Kreativ Workshop med Adopticum

VAD:  Idéverkstad med fokus på optisk mätteknik
VAR: Luleå, Vingården
NÄR: 22 november 09:00-17:00
HUR: Kreaktiv Workshop, inspirationsföreläsningar och showroom med famtidens teknik
VILKA: Kravställare och problemlösare inom offentliga organisationer och näringslivet

INNOVATIVA SPRÅNG - 50 DELTAGARE FÅN TVÅ VITT SKILDA BRANSCHER - PROCESSINDUSTRI OCH VÅRDSEKTORN - TRÄFFADES FÖR EN DAG AV BEHOVSANALYS OCH INNOVATIVA SPRÅNG

Ny  digital,  teknik  är  vad  som  driver  merparten  av  all utveckling  i  vår  digitaliserade  värld.  Ett  av  de  mest spännande  teknik-områdena,  ett  av  de  mest  kraftfulla verktygen  för  digitalisering,  är  idag  optisk  mätteknik –  som  bland  annat  möjliggör  förarlösa  fordon  men framförallt  skapar  effektiviseringsvinster  i  alla  tänkbara  branscher.

Potentialen  för  optisk  mätteknik  är  i  princip  obegränsad – vi befinner oss fortfarande i början av den här utvecklingen. Det  är  faktiskt  enbart  fantasin  som  sätter  gränser. 

För  att  flytta  fram  dessa  gränser  Adopticum  med  projektet  OMIN  en  serie  kreativa  workshops  i  syfte  att  nå ut  på  okänd  mark.

Med denna utgångspunkt samlade Adopticum återigen två till synes väsensskilda branscher – vårdsektorn och processindustrin – den här gången i Luleå. Heterogena grupper fick i uppdrag att utforska gemensamma beröringspunkter och behov, och skapa effektiva lösningar alla har nytta av.

– Spännande och kul att jobba tillsammans på det här sättet, med människor med helt olika erfarenheter och infallsvinklar, sa
Johanna Elenius, som studerar till ditigal strateg på Piteå Digital.

Med jämställdhet i fokus inleddes dagen i form av en inspirerande föreläsning av Fredrik Eklöv, processledare, föreläsare och social entreprenör från Kichisaga Leadership – som fokuserar på ledarskap, genus och mångfald. Fredrik berättade om de strukturer i vårt samhälle och på våra arbetsplatser som vi vanligtvis inte ser, om vi inte
anstränger oss – en synvinkel och utgångspunkt som grupperna tog med sig under dagen.

Därefter flyttades fokus till den nya, optiska mättekniken – som är det andra fundamentet i OMINs projekt. Deltagarna gick runt på sex teknikstationer där de fick se, förstå och känna på den absolut senaste tekniken och lyssna till goda exempel.

– Företag och organisationer i norra Sverige är oerhört duktiga på det de gör, men de har inga möjligheter att hänga med i ett så smalt teknikområde som optisk mätteknik, därför finns OMIN – vi ska informera om och erbjuda den senaste tekniken till alla som vill förändra och förbättra, sa Sara Lindahl, projektledare på Adopticum.

Efter en kunskapsdusch ute i teknikstationerna var det äntligen dags att börja omsätta all information till idéer – först via enskilt tankearbete och därefter tillsammans via brainstorming i grupperna.


Workshopen avslutades med att alla grupper presenterade sina respektive lösningar för varandra och gav feedback.

Nästa steg för grupperna är kort. Det är hos OMIN de kan söka resurser för att göra en förstudie av sitt koncept.


VIRTUAL TOURISM

TRAVEL WHEN YOU WANT, BE THERE WHEN YOU CAN'T

Virtual tourism  levererar  en  upplevelse  där  personer  med hjälp  av  VR-teknik  kan  uppleva  scenarion,  resmål  och  evenemang  i  sin  hemmiljö.  Virtual  tourism  riktar  sig  mot  alla 
människor,  men  med  specifikt  fokus  mot  personer  med rörelsenedsättningar  och  funktionshinder,  som  försvårar fysiskt  resande.  Behovet  av  social  interaktion,  delaktighet, 
variation  i  stimuli  och  t  o  m  solljus  är  tydligt  hos  personer  som  lever  med  funktionsnedsättningar  i  ett  arktiskt klimat.  Själva  upplevelsen  innefattar  augmentet  reality  där VR-teknik  kombineras  med  sensorisk  stimulering  i  form av  en  väderstation  som  producerar  solljus,  strålningsvärme,  kyla,  fläktande  vind,  fukt/ånga,  med  möjlighet  till rörelse.  Upplevelsen  inkluderar  möjlighet  till  uppkoppling,  3D-bilder  av  andra  och  social  interaktion,  då  man  kan  umgås  med  en  vän,  familj,  och  möjlighet  att  lära  känna  nya människor.  Förväntad  nytta  är  ökad  delaktighet,  positiva hälsoeffekter  och  minskad  klimatpåverkan.

MOTUS

STIMULANS TILL RÖRELSE MED NY TEKNIK

Undersökningar  visar  att  allt  fler  barn  är  motoriska  ”analfabeter”  –  med  andra  ord  att  de  saknar  språket,  alfabetet,  för att  röra  sig  och  leka.
Genom  gamefication,  3D-scanning  och  rörelsesensorer med  pulsmätare  skapar  MOTUS  en  ny,  delvis  digital, plattform  i  vilken  barn  inspireras  att  lära  sig  och  utföra motoriska  övningar.
En  3D-kamera  används  för  att  avgöra  ifall  spelaren  fullgjort  sina  uppdrag  belönas  isåfall  med  att  gå  till  i  nästa nivå.
Spelet  kan  användas  av  småbarn  såväl  som  vuxna.  Belöningar  på  traditionellt  spelmanér.
Barns  behov  av  rörelse  för  hälsa  och  välstånd  kan  inte  nog poängteras.  MOTUS  kommer  leda  till  friskare  barn  och därmed  en  bättre  folkhälsa  på  lång  sikt.

MY SIGN IN

Kommunikationssvårigheter  vid  hörselskada/funktionsvariation  där  teckenspråk  används  vid  kommunikation är  uppenbara.  My  Sign  In  vill  minska  utanförskapet  och
förbättra  kommunikationen  mellan  hörande  och  hörselskadade.
Via  en  3D-lösning  i  form  av  en  app  översätts  teckenspråk till  text  eller  tal.  Det  kompletteras  med  översättning  av text  och  tal  till  teckenspråk,  dvs  en  tvåvägskommunikation.  Lösningen  fungerar  naturligtvis  på  olika  länders språk  och  teckenspråk. 
Personer  med  hörselskada/funktionsvariaton  kan  därmed inkluderas  i  samtalet,  kan  ta  del  av  det  offentliga  rummet, vilket  ökar  egenvärdet,  självkänslan  och  av  att  vara  medskapande.  Ökad  tillgänglighet  i  olika  former.  

SÅRKOLLEN

Sårkollen  kan  med  hjälp  av  3D-kamera  och  en  värmekamera  förenkla,  förbättra  och  effektivisera  bedömningar  av sår.  Genom  3D  kan  djupet  i  såret  mätas  utan  att  beröring 
av  såret.  Storlek  och  form  kan  bestämmas  bättre  genom digitalmätning.  I  dagsläget  sker  bedömningen  genom  att rita  på  plastfilm,  mäta  med  hjälp  av  linjal,  sårets  djup  mäts med  hjälp  av  öronpinne.
Sårkollen  skapar  framförallt  mindre  obehag  för  de  300 000  patienter  med  ben-  och  fotsår  som  berörs  varje  år i  Sverige,  men  även  möjlighet  till  bättre  och  snabbare dokumentation,  även  på  distans,  och  därmed  också  stora ekonomiska  besparingar. 
Eftersom  vården  genom  denna  produkt  kan  upptäcka  sår som  är  svårläkta  tidigare,  bedöma  såren  bättre  och  sätta in  rätt  behandling  snabbare,  kommer  detta  att  betyda omfattande  besparingar  inom  vården.  Vars  totala  kostnad för  att  läka  fotsår  är  21  miljarder  kronor  per  år.

PROPHEET

Propheet  är  individanpassade  fotinlägg  som  skapas  via statisk  och  dynamisk  3D  scanning,  för  en  mer  exakt  utformad  sko  och/eller  inlägg. 
Fötter  är  olika  och  det  är  idag  svårt  och  dyrt  att  få  en individanpassad  sko  och/eller  inlägg.  Nuvarande  lösningar kan  ej  heller    avläsa  belastning  i  foten  vid  rörelse.   
Genom  att  utnyttja  3D  teknik  för  att  avläsa  varje  yta  av foten  kan  en  mer  exakt  avbildning  av  foten  ske.
Det  finns  en  stor  potentiell  marknad  för  individanpassade skoinlägg  samt  sportutrustning  såsom  skridskor  och  pjäxor.  Användare/köpare  innefattar  ortopeder,  sportbutiker och  eventuellt  mer  nischade  skobutiker.
Nuvarande  lösningar  innefattar  manuell  mätning  och observation  av  foten  i  rörelse.   
Användaren  kommer  behöva  utbildas  i  att  kunna  tolka och  förstå  data  och  algoritmer  och  gränssnittet  måste  vara   intuitivt  och  enkelt.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter