Optisk innovationskraft

OPTIK, som står för Optisk Innovationskraft, är ett strukturfondsprojekt som drivs av Adopticum tillsammans med LTU Business.

Målet med projektet är att hjälpa små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten att nå sina hållbarhetsmål med hjälp av optisk mätteknik.

Projektet hjälper företag att ta de första stegen mot nya innovativa produkter, tjänster och processförbättringar baserade på optisk mätteknik.

Projektet erbjuder små och medelstora företag konkret stöd i form av utvecklingstid för att testa sina idéer baserade på optisk mätteknik. 

För oss är det viktigt att vi bidrar till att innovationsmedel fördelas på ett jämställt sätt. Vårt mål är därför att utvecklingsresurserna i projektet fördelas lika mellan företag som ägs av kvinnor och män.

Läs mer

Förstudie- och prototypprojekt

För att hjälpa små och medelstora företag att nå sina hållbarhetsmål med avseende på jämställdhet, jämlikhet och miljö erbjuder projektet  stöd i form av utvecklingstid för att utvärdera idéer baserade på optisk mätteknik.

Hitills har nio företag har fått stöd för sina projektidéer i form av åtta förstudieprojekt och tre prototypprojekt:
 

kontakt

Maria Strand
Projektledare

Direkt/Mobil: 070-681 57 01
maria.strand(at)adopticum.se.

Medfinansiärer