Projekt

OPTIK

OPTIK, Optisk Innovationskraft, har som mål att hjälpa små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten att nå sina hållbarhetsmål med hjälp av optisk mätteknik. 

Projektet erbjuder utvecklingsprojekt i tidiga skeden. 

Läs mer

PIC

Det övergripande målet med PIC är att göra ny teknologi och nätverk inom optisk mätteknik mer tillgänglig för företag i vår region i syfte att göra nya innovationer möjliga och därigenom öka antalet säljbara produkter och tjänster. 

Projektet bedrivs tillsammans med ProcessIT vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet och finansiär är Kempestiftelserna. Läs mer

KOM

KOM, Konkurrenskraft genom optisk mätteknik, är ett regionalt projekt med målet tillsammans med små och medelstora företag i Västerbotten utveckla innovativa produkter och tjänster baserade på optisk mätteknik. 

Speciellt fokus läggs på lösningar inom primärproduktion och lösningar för en grön omställning. Läs mer

AVSLUTADE projekt

RIO

RIO, Regional Innovation genom Optisk mätteknik, är ett strukturfondsprojekt med målet att tillsammans med små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten utveckla innovativa produkter och tjänster baserat på optisk mätteknik. Vi hjälper dessa företag i produktutvecklingsprojekt i tidiga skeden. Läs mer

OMIS

OMIS, Optisk mätteknik i den skogliga värdekedjan, är ett Interreg-projekt med målet att tillsammans med företag i Västerbotten och Österbotten kartlägga utmaningar inom den skogliga värdekedjan som kan lösas med optisk mätteknik och rymddata.

Projetet bedrivs tillsammas med Skogstekniska Klustret och Vasa UniversitetLäs mer

OMIN

OMIN, Optisk Mätteknik för ett Innovativt Näringsliv, var ett strukturfondsprojekt med målet att tillsammans med små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten utveckla innovativa produkter & tjänster baserat på optisk mätteknik. Vi hjälpte 8 företag med produktutvecklingsprojekt i tidiga skeden. Läs mer

INDIGO

INDIGO – ett utvecklingsprogram för att möta digitalisering.

Digitalisering är en av de största drivkrafterna för industri- och teknikbolagens utveckling och framgång. Fördjupad kunskap inom digitaliseringens möjligheter och förmåga att utnyttja digital teknik skapar ökad konkurrenskraft och nya affärsmöjligheter. Läs mer