adopticum är specialister på optisk mätteknik
vi hjälper er att öka er konkurrenskraft med hjälp av optiska sensorer

Vi driver projekt tillsammans med behovsägare, produktägare och andra specialister. Syftet är att utveckla nya och innovativa tekniska lösningar som ligger i teknikens framkant. Målet är att med vår kompetens bidra till ökad konkurrenskraft till företag verksamma i norra Sverige och ge upphov till nya produkter och tjänster. 

Oavsett tillämpningsområde och bransch hjälper vi er att välja den bästa teknisk lösningen för er specifika applikation. Vi kan även hjälpa er att utveckla ett system som med hjälp av optisk mätteknik ökar er konkurrenskraft. 
Optisk mätteknik är ett teknikområde som ger upphov till många olika typer av lösningar. Inom industrin har man använt optisk mätteknik i många år för att effektivisera och kontrollera exempelvis kvalitet. Behovet och efterfrågan ökar inom en mängd branscher. Nya produkter har redan och kommer i ännu större utsträckning i framtiden att revolutionera vårt användande av optisk mätning. 
Exempelvis har mobiltelefoner och surfplattor idag bra kameror och tillräckligt med processorkraft för att göra avancerade beräkningar.

Nedan har vi delat upp det område inom vilket vi arbetar i ett antal delområden som vi presenterar närmare.

3d kameror

Den bild en 3D-kamera lämnar används för att via bildanalys komma fram till ett resultat, så tekniken är egentligen en del av området bildanalys. Men Adopticum har väldigt hög kompetens inom området tack vare att vi dels varit med och utvecklat 3D-kameror och dels genom att vi i väldigt många projekt använt denna teknik.

Avsyning/Bildanalys

Att med hjälp av bildanalys sortera ut det bilddata man vill se och analysera detta för vidare beslut är i sig ett teknikområde som funnits länge. Tack vare bättre och billigare kameror och avsevärt mycket billigare processorkraft kan man idag göra bildanalys både snabbare och billigare än tidigare. 
 

belysningssystem

Belysningen är en av de viktigaste parametrarna i många optiska mätsystem. Allmänbelysning & solljus kan i vissa fall vara störande, andra gånger en tillgång. Många mätsystem, exempelvis 3D-kameror som använder sig av infrarött ljus som de själva genererar, fungerar allra bäst i mörker.
 

optisk konstruktion

Att konstruera optiska linser och optiska system är ett arbete som kräver kvalificerad specialistkunskap. Adopticum erbjuder mycket erfaren kompetens inom området.