2022

Länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten har bjudit in oss och andra bolag att bidra till en avsiktsförklaring med syfte att tydliggöra hur viktigt det är att vi är många som gör gemensam sak och tar jämställdhetsperspektivet med oss när vi planerar framåt.

I norra Sverige pågår en samhällsomvandling som är utöver det vanliga. Genus, plats och makt är begrepp som utmanar oss på resan men också skärper vår förmåga att göra jämställdhet på ett medvetet sätt i stället för att tappa vunnen mark i frågan.

Detta är frågor som är väldigt viktiga för oss på Adopticum.

Välkomna att delta vid konferensen Optonics & Photoncis in Sweden som arrangeras av Photonic Sweden första veckan i oktober. 

Anmäl dig här.

Efter en rolig och intensiv vår med många spännande projekt och samarbeten tar vi på Adopticum nu semester. Vi är tillbaka i början på augusti! 

Vi önskar er alla en riktigt trevlig sommar!

Som en del av invigningen av Skellefteå Science Park kommer projektet Intersective Innovation arrangera en workshop kring framtidens kundupplevelser. 

Adopticum kommer via projektet KOM att delta som föreläsare och som teknisk part i workshopen. 

Inbjudan skickas ut efter sommaren. Kontakta oss om du är intresserad av att delta!

Många processer inom industrin kräver fortfarande manuell övervakning - ett faktum som Flasheye vill ändra på. De ser ett behov av automatiserad smart övervakning av processer med hjälp av robust lidar-teknologi.

”Idag sker stor del av övervakningen inom industrin manuellt eller genom passiv video utan inbyggd logik. Övervakningen sker ofta vid individuella stationer där exempelvis kvalitet eller personsäkerhet övervakas. Inom industrin utgör smart övervakning ofta komplicerade installationer och därmed stora investeringar.” – Ida Rehnström, Flasheye

Med Flasheyes automatiska övervakning finns det en sensor som siktbaserat håller koll på människor, maskiner och fordon utan att blinka, som med fördel kan kombineras med andra mer traditionella givare.

”Flasheyes system möjliggör en ökad datainsamling för analys och ökad kontroll och medvetenhet kring den egna processen. Det reducerar felhändelser med kostsamma kvalitets-, säkerhets- och miljömässiga konsekvenser.

Vårt mål är att bidra till bland annat färre personskador, tidig detektering av spill och läckage av miljöfarligt material och minskade kvalitetsavvikelser”
– Ida

System för smart övervakning bör själv kunna avgöra när prestandan minskar utanför ett bestämt toleransintervall, till exempel om sensorn börjar täckas av damm eller smuts, sensorns position ändras eller om inläsningen av data ser avvikande ut.

Med hjälp av inbyggd självdiagnosticering kan systemet själv varna när något behöver åtgärdas för att den ska fungera optimalt. Utan denna funktion blir det svårt att avgöra vad systemet faktiskt övervakar eller missar.

Flasheye har sökt och fått beviljat en förstudie kring en självdiagnostikfunktion som tar hänsyn till vanligt återkommande felhändelser som kan påverka sensorn prestanda.

I syfte att visa upp de möjligheter som finns inom området optisk mätteknik i Skellefteå har Adopticum valt att söka sommarstependiater via Sammes Stiftelse. 

Tillsammans med North Kingdom, Optronic och Veoneer kommer vi att erbjuda studenter sommarprojekt som ger möjlighet att lära känna bolagen,  förstå möjigheterna med optisk mätteknik samt ägna en sommar åt att försöka lösa en verklighetsnära utmaning.


Läs mer om Sammes Stiftelse och sommarstipendieum här.
 

North Kingdom är en global studio inom upplevelsedesign som hjälper bolag som Google, Lego och EA att skapa upplevelser och tjänster som spelar en meningsfull roll.

Under sommaren 2022 erbjuder vi tillsammans med North Kingdom studenter att genomföra ett sommarprojekt som utforskar hur sensorteknik och Unreal Engine kan nyttjas tillsammans.

Optiska Sensorer och Unreal Engine
Unreal Engine är världens mest kraftfulla plattform för att skapa avancerade 3D-miljöer i realtid. I detta projekt bjuder North Kingdom och Adopticum in till att utforska hur optisk sensorteknik kan användas tillsammans med Unreal Engine för att skapa ett gränssnitt mellan verklighet och det virtuella.

Vi är öppna för att tillsammans med er diskutera exakt vad projektet ska leverera, men något vi tycker är spännande är att nyttja sensorteknik till att fånga in hur en person rör sig för att sedan översätta detta till en spelupplevelse där rörelse blir ett sätt att skapa ljud och bild.

Vi tror att detta projekt passar två eller fler studenter med olika studieinriktning där spelutbildning kombineras med utbildning inom datateknik eller teknisk fysik.

Har du som student egna tankar och idéer på vad du vill ägna en sommar åt? Hör av dig så resonerar vi runt ditt förslag!

Om du vill resonera med någon kring detta förslag, kontakta Kenth Johansson på Adopticum på 070-175 44 44 eller kenth.johansson@adopticum.se

Optronic som är ledande i Norden inom avancerad tillverkning av produkter och moduler som nyttjar optisk mätteknik.

Veoneer är ett multinationellt bolag som designar, utvecklar och tillverkar hårdvara och mjukvara baserad på mätteknik åt fordonstillverkare över hela världen.

Alla tre organisationerna arbetar inom teknikområdet och tillsammans utgör vi ett kluster med en gemensam nämnare; optisk mätteknik.

Optisk mätteknik är ett fantastiskt spännande framtidsområde där innovationstakten är hög och möjligheterna stora. I syfte att underlätta för studenter att lära känna bolagen, bättre förstå tekniken och få ägna en sommar åt att försöka lösa en utmaning som har en verklighetsnära anknytning presenterar vi nedan ett antal förslag till sommarjobb som går att söka via Sammes Stiftelse.

Datorseende och bildbehandling
Adopticum söker sommarjobbare för ett projekt med datorseende och bildbehandling. Uppdraget går ut på att urskilja, positionera och följa föremål i kamerabilder. Adopticum kommer att samla in bildmaterial från en verklig tillämpning och studenten kommer att få arbeta med detta bildmaterial.

Det långsiktiga målet är en teknisk lösning där datorseende leder till en hög grad av automation. De kortsiktiga målen är att pröva att hitta lösningar på de viktigaste delproblemen. Det finns stort utrymme för att experimentera med den senaste tekniken, med ett tydligt mål vad den ska lösa. Erfarenhet och intresse för computer vision, maskininlärning, kamerateknik, m.m. är såklart ett plus.

Den sökande behöver kunna programmera helst i Python, C# eller C++.

Solljussimulator
Ett av problemen som en lidarsensor kan ha är att den blir bländad av solljus. Om systemet tittar rakt mot solen är det nog inte så mycket man kan göra åt det. Men om man inte har solljus som faller in rakt på sensorn kan den göra sitt jobb även om viss störning kan uppstå. Om detta sker skulle vi i så fall vilja veta hur mycket den blir störd.

Veoneer är intresserade av att identifiera lämpliga komponenter och att bygga ett testsystem av dessa för att kunna utföra tester med infallande sol mot lidarsensorer.

Vi tror att de sökande bör studera fysik eller elektronik och tillsammans med dig skräddarsyr vi uppdraget så det passar.

Dämpning av laserljus i atmosfären
Vi skulle vilja veta mer om hur olika väder dämpar laserljus av varierade våglängder.

Uppraget skulle vara att identifera lämpliga komponenter för att bygga ett testsystem som vi skulle kunna montera utomhus och samla data under lång tid. Minimikravet skulle vara att mäta de vanligaste våglängderna som används av Lidar.

Vi tror att de sökande bör studera fysik eller elektronik och tillsammans med dig skräddarsyr vi uppdraget så det passar.

Har du som student egna tankar och idéer på vad du vill ägna en sommar åt? Hör av dig så resonerar vi runt ditt förslag!

Vi ser gärna att två eller fler studenter tar sig an en av utmaningarna tillsammans. Vår erfarenhet säger oss att det blir roligare för dig!

Om du vill resonera med någon kring dessa förslag, kontakta Kenth Johansson på Adopticum på 070-175 44 44 eller kenth.johansson@adopticum.se.


 

Inom en mängd branscher finns utövare vars arbeten kräver att de sitter i en arbetsställning som kan ge upphov till permanenta nackskador. Exempelvis sitter hudterapeuter böjda över sina kunder stora delar av arbetsdagen vilket allt för ofta leder till skador.

”Jag jobbar mycket med att skapa perfekta ögonbryn på mina kunder. Detta arbete innebär att jag vid behandlingar har kunden liggandes på en behandlingsbänk och jag sitter på en för ändamålet anpassad stol böjd över kunden.

Antingen sitter jag vid huvudänden av behandlingsbänken och kunden ligger med huvudet mot mig eller så sitter jag vid sidan av behandlingsbänken så nära kundens ansikte som möjligt. Dessa är arbetsställningar där nacken är böjd hela tiden, ofta i upp till fyra timmar per kund.

Detta sätt att arbeta ledde efter ca. ett år till allvarliga nackproblem med smärta och huvudvärk som följd av spänningar i nackens muskulatur, problem som är vanliga i min bransch.”
- Denina Blank, Snyggink Estetic.

För att avhjälpa detta problem har Snyggink sökt stöd inom ramen för strukturfondsprojektet RIO för att ta fram ett ergonomiskt arbetsredskap som förhindrar nackskador. Målet är att undersöka om det med hjälp av optisk mätteknik går förbättra arbetsställningen för dessa yrkesgrupper så att de kan titta rakt fram med huvudet i linje med ryggraden medan de utför sina arbetsuppgifter.

Adopticum har arbetat tillsammans med Snyggink i en förstudie där vi tillsammans tagit fram en första labbutrustning som möjliggjort utvärdering av arbetsredskapet och det nya arbetssätt som det medför.

”I förstudieprojektet togs en labbuppställning fram som visade sig fungera väldigt bra och förbättrade ergonomin avsevärt.”

I slutet av förstudieprojektet träffades hela projektgruppen för en workshop där utrustningen utvärderades och en lista på förbättringsområden togs fram. Det var en trevlig dag med många skratt.

”Labbuppställningen utgör ett första steg av realiseringen av vår produktidé, men vi vill ta steget vidare mot en färdig prototyp, därför har vi ansökt om ett prototypprojekt inom RIO.”

Snygginks ansökan om prototypprojekt godkändes av styrgruppen och projektet kommer att starta upp i januari.

Adopticum bjuder in till ett webbmöte den 23/2 kl 13.00-14.30 där Photonic Sweden kommer att presentera den europeiska innovationshubben PhotonHub Europe.

För att anmäla dig till detta webbmöte gå till https://simplesignup.se/event/188621
 
Vi arrangerar detta möte för att underlätta för företag i vår region att kunna ta del av de resurser som satsas utav EU på att höja innovationstakten inom fotonikområdet.
 
Nyttja detta tillfälle att på ett enkelt sätt få ta del av information om vad PhotonHub Europe kan erbjuda din verksamhet!
 
Hubbens mål är att accelerera den takt i vilken europeiska bolag tar till sig kompetens och utvecklar produkter och tjänster baserade på fotonik. Man erbjuder inte uteslutande tekniktjänster utan arbetar också med affärsutveckling och affärsmodeller. Fotonik inbegriper det område Adopticum arbetar inom, optisk mätteknik, men också andra teknikområden där ljus är den gemensamma nämnaren som exempelvis fiberkommunikation och belysningssystem, för att nämna ett par.
 
För små och medelstora bolag (upp till 250 anställda) är det kostnadsfritt att nyttja många av de tjänster hubben erbjuder. Man arbetar också med större bolag.
 
Mer information om PhotonHub finns på deras webbsida www.photonhub.eu och mer information om dess svenske representant Photonic Sweden finns på www.photonicsweden.org
 
För att anmäla dig till detta webbmöte gå till https://simplesignup.se/event/188621
 

Under hösten fick vi möjlighet att delta i arbetet med Jämställdhetsläget inom Kvarkens Cleantechföretag 2021 skriven på uppdrag av projektet Future Cleantech Solutions.

Vi fick tillsammans med företag som Rototilt och Algoryx berätta om varför vi prioriterar att arbeta med jämställdhet och vilka våra styrkor och utmaningar är. 

”Vi försöker arbeta med frågorna på alla nivåer i organisationen och med att alla ska känna ägarskap för frågan. Det är inte någon annan som ska ”fixa” jämställdhet.

Det är också viktigt att det är en del av det löpande arbetet, inte ett parallellt spår, och att det finns avsatt tid för att arbeta med frågorna och för uppföljning.” - 
Åsa Almström

Vårt jämställdhetsarbete sker dels internt, men också externt tillsammans med de företag som vi arbetar med. Det är viktigt för oss att möta företagen på den nivå de befinner sig och att inte komma med pekpinnar, utan istället föra dialog. Vi är ödmjuka inför att vi inte vet allt och att företagen vi arbetar med har mycket att lära oss.

Läs mer och ladda ner rapporten Jämställdhetsläget inom Kvarkens Cleantechföretag 2021 här.

Kommande event

Senaste nyheter

Arkiv