2023

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? Passa på att söka en Automationscheck från Tillväxtverket och få upp till 75% av kostnaden finansierad.

Kan nyttjas till exempelvis:
- Förbereda en investering i automation

- Förbättra er beställarkompetens av framtidssäkrade automationslösningar

- Minska de tekniska och ekonomiska riskerna inför en investering i modern automationsteknik

- Öka kännedomen om hur automation och robotisering kan bidra till att stärka företagets utveckling

- Vidareutbilda personal för omställning till automation.

Mer på Tillväxtverkets webbsida.
 

Stiftelsen Adopticum i Skellefteå startar nu projektet Optisk Innovationskraft, OPTIK, tillsammans med LTU Business. Projektet ger små och medelstora företag i hela Norrbotten och Västerbotten möjlighet till stöd för att nå sina hållbarhetsmål med hjälp av optisk mätteknik. På så sätt ska projektet understödja den gröna omställningen samt ett mer jämlikt och jämställt företagande.

Optisk mätteknik har blivit en del av vår vardag och de flesta av oss använder tekniken dagligen utan att reflektera över det. Vi låser upp mobilen genom att titta på den, vi självskannar varor i livsmedelsbutiken eller loggar in på banken med hjälp av en QR-kod. På samma sätt som tekniken underlättar vår vardag skapar den stora möjligheter för regionens företag.

"I projektet kommer vi att lägga fokus på att hjälpa små och medelstora företag att nå sina hållbarhetsmål med hjälp av optisk mätteknik. Genom att nyttja optisk mätteknik kan företagen exempelvis realisera lösningar där minskad miljöbelastning och ekonomisk vinning går hand i hand. Potentialen för innovation som bidrar i den pågående omställning är mycket stor i de flesta branscher, från skönhetsbranschen till skogen och gruvan" - säger Maria Strand, vVD på Stiftelsen Adopticum.

Små och medelstora bolag i Norrbotten och Västerbotten kan vända sig till projektet och få stöd med att utreda de tekniska förutsättningarna för en innovativ idé. Adopticum har bedrivit denna typ av projekt tidigare och har goda erfarenheter.

”Det är tydligt att de lösningar som utvecklas i regionen har en stor potential och når en internationell marknad. Exempelvis har tre av de bolag vi tidigare arbetat med tagit in riskkapital i syfte att påskynda utveckling, marknadsarbetet och internationell lansering. Ambitionen är att OPTIK ska bidra till att fler internationellt gångbara lösningar utvecklas i vårt närområde” – säger Kenth Johansson, VD på Adopticum.

Projektet finansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), kommunerna efter kuststräckan i Norrbotten och Västerbotten, regionerna och privat näringsliv. Det fortlöper under tre år från och med 2023.

Hur kan Adopticum bidra till att skapa en plattform som tillfredsställer ditt företags behov inom optisk mätteknik? Det är en fråga som vi vill ha din hjälp att besvara!

Vi använder begreppet optisk mätteknik som samlingsnamn för områden som exempelvis visionsystem, bildbehandling, optisk sensorteknik, computer vision och machine vision. Optisk mätteknik har stor potential att bidra till konkurrenskraftiga lösningar som adresserar några av vår tids stora utmaningar genom effektivisering, resursbesparing och bättre resursnyttjande.

Vi har fått finansiering från Kempestiftelsen för att etablera något vi kallar för en Projektplattform. Den ska senare få ett mer tilltalande namn, men för närvarande får vi nöja oss med Projektplattformen.

Men hur ska den utformas och vad ska den innehålla och vad ska den erbjuda för att vara intressant för er?

Delta i vår enkät genom att följa länken nedan.
 
https://forms.office.com/e/3v0DC9BASs

Kommande event

Senaste nyheter

Arkiv