2022 > 12

Länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten har bjudit in oss och andra bolag att bidra till en avsiktsförklaring med syfte att tydliggöra hur viktigt det är att vi är många som gör gemensam sak och tar jämställdhetsperspektivet med oss när vi planerar framåt.

I norra Sverige pågår en samhällsomvandling som är utöver det vanliga. Genus, plats och makt är begrepp som utmanar oss på resan men också skärper vår förmåga att göra jämställdhet på ett medvetet sätt i stället för att tappa vunnen mark i frågan.

Detta är frågor som är väldigt viktiga för oss på Adopticum.

Kommande event

Senaste nyheter

Arkiv