PIC - Platform for Increased Collaboration

Det övergripande målet med PIC är att göra ny teknologi och nätverk inom optisk mätteknik mer tillgänglig för företag i vår region i syfte att göra nya innovationer möjliga och därigenom öka antalet säljbara produkter och tjänster. 
Projektet bedrivs tillsammans med ProcessIT vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet och finansiär är Kempestiftelserna.
 
Under projektet ska vi:

 
Bygga upp en projektplattform

För att underlätta kontakten mellan företag, universitet och institut ska en projektplattform byggas upp. Denna ska fungera som en virtuell mötesplats i syfte att hitta rätt kompetens för de aktörer som önskar starta ett projekt i syfte att realisera en produkt eller tjänst baserat på optisk mätteknik.
 
Utvärdera optiska sensorer, algoritmer och programvaror

Nya typer av sensorer, algoritmer och programvaror ska utvärderas och resultaten ska dokumenteras för spridning inom näringsliv och akademi.

Adopticum strävar hela tiden efter att vårt arbete ska vara så relevant som möjligt för näringslivet. Har ni en sensor ni är intresserade av? Finns det algoritmer eller programvaror som ni funderar på att nyttja men skulle behöva utvärdera? Här av er till oss så får vi veta mer och eventuellt lägga in detta som en del av projektet.


 

Kontakt

Kenth Johansson
Direkt/Mobil: 070-175 44 44
kenth.johansson(at)adopticum.se