RIO - Flasheye

Många processer inom industrin kräver fortfarande manuell övervakning - ett faktum som Flasheye vill ändra på. De ser ett behov av automatiserad smart övervakning av processer med hjälp av robust lidar-teknologi.

”Idag sker stor del av övervakningen inom industrin manuellt eller genom passiv video utan inbyggd logik. Övervakningen sker ofta vid individuella stationer där exempelvis kvalitet eller personsäkerhet övervakas. Inom industrin utgör smart övervakning ofta komplicerade installationer och därmed stora investeringar.” – Ida Rehnström, Flasheye

Med Flasheyes automatiska övervakning finns det en sensor som siktbaserat håller koll på människor, maskiner och fordon utan att blinka, som med fördel kan kombineras med andra mer traditionella givare.

”Flasheyes system möjliggör en ökad datainsamling för analys och ökad kontroll och medvetenhet kring den egna processen. Det reducerar felhändelser med kostsamma kvalitets-, säkerhets- och miljömässiga konsekvenser.

Vårt mål är att bidra till bland annat färre personskador, tidig detektering av spill och läckage av miljöfarligt material och minskade kvalitetsavvikelser”
– Ida

System för smart övervakning bör själv kunna avgöra när prestandan minskar utanför ett bestämt toleransintervall, till exempel om sensorn börjar täckas av damm eller smuts, sensorns position ändras eller om inläsningen av data ser avvikande ut.

Med hjälp av inbyggd självdiagnosticering kan systemet själv varna när något behöver åtgärdas för att den ska fungera optimalt. Utan denna funktion blir det svårt att avgöra vad systemet faktiskt övervakar eller missar.

Flasheye har sökt och fått beviljat en förstudie kring en självdiagnostikfunktion som tar hänsyn till vanligt återkommande felhändelser som kan påverka sensorn prestanda.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter