"Sedan var det förstås helt otroligt att upptäcka att vår lösning gör att 96 procent is och snö kan detekteras mot tidigare lösningar som visat på två procent sedan tidigare, det var faktiskt svårt att greppa." - säger Johan Casselgren, CTO på Pileus Scandinavia.
"Sedan var det förstås helt otroligt att upptäcka att vår lösning gör att 96 procent is och snö kan detekteras mot tidigare lösningar som visat på två procent sedan tidigare, det var faktiskt svårt att greppa." - säger Johan Casselgren, CTO på Pileus Scandinavia.

El- och kraftfrågan är högt prioriterad runt om i världen och nya innovativa lösningar behövs. Anläggning av nya vindkraftverk är en ständigt aktuell fråga, men hur kan vi maximera effekten av de redan befintliga anläggningarna?

Johan Casselgren, CTO på Pileus Scandinavia arbetar med en ny innovativ lösning för att upptäcka snö och is på vindkraftverkens blad. Just nu bedrivs ett OPTIK-projekt tillsammans med Adopticum med fantastiska resultat. Johan Casselgren berättar mer:

Hur startade Pileus?

- Jag har forskat inom snö och is på LTU under nästan 20 år, och för ca 3 år sedan undersökte vi effektiviteten hos avisningssystemen för snö och is på vindkraftverk, tack vare en optisk lösning som detekterar – upptäcker – snö och is på bladen. Då insåg vi att den detektionsmetod som vi utvecklat kunde vara intressant för vindkraftbranschen.

För att veta om det fanns en efterfrågan arbetade vi med LTU Business som genomförde en marknadsanalys, vilken faktiskt ledde till att vi snabbt fick förfrågan om att sälja mätsystem till ett av vindkraftsföretagen. Via olika tester och automationslösningar kunde vi se att våra idéer kunde ha en god, stor påverkan på elproduktion från vindkraftverken under vintern och också göra så att det enklare att upptäcka risk för iskast vilket kan orsaka stor skada på människor och djur.

Isen och snön ändrar aerodynamiken på bladen och gör att de inte fungerar som de ska. Något som är till besvär för elkraftbolagen som säljer el idag - som produceras imorgon. Därför är det viktigt att även kunna  prognosticera, vilket vi kan, förklarar Johan Casselgren som är en av fyra anställda inom Pileus, och säger fortsättningsvis om konkurrensen:

- Det finns konkurrenter men vi ser inte att de har samma kunskap som oss, något som utmärker vår lösning är att vi även kan mäta när is och snö är borta från bladen och produktionen kan ske som vanligt igen. Detta kan vara svårt att se eller mäta och det kan ibland leda till att produktionen stoppas i onödan. 

Vad är det bästa och viktigaste med er uppfinning?
- Jag skulle säga att det är att vår lösning gör att det går att vara mer effektiv, att kunna kräma ut mer el av befintliga verk. Det är hållbarhet för oss. Det, och att vår lösning kan fästas även på befintliga verk, det vill säga inte bara vid produktionen av nya verk. Det innebär att vi kan få till en stor förändring snabbt, säger Johan Casselgren.

Vad är det bästa med att arbeta tillsammans med Adopticum och projektet OPTIK?
- Jag känner till Adopticum sedan tidigare, och vet att där finns stor kunskap, nyfikenhet och vi är intresserade av mätprocesser, förklarar Johan Casselgren och fortsätter: 

-När detta projekt dök upp var det helt rätt för oss, och det stora är att vi nu får hjälp att testa att våra automationstester stämmer – vilket är oerhört viktigt för att kunna validera vår lösning. Att idéer föder idéer, att de kan väldigt mycket och man behöver inte förklara så mycket. Den kreativa processen är fin och de är behagliga att jobba med. 

Maria Strand vVD på Adopticum är också väldigt nöjd med samarbetet och lägger till:
 
- Det har varit fantastiskt intressant att få möjligheten att arbeta med Johan och Pileus i ett projekt som ligger så långt i teknikens framkant och har möjlighet att leda till så stora positiva miljöeffekter. Vi tror verkligen att det här är en lösning som har potential att nå ut på en internationell marknad och bidra till den gröna omställningen. 

Johan Casselgren och Pileus ville se att lösningarna fungerade och kunde verifieras:
 
- Sedan var det förstås helt otroligt att upptäcka att vår lösning gör att 96 procent is och snö kan detekteras mot tidigare lösningar som visat på två procent, det var faktiskt svårt att greppa.

Ja , det är fantastiska siffror!  Vad innebär det att ni under perioden oktober till mars kan upptäcka snö och is till 96%?
- Att elproducenterna får helt ny kunskap och kan planera mycket mer effektivt. Vi testar idag på 10 vindkraftverk i Sverige och Norge och arbetar nu med att dubbla detta till nästa år. Vi vill gärna testa i olika områden och med lite olika förutsättningar och har glädjande nog många intressenter som vi jobbar med för fullt. Vi vet att det kan finnas behov i olika delar av Europa, men också USA och Kanada bland annat, berättar en förväntansfull Johan Casselgren.
 
Maria Strand – hur går dina tankar gällande samarbetet med Pileus, inom projektet OPTIK?

- Att få arbeta med ett företag som Pileus som är så långt framme inom sitt fält är fantastiskt roligt. Vi har nog lärt oss lika mycket som de har i det här  projektet! 

Det är en fantastisk lösning med enorm potential som vi är glada att få ha bidragit till, det som gjort projektet så framgångsrikt är deras kompetens och nyfikenhet samt deras fantastiska engagemang.

Det är fint att höra att Pileus tycker att projektet har skapat konkret värde för dem och hjälpt dem framåt. Det är just det vi vill göra – hjälpa företag att utvärdera och testa sina idéer baserade på optisk mätteknik och börja ta de första stegen mot nya innovativa lösningar, säger Maria Strand avslutningsvis.
 

I kategorien ”En nytänkande och smart region” har Regio Stars Västerbotten valt att fokusera på projekt som bidrar till kapacitet för samverkan och samhandling, digitalisering och nya lösningar samt utveckling av innovationer. Nu står det klart att Adopticum med det aktuella projektet OPTIK är utsedda till vinnare. Ett projekt som hjälper små- och mellanstora företag i Västerbotten och Norrbotten i alla steg; från att formulera sin idé till att välja kameror eller sensorer till att utveckla programvara.
 
- Det känns fantastiskt kul att OPTIK uppmärksammas! Vi jobbar med många fina bolag i OPTIK. Det är de som möjliggör projektet och att vi vinner denna utmärkelse. Förhoppningsvis gör utmärkelsen att projektet och företagen får lite extra uppmärksamhet och att vi når ut till företag vi annars inte skulle ha nått, berättar en nöjd Kenth Johansson, VD på Adopticum.
 
OPTIK ger fantastiska möjligheter till alla regionens bolag. Projektet ger konkret stöd i form av kostnadsfria utvecklingstimmar till företag som har en innovativ idé på en lösning som innefattar optisk mätteknik. Det kan vara allt från att identifiera is på vindkraftverkens vingar till att mäta temperaturen på ostmassa. Det som är gemensamt för alla lösningar som vi arbetar med är att de använder optisk mätteknik på nya, innovativa sätt.  
 - Självklart äger företagen allt resultat och vår roll är hjälpa dem minimera den tekniska risken och ta de första stegen mot nya innovativa lösningar, förklarar Åsa Almström, teknisk projektledare på Adopticum och lägger till:

- Vi arbetar med företag i alla branscher och det krävs ingen teknisk förkunskap för att få stöd från OPTIK. Alla företag och idéer är välkomna.
 
Varför vann just ni detta pris?
- Vi bedriver ett projekt som skiljer sig från mängden, säger Kenth Johansson och fortsätter;

- OPTIK har fokus på tekniken men vi inkluderar arbete med jämställdhet, jämlikhet och miljö på ett naturligt och för företagen värdeskapande sätt. Exempelvis har vi inom OPTIK utvecklat ett arbetssätt vi kallar för ”Mobila Satellitkontor” som vi sätter upp i samverkan med näringslivskontoren, främst i inlandskommunerna. Konceptet har visat sig fungera utmärkt. Vi arbetar också konsekvent och tålmodigt med jämställhet, där ett av våra mål är att 50 procent av de företag vi jobbar med ska ha minst en kvinna med bland ägarna. Ett väldigt ambitiöst mål då endast ca 25 procent av företagen i norra Sverige ägs av kvinnor, men som vi ser att vi inte bara kommer att nå utan även överskrida.
 
Vad gör OPTIK till ett viktigt projekt enligt dig? 
- Det råder inga tvivel; optisk mätteknik kommer att vara med och forma vår framtid. Vår ambition är att företagen i norra Sverige ska bli ledande på att nyttja tekniken till att bygga framtidens lösningar. På så sätt kan vi positionera oss som föregångare i omställningen mot ett hållbart samhälle, säger Kenth Johansson avslutningsvis.
 
Juryns motivering för priset lyder: 

”För att ha visat goda konkreta resultat i stora delar av länet, med ambitiös integrering av hållbarhet och jämställdhet. OPTIK tillgängliggör på ett utmärkt sätt spjutspetsteknik som utvecklar innovationer i Västerbottens företag, så att vi kan växa som en nytänkande och smart region.”

Inom ramen för vårt projekt OPTIK bedriver vi ett förstudieprojekt tillsammans med Logscom.

Logscom drivs av Martin Englund och Christoffer Rönnberg och erbjuder lösningar för att märka och spåra virkesråvara, från skog till industri.

Logscoms lösningar möjliggör för företag att automatisera det manuella och riskfyllda arbetet med att märka stockar. Många av de skotar- och skördarförare som Logscom träffat har egna berättelser om hur de själva eller någon i laget har skadat sig vid manuell virkesmärkning. Det kan röra sig om allt från att skador från utstickande kvistar i vältorna till att klämmas av rullande stockar, situationer som Logscom vill vara med och förebygga.

Deras lösning möjliggör virkesmätning på ett säker och tidseffektivt sätt som inte kräver att föraren lämnar hytten för att märka virket. Det leder inte bara till ökad säkerhet utan även till stora tidsbesparingar.
 

Ett extra lass om dagen ger tydliga ekonomiska vinster för bolagen vilket har lett till ett stort intresse för virkesmärkarna. Idag finns 100av Logscoms virkesmärkare i skogar runt om i Sverige, Norge och Österrike. Tillsammans märker de så mycket som 500 stockar i timmen!

Nu vill Martin och Christoffer ta nästa steg i sin produktutveckling med hjälp av optisk mätteknik.

”Med hjälp av Adopticums projekt OPTIK lägger vi grunden för att rationellt kunna identifiera alla våra märkta virkesstockar på sågverken och därigenom kunna spåra virket från industri tillbaka till den enskilda stockens växtplats.”

Med ett system för att identifiera märkningarna kan Logscom bidra till att öka kunskapen om skogen och ett bättre nyttjande av resurserna.

Med ett system för att identifiera märkningarna kan Logscom bidra till att öka kunskapen om skogen och ett bättre nyttjande av resurserna. En Identifiering av märkningarna möjliggör också effektivare uppföljning av skördade volymer, en uppföljning som försvårar inblandning av illegalt avverkat virke.  
 

Tillfälligt nedslag av satellitkontor – välkomna alla innovativa företagare i Haparanda! 
  
Satellitkontor? Ja, det är vårt sätt tillfälligt öppna kontor på olika platser i Norrbotten och Västerbotten. Vi som bemannar kontoret, det är Maria Strand och Åsa Almström på Adopticum som till vardags håller till i Skellefteå. Vi kommer till Haparanda den 13 – 14 maj och kommer att hålla till på Storgatan 85, där Näringslivskontoret sitter.  
 
Vi vill gärna träffa dig som är en driftig småföretagare som är nyfiken på teknik som kan ta ditt företagande längre. Vi arbetar med optisk mätteknik vilket kan användas i alla branscher. Exempelvis för avsyning av produkter, för att mäta temperatur eller för det som kräver ett par extra ögon i just ditt område. Vi arbetar med ostproducenter, kakelsättare, gruvbolag, klädskapare samt ett antal tech-bolag.  
  
Välkommen att boka ett förutsättningslöst möte med oss! 

Maria Strand
070-681 57 01

Vill du ha kul på jobbet? Vi söker en Utvecklingsingenjör!
 
Är du en person som vill omsätta dina tekniska kunskaper till lösningar som ger konkurrenskraft och tillväxt i norra Sverige, då har du kommit rätt! Hos får du möjlighet att jobba både med mjukvaruutveckling och att knåpa med hårdvara.
 
Vi nyttjar exempelvis Python, C/C++, C# och .NET. Vi ser att vårt team skulle stärkas av erfarenhet från computer vision, machine learning/deep learning, data science, 3D-data eller utveckling av mjukvarulösningar genom hela kedjan från idé till färdig produkt eller tjänst. Vi är fullt medvetna om att det finns få personer som har allt detta på sitt CV så låt oss veta vad du kan!
 
Det allra viktigaste för oss är att du älskar teknik och drivs av att omsätta idéer till verkliga tillämpningar som gör nytta hos företag. Vi tror att du har studerat en teknisk inriktning vid högskola eller universitet.
 
Hos oss på Adopticum får du möjligheten att arbeta i spännande projekt som skapar verklig förändring hos regionens företag. Du gör det tillsammans med kompetenta, kreativa och framför allt trevliga och stöttande kollegor.
 
Dina kollegor är kvinnor och män som vill göra skillnad och bidra till tillväxt genom att ta fram system baserat på optisk sensorteknik.
 
Låter detta intressant så finns mer info här.

DIIF

Har ni träffat @Amanda Löfdahl? Hon arbetar som projektledare på Skogstekniska klustret och är huvudprojektledare i DIIF. 
 
DIIF, som står för Digital Innovation In the Forest value chain, är ett projekt som vi bedriver tillsammans med Skogstekniska klustret och Centria i Finland. 
 
Projektets mål är att bidra till en ökad spårbarhet i den skogliga värdekedjan. Med Amandas erfarenhet och brinnande intresse för skogen är hon den perfekta projektledaren!
 
Adopticums roll i projektet är att utveckla innovativa lösningar baserade på optisk mätteknik som bidrar till den gröna omställningen.
 
Hör gärna av dig om du är intresserad av att höra mer om projektet.

 

Idag har vi haft förmånen att träffa Niklas Berg på Tailorbird.

Niklas arbetar med att utveckla företag som det går att vara riktigt stolt över och gör det med stort engagemang! Hur kan man annars förklara att han har fått godis att växa på träd och flamingos att besöka en pulkabacke i Övertorneå?

Förutom att göra regionens barn väldigt glada så brinner Tailorbird för hållbarhet och för att skapa företag som mår bra samtidigt som de gör bra.

Tack Niklas för ett trevligt möte och många spännande diskussioner!

Förra veckan hade vi den stora förmånen att besöka Per Gyllenberg på Colmis i Arjeplog. 
 
Vi fick möjligheten att testa en av deras isbanor ute på Hornavansjön. Strålande sol och nypreparerade isbanor, så kul! Efter en sådan upplevelse är det är lätt att förstå att Colmis och Arjeplog har blivit en av de ledande provplatserna för vintertester i världen. 
 
Under vintersäsongen samlas ungefär 3 000 biltestare från hela världen i Arjeplog. Det innebär att folkmängden dubbleras under testsäsongen och gör Arjeplog till Sveriges mest internationella kommun per capita under vintersäsongen. 
 
För att kunna erbjuda sina kunder en helhetslösning har Colmis förutom testbanor även sina egna hotell och från och med den här säsongen också två koreanska restauranger inne på testområdet. 
 
Stort tack Per för att du tog emot oss och att vi fick ta del av er innovativa och inspirerande verksamhet!

Under två förmiddagar i veckan har vi haft förmånen att arbetat tillsammans med Annelie Weinehall på Almi Nord kring hur vi på Adopticum kan stärka vårt hållbarhetsarbete.
 
Vi har använt oss av Almi’s verktyg Hållbarhetsdialogen som hjälper företag att identifiera viktiga hållbarhetsområden att arbeta med utifrån deras specifika utmaningar och förutsättningar.  
 
Vi har fått hjälp att prioritera de viktigaste hållbarhetsfrågorna för oss att arbeta vidare med och rent konkret vad vi ska göra i vårt nästa steg i vår hållbarhetsresa.
 
Hållbarhetsdialogen är kostnadsfri för mikro, små och medelstora företag och vi rekommenderar verkligen att ni nyttjar denna möjlighet till konkret stöd kring ert hållbarhetsarbete. 
 
Tack för att vi fick möjligheten att göra detta tillsammans med dig! 

Igår träffade vi Ken Långdahl som driver Kens Allmek i Arjeplog som vi bedriver ett förstudieprojekt tillsammans inom ramen för OPTIK.
 
Kens Allmek är ett väldigt innovativt företag som förutom skoterdemontering också arbetar på uppdrag av ägare av vindkraftverk i syfte att genomföra underhåll och reparationer. De arbetar framförallt med den interna miljön i vindkraftverken, det är en väldigt komplex miljö som ser olika ut från vindkraftverket till vindkraftverk. 
 
Arbetet inkluderar olika former av problemlösning och innebär framtagning av delar till befintliga vindkraftverk. En stor utmaning för dem är att fånga alla delar i den komplexa miljön för att kunna ta fram de delar som behövs för underhåll eller reparation. I dagsläget gör de manuella mätningar på plats för att fånga hela miljön för att sedan utifrån dessa kunna rita upp de delar som behövs i CAD för produktion och installation.
 
"I syfte att underlätta detta arbete skulle vi ha stor nytta av en lösning som innebär att vi kan skanna in den miljö som delarna ska monteras i och extrahera måtten utifrån dessa scanningar. Kraven på precisionen av mätningarna är höga då det ofta är väldigt trånga utrymmen som delarna ska monteras i. 
 
Genom att kunna skanna in miljön skulle vi kunna importera måtten till vårt CAD-system och skapa en digital miljö där vi lättare kan se och förstå hur den nya delen ska utformas för att passa in bland övriga installationer."
- Ken
 
Lösningen skulle bidra till att förbättra underhåll och reparation av vindkraftverk och bidra till färre och kortare stillestånd.

Kommande event

Senaste nyheter

Arkiv