OPTISK MÄTTEKNIK FÖR INNOVATIVT näringsliv

OMIN, Optisk Mätteknik för ett Innovativt Näringsliv, är ett strukturfondsprojekt med målet att tillsammans med små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten utveckla innovativa produkter & tjänster baserat på optisk mätteknik.

Vi kommer att hålla ett antal seminarium och delta på diverse informationsträffar. Så fort vi bekräftat ett datum lägger vi upp information i kalendern till höger. 

Ansökningar till delprojekt tas emot och behandlas så snart som möjligt. Mallen är publicerad under "Sök delprojekt" nedan och vi ser fram emot er ansökan! 

Har du förslag på tillställningar där vi kan presentera OMIN är du välkommen att höra av dig till Sara Lindahl på 0910-288 265.
 

sök delprojekt

OM PROJEKTET