Regional Innovation genom Optisk mätteknik

RIO, Regional Innovation genom Optisk mätteknik, är ett strukturfondsprojekt med målet att tillsammans med små och medelstora företag i Norbotten och Västerbotten utveckla innovativa produkter och tjänster eller effektivisera sina processer med hjälp av optisk mätteknik.

Vi ger företag konkret stöd i form av utvecklingstid för att testa sina idéer baserade på optisk mätteknik. 

Vi arbetar aktivt med jämställdhet i alla aktiviteter. Vår ambition är att utvecklingsresurerna ska fördelas lika mellan företag som ägs av kvinnor och av män. 

Läs mer 

Förstudie- & Prototypprojekt

Projektet erbjuder  stöd i form av utvecklingstid för att testa din idé baserad på optisk mätteknik. 

Läs mer

Teknikforum

Ger små och medeltora företag en unik möjlighet att lösa verkliga utmaningar hos regionens stora aktörer.
 

Läs mer

60 minuter insikt

Kunskapshöjande föreläsning som visar potentialen med optisk mätteknik för just ert företag.

Läs mer

Idéverkstad

En dag där personer från olika bransher tillsammans tänker kreaktiv utifrån sida egna erfarenheter.

Läs mer