2021 > 02

I april drar Adopticum tillsammans med Skogstekniska Klustret och Vasa universitet igång en satsning i syfte att kartlägga hur optisk mätteknik och satellitdata kan nyttjas för att effektivisera olika led inom den skogliga värdekedjan. I detta ingår dels att utforska konkreta tillämpningar och dels att skapa en överblick över vilka aktörer som kan dra nytta av tekniken i sin verksamhet.

Det finns hos många bolag ett behov av att accelerera sin digitaliseringsresa och hitta nya sätt att använda teknik som kan understödja denna process. Både optisk mätteknik och satellitdata har potential att bidra till nya lösningar som kan effektivisera olika verksamheter och på så sätt ge såväl innovationstakt som konkurrenskraft en rejäl skjuts – inte minst nu i pandemins spår.

Samverkansprojektet genomförs i form av en förstudie på nio månader, med ambition om ett fortsättningsprojekt i nästa steg. Förstudien genomförs med stöd av Interreg Botnia-Atlantica, ett EU-program baserat på samverkan mellan nordliga regioner i Sverige, Finland och Norge. I projektet ingår Skogstekniska klustret och Adopticum på den svenska sidan, och Vasa universitet på den finska.

Förstudien startar i april och löper till och med december 2021.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom programmet Interreg Botnia-Atlantica, Region Västerbotten, Umeå kommun, Skellefteå kommun, Vasa universitet och Österbottens förbund.

Photon Sports, med tidigare Adopticum-kollegan Jonas Sjöberg som grundare och VD, tar in 8,5 MSEK och satsar på en skandinavisk lansering.

Bolaget utvecklar en produkt med vilken snabbhet, reaktionstid, riktningsförändringar, spänst och explosivitet kan mätas. Initialt är målgruppen fotbollsklubbar med dess ledare och spelare.

I maj 2020 blev Photon Sports en del av inkubatorn Unboxx och Hanna Marklund engagerades som styrelseledamot i verksamheten. Hennes roll var varit bland annat att bidra med kunskap om hur fotbollsspelare och tränare resonerar och bidra i produktutvecklingen. Hon har också kunnat nyttja sitt breda nätverk för att få feedback på produkten.

Adopticum har också bistått Jonas med utvecklingsprojekt och kompetens bland annat inom ramen för strukturfondsprojektet RIO.

"Det vi har hjälpt Jonas med är framförallt att ta ytterligare ett steg i Photon Sports teknikutveckling mot en färdig prototyp. Det har vi gjort genom att erbjuda Jonas kostnadsfri produktutveckling inom optisk mätteknik." berättar Åsa Almström, projektledare på Adopticum.

Mer om produkten och hur Skellefteås innovationssystem och Adopticum varit behjälpliga kan du se i filmen nedan.

​​​​​​​

Att kunna verifiera mått på inkommande material är viktigt för verksamheter inom en mängd olika branscher för att säkerställa att vidare bearbetning är möjlig. Det kan röra sig om kontroll av absoluta mått men också form, dimensioner, ytavvikelser och likande.

Adopticum har i sin dialog med regionens företag sett att många verksamheter idag saknar ett billigt och lättanvänt system för ankomstkontroll av material.

Adopticum har därför startat ett projekt med syfte att kartlägga hur behovsbilden ser ut och syftet är att tillsammans med regionens bolag kunna utveckla en lösning.

Har ert företag behov av att verifiera kvaliteten på inkommande material? Hör av er till oss på Adopticum så kan ni delta i kravställningen av ett sådant system.

Projektet finansieras av ProcessIT Innovations, en centrumbildning beläget på Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. ProcessIT fungerar som ett samverkanscentrum för forskning och innovation i norra Sverige och arbetar för att ta fram nya tekniska lösningar med utgångspunkt i basindustrins behov.

Kommande event

Senaste nyheter

Arkiv