Digital Innovation In The Forest Value Chain

Digitaliseringens framfart i samhället har inte gått obemärkt förbi och inom skogsbruket är frågan kokhet. Tillgången till öppna data i kombination med avancerad teknik gör det möjligt för företag att utveckla produkter och tjänster som kan samla in information om skogen på ett effektivt sätt.

Ju mer data, desto fler möjligheter finns det att utveckla det digitala, precisionsbaserade skogsbruket. Men hur ska vi säkerställa att informationen nyttjas maximalt i den komplexa värdekedjan? Hur kan skogsbranschen ta vara på den innovationskraft som kommer från såväl start-ups till små och medelstora företag? Dessa frågor vill Skogstekniska klustret, Centria och Adopticum undersöka närmare i ett nytt samverkansprojekt, beviljat av Interreg Aurora.

Precis innan stundande semester kom det positiva beskedet om att projektet Digital Innovation In The Forest Value Chain (DIIF) beviljats. Total budget är 937 572 euro fördelat över tre parter i Sverige och Finland.
 

Samverkan över landsgränserna

Projektet genomförs under tre år med start i oktober 2023. Projektet finansieras med stöd av Interreg Aurora, ett sprillans nytt EU-program som fokuserar på samarbete i den nordligaste delen av Europa och Sápmi.

Medfinansiärer är Region Västerbotten, Region Västernorrland, Umeå Kommun, Skellefteå Kommun, SCA, Sveaskog, Holmen, Centria University of Applied Sciences och Lapplands landskapsförbund.

SKOGSTEKNISKA KLUSTRET
Skogstekniska klustret är en ekonomisk förening med ett 10-tal medlemsföretag som främjar innovationsutveckling inom skogsteknik. Hjärtat är vårt innovationssystem, där vi kopplar ihop våra medlemsföretag med till exempel forskare, studenter, startups, skogsbolag och finansiärer – och sedan hjälper dem att driva projekt som utvecklar skogsbruket.

ADOPTICUM
Stiftelsen Adopticum är en innovationsstödjande verksamhet specialiserad på optisk mätteknik. Adopticum har kompetens inom hårdvara och mjukvaruutveckling och driver projekt tillsammans med behovsägare, produktägare och andra specialister. Syftet är att utveckla nya och innovativa tekniska lösningar som ligger i teknikens framkant. Målet är att med sin kompetens bidra till ökad konkurrenskraft till företag verksamma i norra Sverige och ge upphov till nya produkter och tjänster.

CENTRIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
Centria University of Applied Sciences är en mångvetenskaplig, dynamisk och internationell högskola belägen i Finland. Här erbjuds studenterna en bred palett av utbildningsmöjligheter, praktisk inriktade med goda kopplingar till yrkesvärlden. Vid universitet har man även en stark forsknings- och utvecklingsverksamhet där huvudsyftet är att hjälpa företag och lokala industrier att öka sin konkurrenskraft.

Kontakt

Skogstekniska klustret
Linda Nyström, linda.nystrom@skogstekniskaklustret.se

Adopticum
Maria Strand, maria.strand@adopticum.se  

Centria University of Applied Sciences 
Elisa Saarela, elisa.saarela@centria.fi

Projektet medfinansieras av

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter