Logscom

Inom ramen för vårt projekt OPTIK bedriver vi ett förstudieprojekt tillsammans med Logscom.

Logscom drivs av Martin Englund och Christoffer Rönnberg och erbjuder lösningar för att märka och spåra virkesråvara, från skog till industri.

Logscoms lösningar möjliggör för företag att automatisera det manuella och riskfyllda arbetet med att märka stockar. Många av de skotar- och skördarförare som Logscom träffat har egna berättelser om hur de själva eller någon i laget har skadat sig vid manuell virkesmärkning. Det kan röra sig om allt från att skador från utstickande kvistar i vältorna till att klämmas av rullande stockar, situationer som Logscom vill vara med och förebygga.

Deras lösning möjliggör virkesmätning på ett säker och tidseffektivt sätt som inte kräver att föraren lämnar hytten för att märka virket. Det leder inte bara till ökad säkerhet utan även till stora tidsbesparingar.
 

Ett extra lass om dagen ger tydliga ekonomiska vinster för bolagen vilket har lett till ett stort intresse för virkesmärkarna. Idag finns 100av Logscoms virkesmärkare i skogar runt om i Sverige, Norge och Österrike. Tillsammans märker de så mycket som 500 stockar i timmen!

Nu vill Martin och Christoffer ta nästa steg i sin produktutveckling med hjälp av optisk mätteknik.

”Med hjälp av Adopticums projekt OPTIK lägger vi grunden för att rationellt kunna identifiera alla våra märkta virkesstockar på sågverken och därigenom kunna spåra virket från industri tillbaka till den enskilda stockens växtplats.”

Med ett system för att identifiera märkningarna kan Logscom bidra till att öka kunskapen om skogen och ett bättre nyttjande av resurserna.

Med ett system för att identifiera märkningarna kan Logscom bidra till att öka kunskapen om skogen och ett bättre nyttjande av resurserna. En Identifiering av märkningarna möjliggör också effektivare uppföljning av skördade volymer, en uppföljning som försvårar inblandning av illegalt avverkat virke.  
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter