SENSORER

Adopticum arbetar med de flesta på marknaden förekommande typer av optiska sensorer. 

Inom projektet PIC som finansieras av Kempestiftelserna har vi möjlighet att genomföra utvärdering av ett urval av sensorer. På denna sida kommer resultat kontinuerligt att presenteras. Har du några frågor om sensorerna eller vill låna en för att kunna genomföra egna test, tveka inte att höra av dig! Finns det någon sensor du skulle vilja att vi utvärderade är du också välkommen att höra av dig!
 
Vi har valt att i de dokument som finns länkande under varje sensor nedan sammanfatta utvärderingen på engelska för att så många som möjligt ska kunna tillgodogöra sig informationen.

LMI Gocator 2340

Gocators 2300-serie är robusta sensorer som nyttjar lasertriangulering. Den är konstruerad för att vara väl lämpad för snabba mätningar.   

Vi har testat varianten 2340 monterad ovanför vårt transportband och mätt olika typer av objekt i syfte att utvärdera senson och lära känna den bättre. 

 
 • Megapixelkamera - 1280 punkter per profil 
 • Betrakningsvinkel upp till 1260 mm
 • Mätavstånd upp till 800 mm


Nedan återges en bild inskannad med Gocator 2340. Den föreställer som man ser Lego-bitar som placerats i olika riktningar.

En kort introduktion till sensorn går att ladda ner här.
En längre utvärdering finns att ladda ner här.

Vi har också utvärderat SICK TriSpector 1060 som också den är en sensor baserad på lasertriangulering. Vi har gjort en jämförelse av dessa två sensorer och den finns att ladda ner här.
 

Livox Mid-40 och Mid-70

Livox tillhandahåller olika typer av lidarsensorer. Vi har testat två modeller av dessa, MID40 och MID70 där siffrorna anger sensorns betraktningsvinkel i en kon utifrån sensorns position.

Dessa sensorer scannar i ett blomformigt mönster och de levererar mätdata i samma ögonblick sensorn startas, men bilden byggs kontinuerligt upp. Detta innebär att mätdata hämtas in kontinuerligt. 

De två modellerna vi införskaffat har testats mot olika typer av objekt med bland annat olika grad av reflektivitet för att bättre förstå vilken påverkan detta har på mätningen.

På bilden nedan ses den mätdata scannern inhämtat på ca 0,2 sekunder respektive 1 sekund.

En utvärdering av sensorn finns att ladda ner här.

TriSpector-1060

SICKs TriSpector 1000 är en serie sensorer som nyttjar lasertriangulering. Detta är en smart sensor med beräkningskraften integrerad i enheten och det behövs alltså ingen extern dator för att köra egna applikationer. Sensorn skannar objekt, rad för rad, och analysera dat och utgör sitt eget oberoende mätsystem.

Sensor nyttjar AppSpace, SICKs plattform för att köra applikationer på deras smarta sensorer. Detta är ett komplett programvaruutvecklingskit (SDK) och en miljö där användare kan skapa och köra egna applikationer direkt på SICK-sensorerna.

AppSpace erbjuder ett brett utbud av verktyg, API:er och bibliotek för att underlätta utvecklingen av anpassade applikationer som kan anpassas efter specifika användningsområden och behov.
 

 • Arbetsavstånd: 291 mm ... 1.091 mm
 • Exempel siktfält: 540 mm x 200 mm
 • Bredd vid maximalt arbetsavstånd: 660 mm


En kort introduktion till sensorn går att ladda ner här. 
En längre utvärdering finns att ladda ner här.

Vi har också utvärderat LMI GOCATOR 2340 som också den är en sensor baserad på lasertriangulering. Vi har gjort en jämförelse av dessa två sensorer och den finns att ladda ner här.

OAK-D-Lite

OAK-D är en smart stereokamera som började som ett kick-starterprojekt och nu finns på marknaden. Den kör förtränade AI-modeller/Deep learning-modeller direkt på kameran som möjliggör objekt och persondetektion. Den levererar x, y och position på objekten baserat både på färg- och djupdata.

Tillsammans med DepthAI, en plattform som nyttjar 3D-data och AI-modeller, fördefinerade eller egenutvecklade, kan systemet leverera data om ett objekts läge, egenskaper och så vidare. Mjukvaran innefattar exempel, skrivna i Python, som gör det enkelt att komma igång och göra egna tester.

En längre utvärdering finns att ladda ner här.

INTER REALSENSE D455

Intel RealSense D400-serien är en stereokamera med aktiv IR och kan därmed kan mäta också i mörker. Den drivs via USB-gränssnitt. 
 

 • 1080p HD-upplösning
 • Passar både inomhus och utomhus
 • Active IR Stereo (Global Shutter) djupseende
 • Ca 10 meters räckvidd (varierar beroende på kalibrering, belysning och belysningstillstånd)

En kort introduktion till sensorn går att ladda ner här
En längre utvärdering finns att ladda ner här.

OPEN 3D

Open3D är ett öppet mjukvarubibliotek som stödjer den snabba utveckling av programvara som hanterar 3D-data. Mjukvarubiblioteket kan installeras på olika plattformar.

Det finns installationsinstruktioner och färdiga exempel för att skriva kod för kommunikation med sensorn i C++ och Python. 

Open3D är byggt för att behandla och visualisera 3D-data och har inbyggt stöd för filtrering och exempelvis att registrera 3D-punktmoln.

Mer information om Open3D går att hitta här.
 

Livox HAP LiDAR

Livox HAP är en LiDAR-sensor som är utvecklad för användning inom fordonsindustrin. Med en hög punktmolnstäthet som motsvarar en 144-linjers LiDAR för det man brukar kalla region of interest eller ROI, det vill säga det område från vilket sensorn hämtar in information, är upplösningen relativt hög. Detta ger en mer realistisk uppfattning om omgivningen och möjliggör noggrann upptäckt av små objekt på mätytan.

Men hur presenterar den i praktiken och vilka möjligheter öppnar detta upp inom andra områden än fordonsindustrin? Vi är övertygade om att denna sensor kommer nyttjas i flertalet tillämpningar framöver och kommer givetvis att uppdatera information efter hand. Här är våra första intryck av sensorn. 

REVOPOINT RANGE

Revopoint Range är en 3D-scanner som använder sig av aktiv stereo och strukturerat ljus för att scanna objekt med en precision på 0,1 mm.

 • 300-800mm arbetsavstånd
 • Upp till 0,1 mm Precision i en enda ram
 • Enkelt bildtagningsområde 360 mm x 650 mm @ 600 mm
 • RGB-kamera
Men hur presenterar den i praktiken och vilka möjligheter öppnar detta upp? Några av svaren hittar du i vår utvärdering som finns här.

IDS NXT

IDS NXT består av intelligenta, programmerbara kameror med tillhörande mjukvarumiljö som gör det lätt att sätta samman ett system för bildanalys med hjälp av deep learning.

Systemet täcker hela arbetsflödet från att fånga och märka träningsbilder till att träna nätverken, skapa appar för utvärdering och köra applikationer.

Detta innebär att bildbehandling med artificiell intelligens kan användas även utan förkunskaper om Deep Learning eller applikationsprogrammering. Vi har testat hur det fungerar!

Utvärderingen finns att ladda ner här.