DARO - Digitalisering av Råvarulager med Optisk mätteknik

I DARO arbetar vi tillsammans med processindustrin för att utveckla ett system för inmätning av stora råvaruhögar genom att använda optisk mätteknik.

Idéen till projektet kommer från Smurfit Kappa i Piteå som sökte alternativ till dagens manuella mätmetoder utan att hitta ett system som mötte deras behov. 

Flera processindustriella aktörer involverade
När vi kontaktade fler processindustriella aktörer bekräftade de bilden av att behovet är stort, men att det inte finns lösningar eller system tillgängliga på marknaden för att möta behovet. Vi bildade därför tillsammans med Smurift Kappa i Piteå, Boliden Rönnskär, Norra Timber Kåge Såg, Metsä Board Husum och SCA Obbola ett konsortium för att tillsammans med Luleå Tekniska Universitet och Datapolarna utveckla en lösning för detta.

Systemet ersätter manuell process
Systemet kommer att ersätta en uteslutande manuell process. Råvaruhögarna mäts idag in manuellt en eller ett par gånger per månad, genom att automatisera inmätningarna möjliggörs löpande mätningar som ger uppdaterad information om lagersituationen. Det möjliggör en effektivare produktionsplanering, minskad miljöpåverkan tack vare effektivare logistik och bättre ekonomisk uppföljning.
 

3D modell av insamlat data samt diagram som visar hur materialmängden förändrats över tid
3D modell av insamlat data samt diagram som visar hur materialmängden förändrats över tid


Känd regional aktör är produktägare
Den framtida produktägaren är DataPolarna AB, en aktör som redan idag levererar ett flertal olika system mot massa-, sågverks-, gruv-, och transportindustrin.

Optiska sensorer mäter in råvaruhögar
I projektet ska en prototyp för ett system baserat på optisk mätteknik tas fram och valideras hos de processindustriella parterna.  Systemet ska kunna mäta råvaruhögar på 1 000 till 50 000 kbm med hjälp av optiska sensorer som monteras på fasta eller på rörliga positioner. Fokus ligger på att ta fram ett system som är kompatibelt med en mängd olika sensorer samt går att integrera med andra existerande system. Systemet skall fungera helt fristående.

Finansiering
Projektet finansieras av Vinnovas strategiska innovationsprogram Processindustriell IT & Automation (PiiA) tillsammans med DataPolarna, Smurift Kappa i Piteå, Boliden Rönnskär, Norra Timber Kåge Såg Metsä Board Husum och SCA Obbola.

Akademisk partner i projektet är Luleå Tekniska Universitet.