2021 > 12

Efter ett spännande 2021 så tar vi på Adopticum nu lite jullov, men vi är tillbaks redan i mellandagarna! 

Om ditt nyårslöfte inför 2022 är att du ska utveckla en produkt eller tjänst baserat på optisk mätteknik? Hör av dig så hjälper vi dig!

Tills dess önskar vi en God Jul och ett Gott Nytt År!

RIO

RIO - Regional Innovation genom Optisk Mätteknik
Adopticum bedriver sedan december 2018 strukturfondsprojektet RIO. Målet med projektet är att fler små och medelstora företag i regionen ska ha börjat utveckla innovativa produkter och tjänster baserade på optisk mätteknik.
 
För att underlätta för regionens företag att testa sina idéer baserade på optisk mätteknik erbjuder projektet förstudie- och prototypprojekt. Adopticum går in med kostnadsfria timmar i projekten för att tillsammans med företagen undersöka de tekniska möjligheterna och börja ta de första stegen mot en prototyp och i förlängningen en färdig produkt eller tjänst.
 
Förstudie- och prototypprojekt
Förra veckan godkände styrgruppen det 10:e förstudieprojektet inom ramen för strukturfondsprojektet RIO. Det är det Skellefteåbaserade företaget ROCKMA som söker stöd för att undersöka möjligheterna att positionera borriggar med hjälp av optisk mätteknik.

I underjordsgruvor och vid exempelvis tunnelbyggen för vägar och tågbanor används borriggar för att borra och spränga nya tunnlar. För att säkerställa att borrhålens och sprängladdningarnas placering krävs att borriggarnas position i fastställs relation till projekt- eller globala koordinater i den tunnel eller underjordsgruva där den befinner sig.
Positionering av riggar görs idag manuellt och är ett mycket kunskaps- och tidskrävande arbete som medför produktionsuppehåll då riggen inte kan arbeta under den tid som positioneringen pågår. 

ROCKMA erbjuder redan idag en lösning att positionera en borriggs bommar eller ”armar” i förhållande till riggen. Lösningen kräver dock att själva riggen har en fastställd position i relation till projekt- eller globala koordinater i den tunnel eller underjordsgruva där den befinner sig.
Genom att kunna erbjuda sina kunder en lösning för att både positionsbestämda borriggen och bommarna skulle de kunna erbjuda komplett positioneringssystem och möta kundernas behov av en automatiserad samt tids- och kostnadsbesparande lösning.

En spännande lösning som vi ser fram emot att undersöka tillsammans med dem.
 
Godkända förstudieprojekt

 • Boröpannan
 • Nordmark & Nordmark
 • Online Marina
 • Photon Sports
 • Unline
 • ROCKMA
 • Smartplanes
 • Snyggink Estetic
 • Storfors Plåt


Prototypprojekt
Styrgruppen godkände även det 6:e prototypprojektet. Det är det Luleåbaserade företaget Snyggink Estetic som söker stöd för att ta fram ett ergonomiskt arbetsredskap som förhindrar nackskador.

Inom en mängd branscher finns utövare vars arbeten kräver att de sitter i en arbetsställning som kan ge upphov till permanenta nackskador. Exempelvis sitter hudterapeuter böjda över sina kunder stora delar av arbetsdagen vilket allt för ofta leder till skador. Målet med projektet är att utveckla ett arbetsredskap som möjliggör att de kan sitta upprätt eller stå och jobba och titta rakt fram med huvudet i linje med ryggraden medan de utför sina arbetsuppgifter.

 Godkända prototypprojekt

 • Photon Sports
 • Unline
 • Smartplanes
 • Snyggink Estetic
 • Storfors Plåt
 • Xore

Den 10 december arrangerade Adopticum tillsammans med Region Västerbotten och AI Sweden ett event kring optisk mätteknik och AI. Ett välbesökt event med deltagare både på plats på TGN i Skellefteå och digitalt.

Eventet arrangerads inom ramen för projekten KOM - Konkurrenskraft genom Optisk Mätteknik. Projekten har som mål att öka kunskapen om optisk mätteknik och tillsammans med små och medelstora företag utveckla nya innovativa produkter och tjänster baserade på optisk mätteknik.

Optiska mätsystem generera ofta stora datamängder och det finns stor potential att applicera AI på dessa som del i utvecklingen av en lösning. Att öka innovationstakten inom AI-tillämpningar är viktigt för den regionala konkurrenskraften, projektet ska därför arbeta speciellt för att höja kunskapenom AI samt identifiera lösningar hos SMF där optisk mätteknik och AI lämpar sig väl att använda i den specifika lösningen.

Under eventet berättade Thomas Kvist, som arbetar med projektet RegAI på Region Västerbotten, om vad AI är och vad en bör tänka på innan en börjar arbeta med tekniken. Mycket matnyttigt för de företag som ser AI som nästa steg i utvecklingen. 

Jörgen Olofsson, som arbetar som Chief Innovation Officer på COS Systems, gav oss efter det en introduktion till bildanalys med hjälp av neurala nätverk. De som deltog vid eventet fick en spännande uppgift av Jörgen att titta på under julen, ni hittar den här.

Om ni har funderingar kring hur AI skulle kunna appliceras hos er tveka inte att höra av er till oss på Adopticum, RegAI eller AI Sweden.
 
Tack alla som deltog!

Denna film ha producerats som del i Interregprojektet OMIS som riktar sig till aktörer som arbetar i den skogliga värdekedjan. Men det är lika aktuell oavsätt vilken bransch du är verksam inom.

Adopticums tekniska expert Greger Burman berättar mer om optisk mätteknik och Vasa Universitets Ilona Söchting om satellitdata.

I veckan har vi haft nöjet att delta vid två jämställdhetsevent; Jämställdhet, makt och möjligheter! som arrangerades av Länsstyrelsen och Jämställdhetskultur som konkurrensfördel som arrangerades av projektet Gender Contact Point. Två välarrangerade förmiddagar fulla av inspiration!
 
På Adopticum har vi jämställdhet högt på agendan och vi strävar alltid efter att integrera dessa aspekter i alla våra projekt. Vi ser att affärsnyttan på de lösningar som utvecklas blir mycket större när andra aspekter än bara de tekniska inkluderas i utvecklingsprocessen. Det kan ibland vara svårt att arbeta med dessa frågor i korta tekniskt fokuserade projekt, men vi har fått väldigt bra feedback från de företag som vi arbetat med. Företagen ser positivt på att vi är pådrivande när det gälle att inkludera jämställdhetsaspekter i utvecklingsarbetet.
 
”Deras påminnelser har varit positiva, vi tvingas tänka konkret.”
 
Vi är väldigt stolta över att vårt jämställdhetsarbete tillsammans med regionens företag har resulterat i konkreta förändringar ute hos företagen. Både i form av medvetna tester av nya produkter och tjänster och jämställda referensgrupper och styrelser. Genom att arbeta strukturerat med dessa frågor har vi inte bara kunnat förändra vår egen organisation och arbetssätt utan även fått vara med och påverka företag runt omkring oss.
 
För oss är det inte en fråga om vi ska arbeta med dessa frågor tillsammans med våra kunder utan hur.

Kommande event

Senaste nyheter

Arkiv