Tillsammans med Umeå kommun, Umeå Science Park, Umeå universitet och Uminova innovation bjuder vi in till en Teknikfrukost om optisk mätteknik.

Åsa Almström från Adopticum kommer och berättar om den
innovationsmiljö Adopticum byggt upp. Verksamheten har nu unika möjligheter att kostnadsfritt bistå små och medel stora bolag i arbetet att utveckla nya och innovativa lösningar baserade på optisk mätteknik.

Adopticum har de senaste åren bistått några av de snabbast växande innovationsbolagen i Västerbotten och Norrbotten med kompetens inom området.

Grönsaksfabriken, som är ett företag som har ett nära samarbete med Adopticum, kommer också att delta och berätta om hur optiska mätmetoder kan användas i deras verksamhet.

Anmäl dig här

Adopticum upphandlar extern utvärderare som ska följa strukturfondsprojektet OPTIK - Optisk Innovationskraft. 

Utvärderingsarbetet ska omfatta projektets hela arbete.

Anbudet ska vara Adopticum tillhanda 2023-05-31. För sent inkommit anbud, eller anbud inkommit på annat sätt än vad som föreskrivits i upphandlingsdokumentet, kommer inte att prövas. 
 

North Sweden Cleantech håller den 27/4 Cleantech Meetup i Skellefteå, en eftermiddag där vi lyssnar till intressanta diskussioner
kring bland annat vätgas. Detta varvas med företagspresentationer,
mingel och möjligheter att skapa nya kontakter.

Adopticum kommer finnas med och berätta om vilka möjligheter vårt projekt OPTIK ger regionens små och medelstora bolag. Inte missa!

Mer info och anmälan
 

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? Passa på att söka en Automationscheck från Tillväxtverket och få upp till 75% av kostnaden finansierad.

Kan nyttjas till exempelvis:
- Förbereda en investering i automation

- Förbättra er beställarkompetens av framtidssäkrade automationslösningar

- Minska de tekniska och ekonomiska riskerna inför en investering i modern automationsteknik

- Öka kännedomen om hur automation och robotisering kan bidra till att stärka företagets utveckling

- Vidareutbilda personal för omställning till automation.

Mer på Tillväxtverkets webbsida.
 

Stiftelsen Adopticum i Skellefteå startar nu projektet Optisk Innovationskraft, OPTIK, tillsammans med LTU Business. Projektet ger små och medelstora företag i hela Norrbotten och Västerbotten möjlighet till stöd för att nå sina hållbarhetsmål med hjälp av optisk mätteknik. På så sätt ska projektet understödja den gröna omställningen samt ett mer jämlikt och jämställt företagande.

Optisk mätteknik har blivit en del av vår vardag och de flesta av oss använder tekniken dagligen utan att reflektera över det. Vi låser upp mobilen genom att titta på den, vi självskannar varor i livsmedelsbutiken eller loggar in på banken med hjälp av en QR-kod. På samma sätt som tekniken underlättar vår vardag skapar den stora möjligheter för regionens företag.

"I projektet kommer vi att lägga fokus på att hjälpa små och medelstora företag att nå sina hållbarhetsmål med hjälp av optisk mätteknik. Genom att nyttja optisk mätteknik kan företagen exempelvis realisera lösningar där minskad miljöbelastning och ekonomisk vinning går hand i hand. Potentialen för innovation som bidrar i den pågående omställning är mycket stor i de flesta branscher, från skönhetsbranschen till skogen och gruvan" - säger Maria Strand, vVD på Stiftelsen Adopticum.

Små och medelstora bolag i Norrbotten och Västerbotten kan vända sig till projektet och få stöd med att utreda de tekniska förutsättningarna för en innovativ idé. Adopticum har bedrivit denna typ av projekt tidigare och har goda erfarenheter.

”Det är tydligt att de lösningar som utvecklas i regionen har en stor potential och når en internationell marknad. Exempelvis har tre av de bolag vi tidigare arbetat med tagit in riskkapital i syfte att påskynda utveckling, marknadsarbetet och internationell lansering. Ambitionen är att OPTIK ska bidra till att fler internationellt gångbara lösningar utvecklas i vårt närområde” – säger Kenth Johansson, VD på Adopticum.

Projektet finansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), kommunerna efter kuststräckan i Norrbotten och Västerbotten, regionerna och privat näringsliv. Det fortlöper under tre år från och med 2023.

Hur kan Adopticum bidra till att skapa en plattform som tillfredsställer ditt företags behov inom optisk mätteknik? Det är en fråga som vi vill ha din hjälp att besvara!

Vi använder begreppet optisk mätteknik som samlingsnamn för områden som exempelvis visionsystem, bildbehandling, optisk sensorteknik, computer vision och machine vision. Optisk mätteknik har stor potential att bidra till konkurrenskraftiga lösningar som adresserar några av vår tids stora utmaningar genom effektivisering, resursbesparing och bättre resursnyttjande.

Vi har fått finansiering från Kempestiftelsen för att etablera något vi kallar för en Projektplattform. Den ska senare få ett mer tilltalande namn, men för närvarande får vi nöja oss med Projektplattformen.

Men hur ska den utformas och vad ska den innehålla och vad ska den erbjuda för att vara intressant för er?

Delta i vår enkät genom att följa länken nedan.
 
https://forms.office.com/e/3v0DC9BASs

Länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten har bjudit in oss och andra bolag att bidra till en avsiktsförklaring med syfte att tydliggöra hur viktigt det är att vi är många som gör gemensam sak och tar jämställdhetsperspektivet med oss när vi planerar framåt.

I norra Sverige pågår en samhällsomvandling som är utöver det vanliga. Genus, plats och makt är begrepp som utmanar oss på resan men också skärper vår förmåga att göra jämställdhet på ett medvetet sätt i stället för att tappa vunnen mark i frågan.

Detta är frågor som är väldigt viktiga för oss på Adopticum.

Välkomna att delta vid konferensen Optonics & Photoncis in Sweden som arrangeras av Photonic Sweden första veckan i oktober. 

Anmäl dig här.

Efter en rolig och intensiv vår med många spännande projekt och samarbeten tar vi på Adopticum nu semester. Vi är tillbaka i början på augusti! 

Vi önskar er alla en riktigt trevlig sommar!

Som en del av invigningen av Skellefteå Science Park kommer projektet Intersective Innovation arrangera en workshop kring framtidens kundupplevelser. 

Adopticum kommer via projektet KOM att delta som föreläsare och som teknisk part i workshopen. 

Inbjudan skickas ut efter sommaren. Kontakta oss om du är intresserad av att delta!

Kommande event

Senaste nyheter

Arkiv