OPTISK MÄTTEKNIK FÖR INNOVATIVT näringsliv

OMIN, Optisk Mätteknik för ett Innovativt Näringsliv, är ett strukturfondsprojekt med målet att tillsammans med små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten utveckla innovativa produkter & tjänster baserat på optisk mätteknik.

Vi kommer att hålla ett antal seminarium och delta på diverse informationsträffar. Så fort vi bekräftat ett datum lägger vi upp information i kalendern till höger. 

Ansökningar till delprojekt tas emot och behandlas så snart som möjligt. Mallen är publicerad under "Sök delprojekt" nedan och vi ser fram emot er ansökan! 

Har du förslag på tillställningar där vi kan presentera OMIN är du välkommen att höra av dig till Maria Strand på 070-6815701

beviljade delprojekt inom OMIN

Logscoms kunder är skogsmaskinsentreprenörer samt skogsbolag där man önskar underlätta och minska manuellt tillika riskfyllt arbete i samband med märkning av virkesstockarna. Vårt virkesmärkningssystem Logscom WOODLAND inkjet automatiserar just den annars manuella virkesmärkningen. Genom vårt virkesmärkningssystem kommer vi också kunna hjälpa kunder längre nerströms i skogsindustrins värdekedja, genom att förmedla och förädla information om virkesråvaran till t.ex. sågverk och pappersbruk. En del i informationssystemet är ett automatiserat avläsningssystem av vår virkesmärkning som vi önskar utveckla inom ramen för OMIN. Avläsningssystemet skulle göra det möjligt för oss att identifiera virket och tillgängliggöra information som behövs för att kunna förädla stocken på bästa sätt.

Marcus Bäckström startade 3Dfoto 2003 utifrån att han lärde sig att skapa interaktiva 360-gradersbilder. Med drygt 10 års erfarenhet av 360-gradersbilder har han en bra kompetens inom det området.
 
Ett av 3Dfotos pågående utvecklingsprojektet syftar till att använda 360-gradersbilder inom olika användningsområden för inspektion, felsökning och underhållsplanering.
Tanken är att bildmaterialet sedan ska analyseras automatiskt så att felorsaker kan detekteras och att brunnarna kan inspekteras genom en högupplöst, interaktiv 360-gradersbild.

Förundersökningen går ut på att ta reda på hur bra det fungerar att med en smartphone optiskt läsa av värden från ett flertal varianter av flödesmätardisplayer i datainsamlingssyfte.
Mätarna skiljer sig ganska markant i displayteknologi från fall till fall, allt från LCD till roterande sifferhjul. Mätarna har även olika teckensnitt, färg och utseende beroende på tillverkare.

Målet med delprojektet är att testa hur optisk mätteknik kan skapa en förbättrad användarupplevelse och en effektivare tillverkningsprocess för Drömtrappor och våra kunder.
 
Vi vill konkret undersöka hur bättre indata genom punktmoln kan öppna nya skalbara affärsmöjligheter och hur långt Google Tango har kommit som teknikplattform.

Sensact utvecklar ett system för automatisk trygghetsövervakning där man inte använder sig av kameror utan av sensorteknik som inte upplevs som integritetskränkande. Optiska sensorer installeras i vårdtagarens hem eller äldreboende och kan automatiskt upptäcka avvikande situationer, till exempel att vårdtagaren ligger på golvet. Systemet hjälper vårdtagare, tillsynspersonal och anhöriga genom att kontinuerlig tillsyn och automatiskt larm vid vissa händelser.

Målet med delprojektet är att testa hur optisk mätteknik kan skapa en förbättrad användarupplevelse och en effektivare tillverkningsprocess för The Fit och våra kunder genom att utveckla en digital metod för kroppsmåttagning på en mobil plattform. Genom att digitalisera måttagningen blir det möjligt för konsumenter att på ett enkelt sätt måttbeställa produkter och hitta rätt storlek vilket minskar returhantering och masskonsumtion.
Digitala mått är kritiska för att möjliggöra virtuell utprovning, anpassning och produktion av individanpassade produkter. Utvecklingen är kärnan i en digitalt förstärkt och efterfrågestyrd värdekedja och kan användas vid såväl visualisering som produktion och är ett naturligt nästa steg för modeindustrin, och kan öppna upp nya skalbara affärsmöjligheter.

Vid timmersorteringen på ett sågverk transporteras stockar en och en på ett band. För att det ska vara möjligt att köra en timmersortering obemannad måste man detektera om stockar hamnar på eller bredvid varandra efter enstyckematningen. Om flera stockar ligger bredvid varandra riskerar man att köra sönder mätutrustning som sitter vid sorteringen, såsom 3D-mätare och röntgen med allvarliga driftstörningar och stora kostnader som följd. Projektet ska undersöka vilken teknik som bör användas och om möjligt göra enklare tester av tänkbara sensorer.

Dipolar AB är ett företag med säte i Skellefteå som är världsledande inom energieffektiva kraftaggregat för användning i industriella mikrovågsapplikationer. De utvecklar strömkällor för magnetroner med expertis inom mikrovågs- och magnetronteknik och har också omfattande kunskap inom design av switchade nätaggregat.
Man vill i detta kartläggningsprojekt utreda vilken optisk sensorteknik som kan användas för att mäta tillstånd hos komponenter i det system som kraftaggregatet försörjer. Med rätt sensorer kan kraftaggregatet bättre integreras i tillämpningen. Detta möjliggör i så fall att man kan erbjuda en produkt som komponent i en cleantechtillämpning. Denna produkt kommer redan från start ha en internationell marknad.

sök delprojekt

MER OM PROJEKTET