2023 > 01

Hur kan Adopticum bidra till att skapa en plattform som tillfredsställer ditt företags behov inom optisk mätteknik? Det är en fråga som vi vill ha din hjälp att besvara!

Vi använder begreppet optisk mätteknik som samlingsnamn för områden som exempelvis visionsystem, bildbehandling, optisk sensorteknik, computer vision och machine vision. Optisk mätteknik har stor potential att bidra till konkurrenskraftiga lösningar som adresserar några av vår tids stora utmaningar genom effektivisering, resursbesparing och bättre resursnyttjande.

Vi har fått finansiering från Kempestiftelsen för att etablera något vi kallar för en Projektplattform. Den ska senare få ett mer tilltalande namn, men för närvarande får vi nöja oss med Projektplattformen.

Men hur ska den utformas och vad ska den innehålla och vad ska den erbjuda för att vara intressant för er?

Delta i vår enkät genom att följa länken nedan.
 
https://forms.office.com/e/3v0DC9BASs

Kommande event

Senaste nyheter

Arkiv