60 minuter INSIKT

Kompetenshöjande aktivitet för alla verksamheter
Vi vet att hög produktivitet är viktigt för er. Lika viktigt är det att hela tiden hålla sig uppdaterad och höja personalens kompetens inom områden som har potential för att öka företagets konkurrenskraft.

Därför erbjuder vi en kompetenshöjande aktivitet som gör skillnad. Vi kallar den 60 minuter insikt - Optisk mätteknik i lunchformat.

Teknik- och trendspaning
Under 30-40 minuter berättar vi om optisk mätteknik, vart tekniken står idag och vad som kommer vara möjligt inom kort. Sedan ägnar vi resten av timmen åt att visa olika typer av sensorer och resonerar kring vad de kan göra. Vi har valt ut ett antal tekniker som alla ger visuell feedback och deltagarna kan själva testa dem. Tillsammans resonerar vi kring vilka utmaningar de kan lösa. Detta brukar vara en mycket populär aktivitet.

Det går utmärkt att göra detta under en lunchrast eller vid något annat tillfälle då personalen är samlad. 

Tanken är att alla ska ges möjlighet att delta. Nästa stora produkt eller idé om hur ni ska kunna effektivisera er produktion finns mest troligt bland er personal!

Kontakta oss idag så bokar vi in en aktivitet hos er!

kontakt

Maria Strand
Projektledare

Direkt/Mobil: 070-681 5 701
maria.strand(a)adopticum.se