2020 > 11

Torsdagen den 4 december arrangerar Photonic Sweden en Optopub där Adopticum kommer att berätta om det innovationssystem kring optisk mätteknik som vi skapat och om de stora satsningar som görs i Västerbotten och Skellefteå

För att delta registrera dig här.

Tillsammans med Nordmark & Nordmark Arkiteter undersöker vi möjligheten att med optisk mätteknik mäta in de naturvärden som finns på en tomt. 

Nordmark & Nordmark arbetar utifrån platsens förutsättningar och tycker att platser som ska bebyggas ofta har viktiga ingående värden från start. I många fall tas befintliga naturvärden bort slentrianmässigt. Genom att skapa möjlighet att mäta in trädens form och placering samt olika typer av terräng kan dessa värden bevaras och kanske till och med försärkas ihop med den nya byggnation som tillförs på platsen.

Vi har tillsammans gjort en första testmätning av en tomt där Nordmark & Nordmark ritar ett fritidshus. Målet med projektet är att ta fram ett 

Arbetet bedrivs inom ramen för strukturfondsprojektet RIO. 

Kommande event

Senaste nyheter

Arkiv