Adopticum är specialister på optisk mätteknik
Vi hjälper TILL att öka er konkurrenskraft med hjälp av optiska sensorer

Oavsett tillämpningsområde & bransch hjälper vi er med att välja teknisk lösning eller utveckla ett system. Vi driver projekt tillsammans med behovsägare, produktägare och andra specialister. Syftet är att utveckla nya & innovativa tekniska lösningar som ligger i teknikens framkant. Målet är att med vår kompetens bidra till ökad konkurrenskraft till företag verksamma i norra Sverige & ge upphov till nya produkter & tjänster. 

”Photonics is really going to be the technology of the 21st Century – it’s already getting there!”

Nobelprisvinnare Fysik 2018, Professor Donna Strickland

Foto: New York Times
Foto: New York Times

omin - optisk mätteknik för ett innovativt näringsliv

OMIN - Optisk Mätteknik för ett Innovativt Näringsliv - är ett Strukturfondsprojekt som löper under åren 2016-2018. Projektet syftar till att ge företag i Norrbotten & Västerbotten möjlighet att höja sin kompetens inom ett utav Europas hetaste teknikområden och bistå i utvecklingen av innovativa lösningar baserade på optisk mätteknik.

KALENDARIUM

SÖK DelPROJEKT FRÅN RIO

Alla små- och medelstora bolag i Norrbotten och Västerbotten är välkomna att söka delprojekt inom ramarna för RIO. 

Har ni en produkt- eller tjänsteidé där optisk mätteknik har en central roll, tveka inte att kontakta oss.

Mer information om projektet och de förutsättningar som gäller samt ansökningsblankett finns under fliken RIO. 

NIPS - Non invasive pile scanning

Till denna förstudie finansierad av Vinnovas strategiska innovationsprogram Processindustriell IT & Automation (PiiA) samlade vi  en grupp industriella företrädare bestående av Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå, Boliden Rönnskär samt Norra Timber Kåge såg. Akademiska parter i projektet var UMIT Research Lab vid Umeå universitet samt Luleå tekniska universitet.
 

Renholmen - Stick inspector

Renholmen är en av Europas ledande leverantörer av virkeshanteringsutrustning för såg- och vidareförädlingsindustrin. Verksamheten har haft som mål att utveckla ett system för detektion av defekta strön. Adopticum har bistått Renholmen i detta arbete först genom en förstudie i syfte att välja mätteknik som klarar Renholmens krav och senare i ett prototyputvecklingsprojekt. 
 

KontakTa oss

Kenth Johansson
VD

Direkt/Mobil: 0910 288 261
E-mail: kenth.johansson(at)adopticum.se

Jonas Sjöberg
Utvecklingschef

Direkt/Mobil: 0910 288 262
E-mail: jonas.sjoberg(at)adopticum.se

Maria Strand
Projektledare

Direkt/Mobil: 070 681 57 01
E-mail: maria.strand(at)adopticum.se

Greger Burman
Teknisk expert

Direkt/Mobil: 0910 288 263
E-mail: greger.burman(at)adopticum.se

Jonas Holmlund
Teknisk expert

Direkt/Mobil: 0910 288 260
E-mail: jonas.holmlund(at)adopticum.se