Våra tjänster

Adopticum erbjuder tjänster inom optisk mätteknik och optisk konstruktion. Vi har ett välutrustat optiklabb och dessutom ett testlabb där vi kan utföra mekaniska tester och klimattester.

Som en innovationsstödjande part har vi utvecklat ett värdefullt nätverk tillsammans med universitet, institut och näringslivet i regionen. Vi följer ständigt utvecklingen inom vårt teknikområde och delar gärna med oss av vår kunskap. 
 

innovationsprojekt inom optisk mätteknik

Många av de innovationsprojekt vi är involverade i är initierade av Adopticum och vi bidrar med vår kompetens. 

Innovationsprojekt leder till nya produkter och bidrar till att skapa tillväxt och lönsamhet och har därför ett stort strategiskt värde för våra partners. Dessa projekt är ofta inledningsvis helt eller delvis finansierade av innovationssystemet, såsom Vinnova, ProcessIT Innovations eller IUC-bolagen via olika projekt.

Adopticum arbetar nära både problemägare och produktbolag i dessa projekt. Inte sällan har vi sett samma problem hos flera företag och vi söker pengar för att kunna genomföra en förstudie. Syftet med denna är att utreda om problemet går att lösa med optisk mätteknik och utröna vad kostnaden för en sådan lösning skulle bli. 

Om förstudien visar att det är lösbart och indikerar att det går att utveckla ett system i ett prisintervall som gör det kostnadseffektivt för problemägaren, så identifierar vi en tilltänkt produktägare om inte en sådan funnits med redan i förprojektet.

Exempel Innovationsprojekt:
Non-invasive pile scanning

Adopticum har drivit en förstudie finansierat av PiiA där man samlat en grupp industriella företrädare bestående av Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå, Boliden Rönnskär samt Norra Timber Kåge såg.  Syftet med förstudien var att undersöka hur man kan designa ett system för inmätning av stora råvaruhögar genom att använda optisk mätteknik.

Exempel Innovationsprojekt:
Övervakning Av timmerbord

Adopticum tillsammans med Norra Skogsägarna Kåge Såg tittat på möjligheterna att utveckla ett optiskt system för att övervaka timmerbordet. Syftet med detta är optimera processen genom att truckföraren alltid ska veta hur mycket timmer som ligger på timmerbordet och lättare kunna planera därefter.

konsultuppdrag inom optisk mätteknik

Tekniska konsulttjänster, förstudier, prototypbyggande, konceptgenerering, utbildning & seminarier.
Vi tillhandahåller de tjänster ni behöver inom optisk mätning, optisk konstruktion och test.

Dessa uppdrag kan sträcka sig från mycket tidiga faser inom produktutveckling till färdig produkt. Ofta inleds ett uppdrag med att vi genomför en förstudie för att ta reda på med vilken typ av optisk mätteknik problemet får sin mest effektiva lösning och för att kunna få en bättre uppfattning kring komplexitet & pris på uppdraget. Efter en förstudie har vi ett "proof of concept". Detta ligger sedan till grund för utveckling av en prototyp och påföljande produktifiering. 

Vi har både den tekniska kompetens och projektledarkompetens som behövs för ett väl genomfört projekt. Det finns också ett stort antal optiska sensorer i vårt labb vilket gör att vi under utvecklingsfas ofta kan använda dessa i projektet. Detta är inte minst en stor fördel i tidiga faser, det finns inget behov av att börja investera i hårdvara innan vi vet att systemet ni avser att utveckla kommer att fungera i praktiken.  

Adopticum kan också hålla utbildningar för personal i er verksamhet om ni har ett behov av att öka er kompetens inom optisk mätteknik. Adopticums medarbetare har mycket stor erfarenhet inom de flesta områden relaterade till optisk mätning och vi är glada över att kunna dela med oss av denna kunskap.

Projektexempel: "Stick inspector"

Renholmen har en önskan om att utveckla ett system för detektion av defekta strön. Adopticum har
genomfört förstudiearbete inom ramarna för en innovationscheck från IUC Västerbotten för att ta
fram underlag för val av mätteknik för ett sådant system.

Under projektet utvecklades en funktionsprototyp av ett automatiskt avsyningssystem för
kontroll av strön, baserat på optisk sensorteknik.

Adopticums Optiklabb

Bild från: Structure.io
Bild från: Structure.io

Vårt optiklabb är den perfekta mötesplatsen! Här kan ni driva projekt och genomföra tester. Det är en kreativ miljö som vi byggt upp hela vår verksamhet runt och här kan ni träffa specialister och använda er av tillgänglig utrustning.

I labbet finns flera olika typer av optiska sensorer där olika optiska mättekniker kan användas. Vi har allt från den senaste 3D-sensortekniken till stereokamera från Point Grey Research, en SICK Ranger trianguleringskamera och time-of-flight kameror från olika tillverkare. 

Vi har en integrerande sfär för radiometrisk och fotometriska mätningar som finns tillgänglig för utvärdering, kalibrering eller validering av ljuskällor. Vi är också specialister på att tillämpa denna utrustning och kan bidra med vår kompetens.

Skellefteå ligger strategisk placerat på Norrlandskusten och här finns en intressant industristruktur. Umeå och Luleå universitet finns representerade på orten och vi har god kontakt med bägge organisationerna.

TESTLABB FÖR KLIMATTEST OCH SKAKTEST

En försäkring om att er produkt möter de krav som ställs.
På Adopticum har vi ett modernt testlabb och kompetens inom testning. Vi är delaktiga ett testnätverk och kan genom detta erbjuda många olika tjänster inom test, som exempelvis regn under vindförhållanden, korrosion, vattentäthet, motståndskraft mot brand men också mer specialiserade tester och felanalys som 3D röntgen.

Hos oss i Skellefteå erbjuder vi mekanisk testning, klimattest och en kombination av de bägge. Vår skakrigg är nämligen anpassad för att kunna rullas in i klimatkammaren och utföra skaktest under olika temperaturer och vid olika luftfuktighet.

Mekanisk testning

Vår mekaniska testkapacitet inkluderar vibration och stötar. Mekanisk testning är ett systematiskt och repeterbart sätt att identifiera mekaniska, elektroniska eller funktionella svagheter i en design. Det är därför ett bra sätt att verifiera att en produkt klarar de påfrestningar den kommer att utsättas för. Genom att testa redan tidigt i prototypfasen kan tekniska fel uteslutas till minimal kostnad.

Vår luftkylda elektrodynamiska skakrigg är perfekt för att testa små till medelstora produkter som väger upp till 160 kg.

Vi kan genomföra tester som exempelvis accelererat livstidstest, sinusvibration och repetitiva/icke repetitiva stöttest och resonanstest.

Genom att rulla in skakriggen i temperaturkammare kan vi erbjuda kombinerad skak- och klimattest. Detta möjliggör för att utföra ovan angivna tester under olika temperaturer från -70 till + 180°c och under olika luftfuktighet från 10% till 95% relativ luftfuktighet.

Både temperatur och luftfuktighet kan påverka vibrationen i olika material och det kan därför vara bra att utföra denna typ av test med cykliska temperatur- och luftfuktighetsvärden


Skakrigg, LDS V830-335T

Armature diameter:   335 mm 
Sine force peak (stabilised):  9807 N 
Random force rms:   9807 N 
Half sine peak bump force:  24920 N 
Armature resonance (fn):   2250 Hz 
Useful frequency range:   d.c. - 3000 Hz 
Mass of moving element:   12.05 kg 
Velocity sine peak - full field:  2.0 m/s 
Acceleration sine peak:  810 m/s2 
Acceleration random rms:  588 m/s2 
Displacement (cont.) pk-pk:  50.8 mm 
Internal load support capability: 160 kg 
 

Prislista testlabb

Skaksystem – SEK 6000/dag
Klimatkammare – SEK 1000/dag
Testingenjör – SEK 820/timme

Temperaturtest och klimattest

Klimatkammaren kan gå från -70 till + 180°c och generera olika luftfuktighet från 10% till 95% relativ luftfuktighet.

Livscykeltester på produkter som utsätts för klimatrelaterade förhållanden kan modelleras i vår klimatkammare genom så kallade accelererade livstidstest.

Vår klimatkammare är utrustad med sofistikerad kontrollutrustning för att programmera komplexa exponeringstester. All data från klimatkammaren spelas in och kan printas ut.  

Exempel på vanliga klimatstandards:

IEC 60068-2-1    Cold 
IEC 60068-2-2    Dry heat 
IEC 60068-2-14  Change of temperature 
IEC 60068-2-30  Damp heat cyclic 
IEC 60068-2-38  Composite temperature, humidity cyclic test 
IEC 60068-2-78  Damp heat, steady state 

Temperatur och klimatkammare, VCV7060-5

Prestanda vid temperaturtest
Temperature range:   °C  -70 / +180 
Temperature deviation in time:  K  ±0.1 to ±0.5 
Temperature deviation in space:  K  ±0.5 to ±2.0 
Temperature gradient:   K  1 to 4 
Temperature rate of change:  Cooling K/min 5.0, 
Heating K/min 5.0 
Heat  compensation: at ±20°C W  5000 

Prestanda vid klimattest
Temperature range:   °C  +10 to +95 
Temperature deviation in time:  K  ±0.1 to ±0.3 
Temperature deviation in space:  K  ±0.5 to ±1.0 
Temperature gradient:  K  1 to 2 
Humidity range:  % RH  10 to 95 
Humidity deviation in time:   % RH  ±1 to ±3 
Dew point range:  °C  +4 to +94 
Heat compensation:   W  500 

Storlek på testkammaren
Bredd:   800 mm
Djup: 800 mm
Höjd:   950 mm 
Volym: 600