Sammes Stiftelse Sommarstependium

De Skellefteåbaserade verksamheterna Adopticum som arbetar med optisk mätteknik och Magna som är världsledande inom säkerhetssystem till fordonssektorn kommer tillsammans med sommarstipendiaterna Theodor Johansson och Ruben Forsgren driva ett utvecklingsprojekt för att utforska hur simuleringsmotorer i kombination med spelmotorer kan nyttjas för att detektera och klassificera okända föremål i trafikmiljö.  
  
Målet med projektet är att utforska hur vi med hjälp av CARLA kan simulera och framställa verklighetstrogen data av okända objekt för att sedan träna maskin-/djupinlärningsmodeller på att effektivt lokalisera dem i trafikmiljö.  
  
CARLA
är en open-source mjukvarusimulator speciellt utvecklad i syfte att utveckla, träna och validera system för autonoma fordon. I CARLA finns urbana miljöer med bland annat byggnader och fordon samt möjligheten att testa verkliga och simulerade optiska sensorer.  
  
I CARLAS simulerade miljö är Adopticum och Magna intresserade av att emulera optisk mätteknik, främst LiDAR-data, för att minska behovet av att samla in data manuellt.   
  
Att samla in data i verklig miljö är både tidskrävande och dyrt. Det tar hundratals timmar att samla in och annotera data i trafikmiljö samtidigt som det inte går att replikera alla tänkbara scenarion som kan uppstå och objekt/hinder som fordonen kan stöta på.

I sommar vill vi i stället utforska hur det går att kombinera stora mängder simulerade scenarion trafiksituationer med en mindre andel manuellt framställda insamlade objekt.   
  
Att simulera datainsamlingsprocessen sparar väsentligt med både tid och pengar för såväl nutida så som framtida projekt. Samarbetet kommer medföra stora möjligheter för verksamheterna att bygga kunskap, utforska området och driva innovation för både Adopticum och Magna.

Projektet har i förlängningen stor potential för att lösa utmaningar inom en bredd av branscher som är betydelsefulla för regionenen, allt från gruva till skog.   

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter