2021 > 09


Boliden bjuder tillsammans med projektet KOM in till en gemensam workshop och idéverkstad om hur optisk mätteknik och digitalisering kan bidra till en ökad materialföljning.

Boliden Rönnskär, tillsammans med övrig industri i regionen, står inför en rad utmaningar för att fortsätta vara konkurrenskraftiga på en global
marknad. Införandet av ny teknik, digitalisering och användandet av t.ex. optisk mätteknik är en väg för att förbättra och effektivisera i process- och
produktionsflödet.

Under dagen kommer berörd personal från Boliden att berätta och visa var i produktionen de vill se förbättringar och effektiviseringar för inbjuda aktörer. Syftet med dagen är att ge regionala aktörer möjlighet att på ett informellt och enkelt sätt bidra med konkreta råd, tips och idéer.

Dagen i sig är inget säljmöte utan ett idégenererande forum. Boliden får en möjlighet att möta och inleda dialog med företag som har kompetens och erfarenhet inom optisk mätteknik. Företagen får möjlighet att träffa berörda chefer och personal vid Boliden och få insikt i de utmaningar som de identifierat och prioriterat.

Från projektets sida är målet med dagen att finna lösningar för ett antal av Bolidens utpekade förbättringsområden. Innan dagens slut ska vi ha har
identifierat ett antal konkreta applikationsområden att jobba vidare med. Ansvariga personer och företag ska ha etablerat kontakt för att jobba vidare med detaljerna och vägen vidare för respektive applikation.

Inom projektet KOM finns det sedan möjlighet för deltagande företag att söka stöd i form av utvecklingsprojekt för att arbeta vidare med de
lösningar som identifierats under dagen. 

Teknikforum hos Boliden är en del av ett antal liknande Teknikforum-dagar som genomförts och fortsätter genomföras hos industriföretag.

Vi ser framemot en dag fylld med kreativa och tekniska samtal om hur förutsättningarna inom regionens
industri kan förbättras med ny teknik.

Kommande event

Senaste nyheter

Arkiv