Renholmen - Stick Inspector

Renholmen är en av Europas ledande leverantörer av virkeshanteringsutrustning för såg- och vidareförädlingsindustrin. Verksamheten har haft som mål att utveckla ett system för detektion av defekta strön. Adopticum har utvecklat en funktionsprototyp av ett automatiskt avsyningssystem för kontroll av strön, baserat på optisk sensorteknik.

Vid ströläggning vid virkessorteringen läggs en läkt, strö,  tvärs över med vissa mellanrum i längsled , lodrätt över varandra i virkestraven. På så sätt kan man bygga virkespaket för den efterföljande torkprocessen.

Stabila paket är viktigt för efterföljande processer. Defekta strön kan orsaka problem vid den automatiska ströhanteringen. Det kan även leda till att hela virkespaket förstörs.

Adopticum har bistått Renholmen i detta arbete först genom en förstudie i syfte att välja mätteknik som klarar Renholmens krav och senare i ett prototyputvecklingsprojekt.

Insamlat mätdata på strön
Insamlat mätdata på strön
Felkategorierna kantkrok och flatböj beskriver hur stor avvikelsen är.
Felkategorierna kantkrok och flatböj beskriver hur stor avvikelsen är.
"Hockeyklubba" är en felkategori som beskriver strön som blivit knäckt i änden.
"Hockeyklubba" är en felkategori som beskriver strön som blivit knäckt i änden.