommer att prata kort om dessa men dagen har också inslag av innovation, inspiration och eftertanke.

Vänligen observera att det kommer att vara ett begränsat antal platser. Om du vill anmälda dig redan idag så går det utmärkt att göra det här!
 

Lisa Lindvall

The Fit vill bli den första aktören i Sverige att digitalt kunna ta fram kroppsmått. Målet är att med hjälp av bara en mobiltelefon kunna ta fram kroppsmått och på så sätt skapa en förbättrad användarupplevelse för de som handlar kläder online. The Fit har med sin lösning vunnit Venture Cup i kategorin Top Tech 2018 och SKAPA-priset för unga innovatörer i Norrbotten 2018.
 
Lisa berättar om sin vision om det digitala kroppspasset och de tillämpningar som The Fit genom det vill kunna erbjuda sina kunder.
 

Emil Hällstig

Veoneer är väldens största bolag inom aktiv säkerhet för förarassistans och självkörande fordon. Hösten 2017 förvärvade Veoneer stora delar av Fotonic och skapade därmed en utvecklingsavdelning i Skellefteå. Syftet var att bygga spetskompetens inom LiDAR-produkter, en teknologi där laserljus används för att mäta avstånd.

 
Emil ger sin syn på utvecklingen av autonoma fordon, det arbete som bedrivs inom Veoneer för att göra dessa säkrare samt hur han ser på optisk mätteknik i framtiden.
 

Emelie Berglund & Jens Lundqvist

Lundqvist är ett byggföretag som har vågat satsa på digitalisering i en bransch som annars inte tagit något avgörande kliv inom det området. När de 2013 lanserande sin 3D-konfiguarator var de först ut i sin bransch med en sådan lösning. Deras arbete har uppmärksammats bland annat genom att de sedan 2014 fem år i rad har utsetts till Gasellföretag av DI.
 
Emelie och Jens berättar om hur de vill kunna erbjuda sina kunder en ökad upplevelse genom optisk mätteknik.

 

Sara Lindahl
Man lär sig ingenting av att alltid veta vad man gör
Explizit är en liten lokalt ägd koncern som arbetar för att vi ska få en bättre värld. Hur kan man påstå det? Hur kan ett IT-konsultbolag få nytta av optisk mätteknik? Och hur ska man locka fler människor till ingenjörsyrket?
 
Sara Lindahl är affärsområdes- och konsultchef för Explizit Solutions och kommer att ge sin bild av hur man ska lyfta värderingar för att förklara tekniska lösningar och  jobba för att skapa en kreativ miljö.
 

Nicke och Nico

Emil Hägglund & Niklas Berglund
There's nothing you can make, that can't be made
Kreativitet, innovation och samarbete enligt Beatles, Steve Jobs och konceptbyrån Nicke&Nico. 

Efter sex år av arbete med att utveckla Västerbottens innovationnsprocess har de viktiga insikterna visat sig redan vara gömda i en känd Beatles-låt. Att skriva hitlåtar är tydligen nära besläktat med framgångsrikt idéarbete.
 

Lotta Kågström
Metso är ett världsledande industriföretag som med sina kunskaper och innovativa lösningar hjälper kunder att effektivisera verksamheten, minska riskerna och öka lönsamheten. I Ersmark tillverkas världsledande slitgummiprodukter och gummiblandningar till kunder inom gruv- och processindustrin.
 
Lotta berättar om hur Metso under våren sponsrade ett Creative Game Challenge där det vinnande bidraget var en lösning som gav möjligheten att kliva in i en gruvkvarn i VR. Hon förklarar hur de tre upphovsmännen sedan utvecklade lösningen tillsammans med Metso och vad det inneburit.
 

Robert Hedman
Fisken i genushavet
Indexator är en värdestyrt företag som aktivt arbetar med värdegrunds-frågor och månar om att skapa en miljö där alla trivs och har möjlighet att utvecklas. Indexator vann 2012 Industrins jämställdhetspris för sitt arbete för ökad jämställhet inom industrin.
 
Robert berättar om sin personliga och jobbrelaterade resa genom tiden, med avstamp från den dag han anställdes på Indexator. Han berättar hur det såg ut då, hur han och hans kollegor betedde sig och hur det påverkade honom. Resan tar honom från lyckligt ovetande till olyckligt vetande genom utbildning och mötet av verkligheten med nya perspektiv. han kommer också att prata om resan för Indexator, hur såg det ut tidigare, vad har hänt och hur ser det ut idag.
 

Läs hela inlägget »

Den 12 december hålls ett seminarium med fokus på optisk mätteknik i Skellefteå. Arrangör är Adopticum via strukturfondsprojektet OMIN.

Det känns fantastiskt att få avsluta ett så lyckat projekt som OMIN genom ett seminarium med så mycket spännande på agendan, säger Maria Strand, projektledare på Adopticum.

Projektet har under tre år erbjudit resurser med specialistkompetens inom optisk mätteknik till bolag som velat genomföra satsningar inom teknikområdet. Åtta bolag har genom förstudieprojekt fått hjälp att undersöka om deras idé för en ny innovativ produkt går att förverkliga.  Fem av dessa produktidéer har sedan gått vidare för att ta de första stegen mot en prototyp. Några av dessa bolag kommer att berätta om sin satsning och varför de menar att optisk mätteknik är ett sätt att hålla sig i konkurrenskraftiga och framkant inom sin bransch. På agendan finns också representanter från stora, multinationella bolag.

Vi har valt att bjuda in både lite mindre, regionala aktörer såväl som representanter från stora globala företag som talare. Detta för att visa på att detta är ett teknikområde där utvecklingen går snabbt och genom att genomföra satsningar inom området har man alla möjligheter att stärka sin konkurrenskraft avsevärt – säger Maria Strand.

Ett av de globala bolag som kommer delta är Veoneer som är världens största bolag inom aktiv säkerhet för förarassistans och självkörande fordon. Detta är ett område inom vilket optisk mätteknik är central.
 
Hösten 2017 förvärvade Veoneer stora delar av Skellefteåföretaget Fotonic och skapade därmed en utvecklingsavdelning i Skellefteå. Syftet var att bygga spetskompetens inom LiDAR-produkter, en teknologi där laserljus används för att mäta avstånd. Emil Hällstig från Veoneer kommer ge sin syn på utvecklingen av autonoma fordon och det arbete som bedrivs inom Veoneer för att göra dessa säkrare.
 
En annan talare på agendan är Robert Hedman från Indexator i Vindeln. Indexator vann 2012 Industrins jämställdhetspris för sitt arbete för ökad jämställhet inom industrin. Robert Hedman kommer berätta om sin personliga och jobbrelaterade resa med avseende på jämställdhet.


Jämställdhet och likabehandling har varit ett centralt tema under hela projektet. Därför har vi bjudit in Indexator, ett bolag som kommit väldigt långt med sitt jämställdhetsarbete, att dela med sig av sina erfarenheter – säger Maria Strand.

Seminariet är kostnadsfritt och kommer hållas på Campus Skellefteå.

Du kan redan nu anmäla dig här.
 

Läs hela inlägget »

Save the date! Den 12:e december bjuder Adopticum och projektet OMIN in till OMIN Summit. Boka in dagen i din kalender redan nu!
 
Vi kommer att släppa den fullständiga agendan lite senare. Det kommer att bli ett fullspäckat schema om du som deltagare kommer att få en bild av som händer inom området fotonik i allmänhet och optisk mätteknik i synnerhet. Ni kommer att få en förståelse för hur detta teknikområde kommer att vara med att skapa värde i de digitaliseringsprocesser och automationssatsningar som pågår runt omkring oss.
 
Ni kommer att få lyssna på inspirerande föreläsningar och ta del av det som skett inom ramen för OMIN under de tre år som projektet bedrivits. Några av de bolag som bedrivit delprojekt inom ramen för projektet kommer att berätta på vilket sätt projektet gett dem möjlighet att utvecklas och inspirera er genom att delge sina framtidsvisioner.
 
Bland annat kommer Lisa Lindvall från The Fit att berätta hur hennes frustration kring hur svårt det kan vara att beställa rätt storlek på kläder online. Detta ledde till att The Fit genomfört ett OMIN-projekt och nu håller på att utveckla en digital kroppskanner.  The Fit har för detta arbete tilldelats priset Top Tech av Venture Cups Sverigejury.
 
Vänligen observera att det kommer att vara ett begränsat antal platser. Om du vill anmälda dig redan idag så går det utmärkt att göra det här!

Läs hela inlägget »

Den 7 juni genomförde Adopticum och IUC Norr tillsammans ett välbesökt teknikforum vid Bolidens anrikningsverk i Boliden.

Boliden stod som värd och välkomnade de inbjudna teknikföretagen Swerea Mefos, MBV Systems, Optimation, Ducus PreEye och DataPolarna.


Teknikforumet anordnades inom ramen för projektet OMIN (Optisk Mätteknik för ett Innovativt näringsliv). OMIN är ett strukturfondsprojekt med målet att tillsammans med små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten utveckla innovativa produkter och tjänster baserat på optisk mätteknik. Projektet drivs av Stiftelsen Adopticum, med stöd av IUC Norr.

Boliden, tillsammans med övrig basindustri i regionen, står inför en rad utmaningar för att fortsätta vara konkurrenskraftiga på en global marknad. En väg till att förbättra och effektivisera process- och produktionsflödet är införandet av ny teknik, digitalisering och användande av t.ex. optisk mätteknik.


Under dagens teknikforum gjordes en rundvandring på anrikningsverket där personal från Boliden berättade om anläggningen och visade var i produktionen de vill se förbättringar och effektiviseringar. 

Efter rundvandringen samlades berörda parter fån Boliden tillsammans med teknikföretagen i ett idégenererande teknikforum. De deltagande teknikföretagen bidrog, utifrån de utmaningar som Boliden presenterat, med konkreta råd, tips och idéer på möjliga teknologier och implementationer.  

Teknikforumet gav Boliden en möjlighet att på ett informellt sätt möta och inleda dialog med företag som har kompetens och erfarenhet inom optisk mätteknik. För de deltagande teknikföretagen gav dagen en bra chans att få en insikt i de utamningar som Boliden står inför och att få träffa berörda chefer och personal vid Boliden.

Under dagens identifierades ett antal applikationsområden att jobba vidare med. Via optisk mätteknik finna potentiella lösningar för ett antal av de utpekade förbättringsområdena.

Läs hela inlägget »
Lisa Lindvall, The Fit  Foto: Hampus Carlson
Lisa Lindvall, The Fit Foto: Hampus Carlson

De två senaste åren har vinnare i start up-tävlingen Venture Cup förverkligat sina idéer i samarbete med Stiftelsen Adopticum och projektet OMIN. En nyckel till framgång är optisk mätteknik, som de senaste åren utvecklats till digitaliseringens kanske mest spännande teknikområde. – Det handlar om att ge företag kunskap, stöd och tillgång till den absolut senaste tekniken för att de ska kunna förverkliga sina visioner och idéer, säger Kenth Johansson, VD på Stiftelsen Adopticum.

Optisk mätteknik mäter automatiserat, snabbare och mer exakt än tidigare, i realtid. Tekniken har tagit sjumilakliv de senaste åren och sånt som var omöjligt nyss är möjligt idag. Optiska sensorer är till exempel det som möjliggör förarlösa fordon.

Området är sedan flera år prioriterat av EU – helt enkelt tack vare sin enorma potential. – Fotonik, som är ett samlingsbegrepp som innefattar optisk mätteknik, lyfts upp av EU som en ”Key Enabling Technology” för att kunna fortsätta utveckla konkurrenskraften bland europeiska bolag. Det är just detta Stiftelsen Adopticum bidrar till här i norra Sverige, säger Kenth Johansson.
 

Fotonik – glödhett innovationsområde

Adopticum är en tämligen unik organisation, även vid internationella jämförelser, då de är helt dedikerade till att hjälpa små- och medelstora företag med både kompetens och finansiering i tidiga skeden. De senaste åren har ett dussin entreprenörer i olika branscher samarbetat med Adopticum i Strukturfondsprojektet OMIN (Optisk Mätteknik för ett Innovativt Näringsliv) med ambitionen utveckla nya produkter inom optisk mätteknik.
 

– Det finns så oerhört många skickliga innovatörer och entreprenörer i norra Sverige, men att de ska ha koll på den senaste optiska tekniken är för mycket begärt – där kommer vi in. Vi har den kunskapen, vi ser alltid till att erbjuda den senaste tekniken och tillsammans skapar vi väldigt spetsiga lösningar som från dag ett har hela världen som marknad, säger Maria Strand, projektledare på Adopticum.

 

Ifjol vann Jonas Sjöberg och det Umeåbaserade bolaget Photon Sports i Venture Cups regionfinal. Bolagets idé föddes i Adopticums ekosystem och möjliggör mätningar av komplexa snabbhetstester för att optimera snabbhetsträning inom olika idrotter.

 
Nästa succébolag

Årets regionfinal vanns tidigare i veckan av Lisa Lindvall och det Kalixbaserade bolaget The Fit som med hjälp från Adopticum och OMIN utvecklar en mobil kroppskannerteknik som skapar digitala storleks-rekommendationer. En idé med enorm potential eftersom så mycket shopping idag sker online.
 
Projektet OMIN närmar sig sitt slut, men Adopticum har redan sökt ett nytt Strukturfondsprojekt vid namn RIO (Regional Innovation genom Optisk mätteknik).
 
– Vi vill säkerställa att företag och innovatörer i norra Sverige även i fortsättningen kan få stöd i sin produktutveckling i såna här projekt där den tekniska risken är så hög att få företag har möjlighet att ta chansen, säger Kenth Johansson.
 
– Optisk mätteknik är ett av Europas viktigaste teknikområden. Genom att få fortsätta att arbeta med små innovativa företag i RIO kan vi jobba för att nästa stora techbolag kommer från norra Sverige, säger Maria Strand.
 
 

Fakta start-ups:

Innovatör: Lisa Lindvall
Koncept: The Fit utvecklar mobil kroppsskanner-teknik som skapar en 3D-avatar med användarens kroppsmått. Genom att förena 3D-skanning och artificiell intelligens, förändrar och förbättrar The Fit framtidens online-shopping.
 
Innovatör: Jonas Sjöberg
Koncept: Photon Sports Arbetar med modern sensorteknik och 3D-kameror för att kunna erbjuda marknadens mest flexibla system för feedback vid träning och testning av snabbhet.

Läs hela inlägget »

There are no entries for this period.

Arkiv

2018

NÄR: 12:e december 09:30 - 16:00
VAR: Arenan, Campus Skellefteå

Denna dag går den optiska mätteknikens tecken! En del av de superspännande delprojekt som bedrivits kommer att prata kort om dessa men dagen har också inslag av innovation, inspiration och eftertanke.

Vänligen observera att det kommer att vara ett begränsat antal platser. Om du vill anmälda dig redan idag så går det utmärkt att göra det här!
 

Lisa Lindvall

The Fit vill bli den första aktören i Sverige att digitalt kunna ta fram kroppsmått. Målet är att med hjälp av bara en mobiltelefon kunna ta fram kroppsmått och på så sätt skapa en förbättrad användarupplevelse för de som handlar kläder online. The Fit har med sin lösning vunnit Venture Cup i kategorin Top Tech 2018 och SKAPA-priset för unga innovatörer i Norrbotten 2018.
 
Lisa berättar om sin vision om det digitala kroppspasset och de tillämpningar som The Fit genom det vill kunna erbjuda sina kunder.
 

Emil Hällstig

Veoneer är väldens största bolag inom aktiv säkerhet för förarassistans och självkörande fordon. Hösten 2017 förvärvade Veoneer stora delar av Fotonic och skapade därmed en utvecklingsavdelning i Skellefteå. Syftet var att bygga spetskompetens inom LiDAR-produkter, en teknologi där laserljus används för att mäta avstånd.

 
Emil ger sin syn på utvecklingen av autonoma fordon, det arbete som bedrivs inom Veoneer för att göra dessa säkrare samt hur han ser på optisk mätteknik i framtiden.
 

Emelie Berglund & Jens Lundqvist

Lundqvist är ett byggföretag som har vågat satsa på digitalisering i en bransch som annars inte tagit något avgörande kliv inom det området. När de 2013 lanserande sin 3D-konfiguarator var de först ut i sin bransch med en sådan lösning. Deras arbete har uppmärksammats bland annat genom att de sedan 2014 fem år i rad har utsetts till Gasellföretag av DI.
 
Emelie och Jens berättar om hur de vill kunna erbjuda sina kunder en ökad upplevelse genom optisk mätteknik.

 

Sara Lindahl
Man lär sig ingenting av att alltid veta vad man gör
Explizit är en liten lokalt ägd koncern som arbetar för att vi ska få en bättre värld. Hur kan man påstå det? Hur kan ett IT-konsultbolag få nytta av optisk mätteknik? Och hur ska man locka fler människor till ingenjörsyrket?
 
Sara Lindahl är affärsområdes- och konsultchef för Explizit Solutions och kommer att ge sin bild av hur man ska lyfta värderingar för att förklara tekniska lösningar och  jobba för att skapa en kreativ miljö.
 

Nicke och Nico

Emil Hägglund & Niklas Berglund
There's nothing you can make, that can't be made
Kreativitet, innovation och samarbete enligt Beatles, Steve Jobs och konceptbyrån Nicke&Nico. 

Efter sex år av arbete med att utveckla Västerbottens innovationnsprocess har de viktiga insikterna visat sig redan vara gömda i en känd Beatles-låt. Att skriva hitlåtar är tydligen nära besläktat med framgångsrikt idéarbete.
 

Lotta Kågström
Metso är ett världsledande industriföretag som med sina kunskaper och innovativa lösningar hjälper kunder att effektivisera verksamheten, minska riskerna och öka lönsamheten. I Ersmark tillverkas världsledande slitgummiprodukter och gummiblandningar till kunder inom gruv- och processindustrin.
 
Lotta berättar om hur Metso under våren sponsrade ett Creative Game Challenge där det vinnande bidraget var en lösning som gav möjligheten att kliva in i en gruvkvarn i VR. Hon förklarar hur de tre upphovsmännen sedan utvecklade lösningen tillsammans med Metso och vad det inneburit.
 

Robert Hedman
Fisken i genushavet
Indexator är en värdestyrt företag som aktivt arbetar med värdegrunds-frågor och månar om att skapa en miljö där alla trivs och har möjlighet att utvecklas. Indexator vann 2012 Industrins jämställdhetspris för sitt arbete för ökad jämställhet inom industrin.
 
Robert berättar om sin personliga och jobbrelaterade resa genom tiden, med avstamp från den dag han anställdes på Indexator. Han berättar hur det såg ut då, hur han och hans kollegor betedde sig och hur det påverkade honom. Resan tar honom från lyckligt ovetande till olyckligt vetande genom utbildning och mötet av verkligheten med nya perspektiv. han kommer också att prata om resan för Indexator, hur såg det ut tidigare, vad har hänt och hur ser det ut idag.
 

Läs hela inlägget »

Den 12 december hålls ett seminarium med fokus på optisk mätteknik i Skellefteå. Arrangör är Adopticum via strukturfondsprojektet OMIN.

Det känns fantastiskt att få avsluta ett så lyckat projekt som OMIN genom ett seminarium med så mycket spännande på agendan, säger Maria Strand, projektledare på Adopticum.

Projektet har under tre år erbjudit resurser med specialistkompetens inom optisk mätteknik till bolag som velat genomföra satsningar inom teknikområdet. Åtta bolag har genom förstudieprojekt fått hjälp att undersöka om deras idé för en ny innovativ produkt går att förverkliga.  Fem av dessa produktidéer har sedan gått vidare för att ta de första stegen mot en prototyp. Några av dessa bolag kommer att berätta om sin satsning och varför de menar att optisk mätteknik är ett sätt att hålla sig i konkurrenskraftiga och framkant inom sin bransch. På agendan finns också representanter från stora, multinationella bolag.

Vi har valt att bjuda in både lite mindre, regionala aktörer såväl som representanter från stora globala företag som talare. Detta för att visa på att detta är ett teknikområde där utvecklingen går snabbt och genom att genomföra satsningar inom området har man alla möjligheter att stärka sin konkurrenskraft avsevärt – säger Maria Strand.

Ett av de globala bolag som kommer delta är Veoneer som är världens största bolag inom aktiv säkerhet för förarassistans och självkörande fordon. Detta är ett område inom vilket optisk mätteknik är central.
 
Hösten 2017 förvärvade Veoneer stora delar av Skellefteåföretaget Fotonic och skapade därmed en utvecklingsavdelning i Skellefteå. Syftet var att bygga spetskompetens inom LiDAR-produkter, en teknologi där laserljus används för att mäta avstånd. Emil Hällstig från Veoneer kommer ge sin syn på utvecklingen av autonoma fordon och det arbete som bedrivs inom Veoneer för att göra dessa säkrare.
 
En annan talare på agendan är Robert Hedman från Indexator i Vindeln. Indexator vann 2012 Industrins jämställdhetspris för sitt arbete för ökad jämställhet inom industrin. Robert Hedman kommer berätta om sin personliga och jobbrelaterade resa med avseende på jämställdhet.


Jämställdhet och likabehandling har varit ett centralt tema under hela projektet. Därför har vi bjudit in Indexator, ett bolag som kommit väldigt långt med sitt jämställdhetsarbete, att dela med sig av sina erfarenheter – säger Maria Strand.

Seminariet är kostnadsfritt och kommer hållas på Campus Skellefteå.

Du kan redan nu anmäla dig här.
 

Läs hela inlägget »

Save the date! Den 12:e december bjuder Adopticum och projektet OMIN in till OMIN Summit. Boka in dagen i din kalender redan nu!
 
Vi kommer att släppa den fullständiga agendan lite senare. Det kommer att bli ett fullspäckat schema om du som deltagare kommer att få en bild av som händer inom området fotonik i allmänhet och optisk mätteknik i synnerhet. Ni kommer att få en förståelse för hur detta teknikområde kommer att vara med att skapa värde i de digitaliseringsprocesser och automationssatsningar som pågår runt omkring oss.
 
Ni kommer att få lyssna på inspirerande föreläsningar och ta del av det som skett inom ramen för OMIN under de tre år som projektet bedrivits. Några av de bolag som bedrivit delprojekt inom ramen för projektet kommer att berätta på vilket sätt projektet gett dem möjlighet att utvecklas och inspirera er genom att delge sina framtidsvisioner.
 
Bland annat kommer Lisa Lindvall från The Fit att berätta hur hennes frustration kring hur svårt det kan vara att beställa rätt storlek på kläder online. Detta ledde till att The Fit genomfört ett OMIN-projekt och nu håller på att utveckla en digital kroppskanner.  The Fit har för detta arbete tilldelats priset Top Tech av Venture Cups Sverigejury.
 
Vänligen observera att det kommer att vara ett begränsat antal platser. Om du vill anmälda dig redan idag så går det utmärkt att göra det här!

Läs hela inlägget »

Den 7 juni genomförde Adopticum och IUC Norr tillsammans ett välbesökt teknikforum vid Bolidens anrikningsverk i Boliden.

Boliden stod som värd och välkomnade de inbjudna teknikföretagen Swerea Mefos, MBV Systems, Optimation, Ducus PreEye och DataPolarna.


Teknikforumet anordnades inom ramen för projektet OMIN (Optisk Mätteknik för ett Innovativt näringsliv). OMIN är ett strukturfondsprojekt med målet att tillsammans med små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten utveckla innovativa produkter och tjänster baserat på optisk mätteknik. Projektet drivs av Stiftelsen Adopticum, med stöd av IUC Norr.

Boliden, tillsammans med övrig basindustri i regionen, står inför en rad utmaningar för att fortsätta vara konkurrenskraftiga på en global marknad. En väg till att förbättra och effektivisera process- och produktionsflödet är införandet av ny teknik, digitalisering och användande av t.ex. optisk mätteknik.


Under dagens teknikforum gjordes en rundvandring på anrikningsverket där personal från Boliden berättade om anläggningen och visade var i produktionen de vill se förbättringar och effektiviseringar. 

Efter rundvandringen samlades berörda parter fån Boliden tillsammans med teknikföretagen i ett idégenererande teknikforum. De deltagande teknikföretagen bidrog, utifrån de utmaningar som Boliden presenterat, med konkreta råd, tips och idéer på möjliga teknologier och implementationer.  

Teknikforumet gav Boliden en möjlighet att på ett informellt sätt möta och inleda dialog med företag som har kompetens och erfarenhet inom optisk mätteknik. För de deltagande teknikföretagen gav dagen en bra chans att få en insikt i de utamningar som Boliden står inför och att få träffa berörda chefer och personal vid Boliden.

Under dagens identifierades ett antal applikationsområden att jobba vidare med. Via optisk mätteknik finna potentiella lösningar för ett antal av de utpekade förbättringsområdena.

Läs hela inlägget »
Lisa Lindvall, The Fit  Foto: Hampus Carlson
Lisa Lindvall, The Fit Foto: Hampus Carlson

De två senaste åren har vinnare i start up-tävlingen Venture Cup förverkligat sina idéer i samarbete med Stiftelsen Adopticum och projektet OMIN. En nyckel till framgång är optisk mätteknik, som de senaste åren utvecklats till digitaliseringens kanske mest spännande teknikområde. – Det handlar om att ge företag kunskap, stöd och tillgång till den absolut senaste tekniken för att de ska kunna förverkliga sina visioner och idéer, säger Kenth Johansson, VD på Stiftelsen Adopticum.

Optisk mätteknik mäter automatiserat, snabbare och mer exakt än tidigare, i realtid. Tekniken har tagit sjumilakliv de senaste åren och sånt som var omöjligt nyss är möjligt idag. Optiska sensorer är till exempel det som möjliggör förarlösa fordon.

Området är sedan flera år prioriterat av EU – helt enkelt tack vare sin enorma potential. – Fotonik, som är ett samlingsbegrepp som innefattar optisk mätteknik, lyfts upp av EU som en ”Key Enabling Technology” för att kunna fortsätta utveckla konkurrenskraften bland europeiska bolag. Det är just detta Stiftelsen Adopticum bidrar till här i norra Sverige, säger Kenth Johansson.
 

Fotonik – glödhett innovationsområde

Adopticum är en tämligen unik organisation, även vid internationella jämförelser, då de är helt dedikerade till att hjälpa små- och medelstora företag med både kompetens och finansiering i tidiga skeden. De senaste åren har ett dussin entreprenörer i olika branscher samarbetat med Adopticum i Strukturfondsprojektet OMIN (Optisk Mätteknik för ett Innovativt Näringsliv) med ambitionen utveckla nya produkter inom optisk mätteknik.
 

– Det finns så oerhört många skickliga innovatörer och entreprenörer i norra Sverige, men att de ska ha koll på den senaste optiska tekniken är för mycket begärt – där kommer vi in. Vi har den kunskapen, vi ser alltid till att erbjuda den senaste tekniken och tillsammans skapar vi väldigt spetsiga lösningar som från dag ett har hela världen som marknad, säger Maria Strand, projektledare på Adopticum.

 

Ifjol vann Jonas Sjöberg och det Umeåbaserade bolaget Photon Sports i Venture Cups regionfinal. Bolagets idé föddes i Adopticums ekosystem och möjliggör mätningar av komplexa snabbhetstester för att optimera snabbhetsträning inom olika idrotter.

 
Nästa succébolag

Årets regionfinal vanns tidigare i veckan av Lisa Lindvall och det Kalixbaserade bolaget The Fit som med hjälp från Adopticum och OMIN utvecklar en mobil kroppskannerteknik som skapar digitala storleks-rekommendationer. En idé med enorm potential eftersom så mycket shopping idag sker online.
 
Projektet OMIN närmar sig sitt slut, men Adopticum har redan sökt ett nytt Strukturfondsprojekt vid namn RIO (Regional Innovation genom Optisk mätteknik).
 
– Vi vill säkerställa att företag och innovatörer i norra Sverige även i fortsättningen kan få stöd i sin produktutveckling i såna här projekt där den tekniska risken är så hög att få företag har möjlighet att ta chansen, säger Kenth Johansson.
 
– Optisk mätteknik är ett av Europas viktigaste teknikområden. Genom att få fortsätta att arbeta med små innovativa företag i RIO kan vi jobba för att nästa stora techbolag kommer från norra Sverige, säger Maria Strand.
 
 

Fakta start-ups:

Innovatör: Lisa Lindvall
Koncept: The Fit utvecklar mobil kroppsskanner-teknik som skapar en 3D-avatar med användarens kroppsmått. Genom att förena 3D-skanning och artificiell intelligens, förändrar och förbättrar The Fit framtidens online-shopping.
 
Innovatör: Jonas Sjöberg
Koncept: Photon Sports Arbetar med modern sensorteknik och 3D-kameror för att kunna erbjuda marknadens mest flexibla system för feedback vid träning och testning av snabbhet.

Läs hela inlägget »