optisk innovationskraft

OPTIK har som mål att hjälpa små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten att nå sina hållbarhetsmål med hjälp av optisk mätteknik.

Detta görs inom ramarna för ett strukturfondsprojekt som finansieras av Tillväxtverket och offentliga och privata medfinansiärer

OPTIK är ett samverkansprojekt mellan Adopticum och LTU Business där Adopticum är projektägare och ansvarar för projektets genomförande.

Projektet löper från 1 januari 2023 till 30 april 2026 och har en budget på lite drygt 10 MSEK.
 

Målgrupp

Projektets målgrupp är mikro, små och medelstora företag i hela Norrbotten och Västerbotten inom alla branscher.

Vi ser att det finns potential för lösningar som omfattar optisk mätteknik i alla branscher.

Vi har arbetat tillsammans med företag från gruvindustrin till skönhetsbranschen och hjälpt dem utveckla nya innovativa lösningar för just deras bransch. 

För oss är det är viktigt att alla oavsett tekniskt kunnande ges samma förutsättningar att utvärdera sin idé. Därför krävs det inte någon teknisk förförståelse för att engarera sig i projektet, bara en innovativ idé!

Vi arbetar tätt tillsammans med företgen som får stöd inom ramen för projektet, de är med och styr och planerar arbetet så att vi i alla steg levererar så stort värde som möjligt för dem.

Efter avslutade förstudie- och prototypprojekt är det företagen som vi arbetar med som äger allt resultat ur projekten och kan bära det vidare ut på marknad i form av nya, innovativa produkter och tjänster eller processförbättringar.

kontakt

Maria Strand
Projektledare

Direkt/Mobil: 070-681 57 01
maria.strand(at)adopticum.se.

Medfinansiärer

En liten rubrik.

OPTIK har som mål att hjälpa små och medelstora företag att nå sina hållbarhetsmål med hjälp av optisk mätteknik.

Adopticum har arbetat strukturerat med jämställhet både internt och i de projekt vi bedrivit sedan 2016. Vi har i alla innovationsprojekt som vi bedrivit under den tiden haft mätbara jämställdhetsmål, vi kallar dem 50/50/50. Det innebär att;

Hälften av företagen som vi arbetar med i förstudie- och prototoypprojekt ska ägas helt eller delvis av kvinnor


Hälften av utvecklingsresurserna i förstudie- och prototoypprojekten ska gå till företag som ägs helt eller delvis av kvinnor

Hälften av förstudie- och prototoypprojekten ska ha en eller flera kvinnor i projektgruppen.

Genom att arbeta strukturerat för att nå dessa mål kan vi bidra till en jämställd fördelning av innovationsresurer och främja kvinnligt driven innovation. 

Projektet har som mål att vara tillgängligt för alla i regionen oavsett geografi, bakgrund, ålder eller kön.

Optisk mätteknik är viktigt för omställningen i många branscher och för den samhällsomvandling som måste ske för att bygga ett grönare samhälle.

Teknikområdet kombinerar positiva miljöeffekter med positiva effekter ur ett ekonomiskt perspektiv.

Att nyttja optisk mätteknik för en effektivare process, med minskad kassation av insatsvaror och effektivare energianvändning leder till besparingar vilket ger flera incitament att bedriva utveckling som bidrar till en grön omställning.