PROJEKT

RIO

RIO, Regional Innovation genom Optisk mätteknik, är ett strukturfondsprojekt med målet att tillsammans med små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten utveckla innovativa produkter och tjänster baserat på optisk mätteknik. Vi hjälper dessa företag i produktutvecklingsprojekt i tidiga skeden. Läs mer

KOM

KOM, Konkurrenskraft genom optisk mätteknik, är ett regionalt projekt med målet tillsammans med små och medelstora företag i Västerbotten utveckla innovativa produkter och tjänster baserade på optisk mätteknik. 

Speciellt fokus läggs på lösningar inom primärproduktion och lösningar för en grön omställning. Läs mer

OMIS

OMIS, Optisk mätteknik i den skogliga värdekedjan, är ett Interreg-projekt med målet att tillsammans med företag i Västerbotten och Österbotten kartlägga utmaningar inom den skogliga värdekedjan som kan lösas med optisk mätteknik och rymddata.

Projetet bedrivs tillsammas med Skogstekniska Klustret och Vasa UniversitetLäs mer

OMIN - AVSLUTAT

OMIN, Optisk Mätteknik för ett Innovativt Näringsliv, var ett strukturfondsprojekt med målet att tillsammans med små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten utveckla innovativa produkter & tjänster baserat på optisk mätteknik. Vi hjälpte 8 företag med produktutvecklingsprojekt i tidiga skeden. Läs mer

INDIGO - AVSLUTAT

INDIGO – ett utvecklingsprogram för att möta digitalisering.

Digitalisering är en av de största drivkrafterna för industri- och teknikbolagens utveckling och framgång. Fördjupad kunskap inom digitaliseringens möjligheter och förmåga att utnyttja digital teknik skapar ökad konkurrenskraft och nya affärsmöjligheter. Läs mer