2022 > 01

Inom en mängd branscher finns utövare vars arbeten kräver att de sitter i en arbetsställning som kan ge upphov till permanenta nackskador. Exempelvis sitter hudterapeuter böjda över sina kunder stora delar av arbetsdagen vilket allt för ofta leder till skador.

”Jag jobbar mycket med att skapa perfekta ögonbryn på mina kunder. Detta arbete innebär att jag vid behandlingar har kunden liggandes på en behandlingsbänk och jag sitter på en för ändamålet anpassad stol böjd över kunden.

Antingen sitter jag vid huvudänden av behandlingsbänken och kunden ligger med huvudet mot mig eller så sitter jag vid sidan av behandlingsbänken så nära kundens ansikte som möjligt. Dessa är arbetsställningar där nacken är böjd hela tiden, ofta i upp till fyra timmar per kund.

Detta sätt att arbeta ledde efter ca. ett år till allvarliga nackproblem med smärta och huvudvärk som följd av spänningar i nackens muskulatur, problem som är vanliga i min bransch.”
- Denina Blank, Snyggink Estetic.

För att avhjälpa detta problem har Snyggink sökt stöd inom ramen för strukturfondsprojektet RIO för att ta fram ett ergonomiskt arbetsredskap som förhindrar nackskador. Målet är att undersöka om det med hjälp av optisk mätteknik går förbättra arbetsställningen för dessa yrkesgrupper så att de kan titta rakt fram med huvudet i linje med ryggraden medan de utför sina arbetsuppgifter.

Adopticum har arbetat tillsammans med Snyggink i en förstudie där vi tillsammans tagit fram en första labbutrustning som möjliggjort utvärdering av arbetsredskapet och det nya arbetssätt som det medför.

”I förstudieprojektet togs en labbuppställning fram som visade sig fungera väldigt bra och förbättrade ergonomin avsevärt.”

I slutet av förstudieprojektet träffades hela projektgruppen för en workshop där utrustningen utvärderades och en lista på förbättringsområden togs fram. Det var en trevlig dag med många skratt.

”Labbuppställningen utgör ett första steg av realiseringen av vår produktidé, men vi vill ta steget vidare mot en färdig prototyp, därför har vi ansökt om ett prototypprojekt inom RIO.”

Snygginks ansökan om prototypprojekt godkändes av styrgruppen och projektet kommer att starta upp i januari.

Adopticum bjuder in till ett webbmöte den 23/2 kl 13.00-14.30 där Photonic Sweden kommer att presentera den europeiska innovationshubben PhotonHub Europe.

För att anmäla dig till detta webbmöte gå till https://simplesignup.se/event/188621
 
Vi arrangerar detta möte för att underlätta för företag i vår region att kunna ta del av de resurser som satsas utav EU på att höja innovationstakten inom fotonikområdet.
 
Nyttja detta tillfälle att på ett enkelt sätt få ta del av information om vad PhotonHub Europe kan erbjuda din verksamhet!
 
Hubbens mål är att accelerera den takt i vilken europeiska bolag tar till sig kompetens och utvecklar produkter och tjänster baserade på fotonik. Man erbjuder inte uteslutande tekniktjänster utan arbetar också med affärsutveckling och affärsmodeller. Fotonik inbegriper det område Adopticum arbetar inom, optisk mätteknik, men också andra teknikområden där ljus är den gemensamma nämnaren som exempelvis fiberkommunikation och belysningssystem, för att nämna ett par.
 
För små och medelstora bolag (upp till 250 anställda) är det kostnadsfritt att nyttja många av de tjänster hubben erbjuder. Man arbetar också med större bolag.
 
Mer information om PhotonHub finns på deras webbsida www.photonhub.eu och mer information om dess svenske representant Photonic Sweden finns på www.photonicsweden.org
 
För att anmäla dig till detta webbmöte gå till https://simplesignup.se/event/188621
 

Under hösten fick vi möjlighet att delta i arbetet med Jämställdhetsläget inom Kvarkens Cleantechföretag 2021 skriven på uppdrag av projektet Future Cleantech Solutions.

Vi fick tillsammans med företag som Rototilt och Algoryx berätta om varför vi prioriterar att arbeta med jämställdhet och vilka våra styrkor och utmaningar är. 

”Vi försöker arbeta med frågorna på alla nivåer i organisationen och med att alla ska känna ägarskap för frågan. Det är inte någon annan som ska ”fixa” jämställdhet.

Det är också viktigt att det är en del av det löpande arbetet, inte ett parallellt spår, och att det finns avsatt tid för att arbeta med frågorna och för uppföljning.” - 
Åsa Almström

Vårt jämställdhetsarbete sker dels internt, men också externt tillsammans med de företag som vi arbetar med. Det är viktigt för oss att möta företagen på den nivå de befinner sig och att inte komma med pekpinnar, utan istället föra dialog. Vi är ödmjuka inför att vi inte vet allt och att företagen vi arbetar med har mycket att lära oss.

Läs mer och ladda ner rapporten Jämställdhetsläget inom Kvarkens Cleantechföretag 2021 här.

Kommande event

Senaste nyheter

Arkiv