2015

Tillväxtverket har inom ramen för den europeiska regionalfonden beslutat att bevilja finansiering till projektet ”Optisk Mätteknik för ett Innovativt Näringsliv”, OMIN, som sökts av Stiftelsen Adopticum i Skellefteå i samverkan med IUC Västerbotten och IUC Norrbotten.

Detta är ett projekt som ska bidra till att öka små och medelstora företags kunskap och satsningar inom teknikområdet. ProcessIT Innovations har tidigare synliggjort det regionala näringslivets behov av optisk mätteknik, främst inom processindustrin, som ett sätt att fortsätta stärka konkurrenskraften.

EU-kommissionen har också tydliggjort vikten av att europeiskt näringsliv genomför satsningar inom teknikområdet och utsett detta till en nyckelteknologi för vidareutveckla europeisk konkurrenskraft.

Projektets totala budget är 11 miljoner kronor och det löper under åren 2016-2018.


FLIR släppte under 2014 ett skal som både enkelt och billigt gör om din IPhone till en värmekamera. FLIR ONE som denna enhet heter, översätter termisk energi till dynamiska färgbilder och användaren kan därmed se olika temperaturer. Tekniken används exempelvis för att göra energiinspektioner av hus. Genom att titta på huset genom en värmekamera kan värmeläckage upptäckas och åtgärdas.

Värmekameror används också inom exempelvis industrin för att identifiera olika typer av slitage som genererar värme och som därigenom kan åtgärdas innan problem uppstår.

Under 2015 har FLIR släppt en uppdaterad enhet som monteras under telefonen eller surfplattan i stället för på baksidan. FLIR ONE finns från och med denna uppdatering både för iOS och Andriod.

Nedan kan du se ett par filmer som visar resultatet av en FLIR ONE monterad på en IPhone 5. 
 

Foto: www.umu.se Foto: www.umu.se

Adopticums Umeåkontor har flyttat och sitter nu på Sliperiet, Östra Strandgatan 32. Detta är en del av Umeå Universitet och en öppen och flexibel miljö dit studenter kan komma med sina affärsidéer, forskare kan hålla seminarier och företag och organisationer kan komma med problemställningar och få hjälp.
 
Kort sagt, en riktigt bra miljö för en verksamhet som Adopticum! Läs mer om Sliperiet och om allt verksamheten har att erbjuda på sliperiet.umu.se

Etiketter: adopticum, umeå, sliperiet

Kommande event

Senaste nyheter

Arkiv