RIO

RIO - Regional Innovation genom Optisk Mätteknik
Adopticum bedriver sedan december 2018 strukturfondsprojektet RIO. Målet med projektet är att fler små och medelstora företag i regionen ska ha börjat utveckla innovativa produkter och tjänster baserade på optisk mätteknik.
 
För att underlätta för regionens företag att testa sina idéer baserade på optisk mätteknik erbjuder projektet förstudie- och prototypprojekt. Adopticum går in med kostnadsfria timmar i projekten för att tillsammans med företagen undersöka de tekniska möjligheterna och börja ta de första stegen mot en prototyp och i förlängningen en färdig produkt eller tjänst.
 
Förstudie- och prototypprojekt
Förra veckan godkände styrgruppen det 10:e förstudieprojektet inom ramen för strukturfondsprojektet RIO. Det är det Skellefteåbaserade företaget ROCKMA som söker stöd för att undersöka möjligheterna att positionera borriggar med hjälp av optisk mätteknik.

I underjordsgruvor och vid exempelvis tunnelbyggen för vägar och tågbanor används borriggar för att borra och spränga nya tunnlar. För att säkerställa att borrhålens och sprängladdningarnas placering krävs att borriggarnas position i fastställs relation till projekt- eller globala koordinater i den tunnel eller underjordsgruva där den befinner sig.
Positionering av riggar görs idag manuellt och är ett mycket kunskaps- och tidskrävande arbete som medför produktionsuppehåll då riggen inte kan arbeta under den tid som positioneringen pågår. 

ROCKMA erbjuder redan idag en lösning att positionera en borriggs bommar eller ”armar” i förhållande till riggen. Lösningen kräver dock att själva riggen har en fastställd position i relation till projekt- eller globala koordinater i den tunnel eller underjordsgruva där den befinner sig.
Genom att kunna erbjuda sina kunder en lösning för att både positionsbestämda borriggen och bommarna skulle de kunna erbjuda komplett positioneringssystem och möta kundernas behov av en automatiserad samt tids- och kostnadsbesparande lösning.

En spännande lösning som vi ser fram emot att undersöka tillsammans med dem.
 
Godkända förstudieprojekt

 • Boröpannan
 • Nordmark & Nordmark
 • Online Marina
 • Photon Sports
 • Unline
 • ROCKMA
 • Smartplanes
 • Snyggink Estetic
 • Storfors Plåt


Prototypprojekt
Styrgruppen godkände även det 6:e prototypprojektet. Det är det Luleåbaserade företaget Snyggink Estetic som söker stöd för att ta fram ett ergonomiskt arbetsredskap som förhindrar nackskador.

Inom en mängd branscher finns utövare vars arbeten kräver att de sitter i en arbetsställning som kan ge upphov till permanenta nackskador. Exempelvis sitter hudterapeuter böjda över sina kunder stora delar av arbetsdagen vilket allt för ofta leder till skador. Målet med projektet är att utveckla ett arbetsredskap som möjliggör att de kan sitta upprätt eller stå och jobba och titta rakt fram med huvudet i linje med ryggraden medan de utför sina arbetsuppgifter.

 Godkända prototypprojekt

 • Photon Sports
 • Unline
 • Smartplanes
 • Snyggink Estetic
 • Storfors Plåt
 • Xore

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter