RIO - Snyggink

Inom en mängd branscher finns utövare vars arbeten kräver att de sitter i en arbetsställning som kan ge upphov till permanenta nackskador. Exempelvis sitter hudterapeuter böjda över sina kunder stora delar av arbetsdagen vilket allt för ofta leder till skador.

”Jag jobbar mycket med att skapa perfekta ögonbryn på mina kunder. Detta arbete innebär att jag vid behandlingar har kunden liggandes på en behandlingsbänk och jag sitter på en för ändamålet anpassad stol böjd över kunden.

Antingen sitter jag vid huvudänden av behandlingsbänken och kunden ligger med huvudet mot mig eller så sitter jag vid sidan av behandlingsbänken så nära kundens ansikte som möjligt. Dessa är arbetsställningar där nacken är böjd hela tiden, ofta i upp till fyra timmar per kund.

Detta sätt att arbeta ledde efter ca. ett år till allvarliga nackproblem med smärta och huvudvärk som följd av spänningar i nackens muskulatur, problem som är vanliga i min bransch.”
- Denina Blank, Snyggink Estetic.

För att avhjälpa detta problem har Snyggink sökt stöd inom ramen för strukturfondsprojektet RIO för att ta fram ett ergonomiskt arbetsredskap som förhindrar nackskador. Målet är att undersöka om det med hjälp av optisk mätteknik går förbättra arbetsställningen för dessa yrkesgrupper så att de kan titta rakt fram med huvudet i linje med ryggraden medan de utför sina arbetsuppgifter.

Adopticum har arbetat tillsammans med Snyggink i en förstudie där vi tillsammans tagit fram en första labbutrustning som möjliggjort utvärdering av arbetsredskapet och det nya arbetssätt som det medför.

”I förstudieprojektet togs en labbuppställning fram som visade sig fungera väldigt bra och förbättrade ergonomin avsevärt.”

I slutet av förstudieprojektet träffades hela projektgruppen för en workshop där utrustningen utvärderades och en lista på förbättringsområden togs fram. Det var en trevlig dag med många skratt.

”Labbuppställningen utgör ett första steg av realiseringen av vår produktidé, men vi vill ta steget vidare mot en färdig prototyp, därför har vi ansökt om ett prototypprojekt inom RIO.”

Snygginks ansökan om prototypprojekt godkändes av styrgruppen och projektet kommer att starta upp i januari.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter