Genussmart utveckling

Professor Maria Udén, Luleå Tekniska Universitet
Professor Maria Udén, Luleå Tekniska Universitet

Teknikkvinnor i Norr bjöd tillsammans med Gender Smart Arena in till en lunchföreläsning med Maria Udén, professor i Genus och teknik vid Luleå Tekniska Universitet. Temat för föreläsningen var Genussmarta tekniska lösningar och produkter.

Maria Udén berättar att fler och fler företag får upp ögonen för vikten av att arbeta med jämställdhet och normkritik i teknikutveckling och innovation. Det innebär bland annat att redan under utvecklingsprocessen säkerställa att ingen exkluderas i utformning och marknadsföring av produkter eller tjänster.

Adopticum har under de senaste åren löpande arbetat med dessa frågor, både internt och mot kund. Det speglas i de utvecklingsprojekt som vi bedriver där vi uppmanar våra kunder att reflektera kring hur de arbetar med jämställdhet och inkludering i hela sin utvecklingsprocess. Vi upplever att många företag idag har en framarbetad jämställdhetsplan, men att det är få företag som idag integrerar den i sin dagliga verksamhet. Vi arbetar för att få våra kunder att sätta jämställdhet som en naturlig del av utvecklingsarbetet, även i tekniktunga projekt och att företag som ännu inte har denna fråga högst upp på sin agenda att aktivt börja arbeta med den.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter