Adopticum är specialister på optisk mätteknik
Vi hjälper TILL att öka er konkurrenskraft med hjälp av optiska sensorer

 

Oavsett tillämpningsområde & bransch hjälper vi er med att välja teknisk lösning eller utveckla ett system. Vi driver projekt tillsammans med behovsägare, produktägare och andra specialister. Syftet är att utveckla nya & innovativa tekniska lösningar som ligger i teknikens framkant. Målet är att med vår kompetens bidra till ökad konkurrenskraft till företag verksamma i norra Sverige & ge upphov till nya produkter & tjänster.

REGIONAL INNOVATION GENOM OPTISK MÄTTEKNIK

Små- och medelstora bolag i Norrbotten och Västerbotten är välkomna att söka delprojekt inom ramarna för projektet RIO - Regional Innovation genom Optisk mätteknik.
 
Målet RIO är att driva delprojekt tillsammans med små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. I delprojekten får företaget hjälp med att genomföra ett Förstudieprojekt runt en idé som baseras på optisk mätteknik. Om det visar sig att idén är teknisk genomförbar kan företaget gå vidare in i ett Prototypprojekt där vi arbetar mot målet att ta fram en första prototyp och i förlängningen en ny innovativ produkt eller tjänst. 

Har ni en produkt- eller tjänsteidé där optisk mätteknik har en central roll, tveka inte att kontakta oss.
 

Mer information om projektet och ansökningsblankett finns här.

NIPS - Non invasive pile scanning

Till denna förstudie finansierad av Vinnovas strategiska innovationsprogram Processindustriell IT & Automation (PiiA) samlade vi  en grupp industriella företrädare bestående av Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå, Boliden Rönnskär samt Norra Timber Kåge såg. Akademiska parter i projektet var UMIT Research Lab vid Umeå universitet samt Luleå tekniska universitet.
 

Renholmen - Stick inspector

Renholmen är en av Europas ledande leverantörer av virkeshanteringsutrustning för såg- och vidareförädlingsindustrin. Verksamheten har haft som mål att utveckla ett system för detektion av defekta strön. Adopticum har bistått Renholmen i detta arbete först genom en förstudie i syfte att välja mätteknik som klarar Renholmens krav och senare i ett prototyputvecklingsprojekt.