NIPS - Non invasive pile scanning

Till denna förstudie finansierad av Vinnovas strategiska innovationsprogram Processindustriell IT & Automation (PiiA) samlade vi  en grupp industriella företrädare bestående av Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå, Boliden Rönnskär samt Norra Timber Kåge såg. Akademiska parter i projektet var UMIT Research Lab vid Umeå universitet samt Luleå tekniska universitet.


Syftet var att undersöka hur man kan designa ett system för inmätning av stora råvaruhögar genom att använda optisk mätteknik. Uppdaterad information om lagersituationen möjliggör en effektivare produktionsplanering, minskad miljöpåverkan och bättre ekonomisk uppföljning. 


Behovet för ett sådant system finns i många olika typer av verksamheter, allt från sågverk till massa- och pappersfabriker till smältverk. I vissa fall finns det man behöver mäta inom ett väldigt väl definerat område, som exempelvis ett fack. I andra fall ligger materialet i högar eller travar utomhus på ett i förhand odefinierat område.


I detta projekt utvärderade Adopticum olika mättekniker i hos de olika industriparterna för att se med mätnogrannhet man kan nå. 

Ganska snabbt påbörjades också arbetet med att identifiera en tilltänkt produktägare som kunde ta förstudiens resultat vidare mot en kommersiell produkt. Denna verksamhet blev Datapolarna AB, ett produktägande bolag som tillhandahåller ett antal lösningar mot bland annat de industrigrenar som fanns representerade i projektet. 
 

Förstudien visade att det finns lösningar på de mättekniska problem som identifierats och att priset på hårdvaran nu är så pass lågt att det finns en efterfrågan på ett färdigt mätsystem. Datapolarna AB och Adopticum kommer att söka pengar från Vinnova i syfte att ta fram en första prototyp på ett sådant system tillsammans med de problemägare som var med under förstudien.