2021 > 10

Foto: Niclas Tidström, IUC Norr
Foto: Niclas Tidström, IUC Norr

Den 18 oktober arrangerade Adopticum ett Teknikforum hos Boliden Rönnskär i Skellefteå.

Boliden stod som värd för dagen och välkomnade de inbjudna företagen ABB Process Industries, BI Nordic, Data Ductus, Optimation Advanced Measurements, PASKE, ProcessIT och Swerim. 

Teknikforumet är en del av en serie event som genomförs  hos processindustrin i Norrbotten och Västerbotten.

Teknikforumet arrangerads inom ramen för projekten KOM - Konkurrenskraft genom Optisk Mätteknik och RIO - Regional Innovation genom Optisk Mätteknik. Projekten har som mål att öka kunskapen om optisk mätteknik och tillsammans med små och medelstora företag utveckla nya innovativa produkter och tjänster baserade på optisk mätteknik. 
 
Inför dagen hade Boliden identifierat ett antal produktionsavsnitt där de vill se förbättringar och effektiviseringar. Målet med dagen var att tillsammans med de inbjudna företagen hitta lösningar på de förbättringsområden som identifierats.  

Personal från Boliden anordnade en rundvandring i produktion för att visa på de avsnitt där de ser möjlighet för installationer baserade på optisk mätteknik. Efter rundvandringen samlades alla parter för ett idégenererade forum där ett antal konkreta applikationsområden identifierades. Boliden och de deltagande företagen kommer att ha fortsatt kontakt och arbeta för att driva dessa lösningar vidare. 

Teknikforum ger större behovsägare och företag som har kompetens och erfarenhet inom optisk mätteknik möjlighet att mötas för att tillsammans hitta lösningar på de faktiska behov som finns inom industrin.

De företag som deltar har sedan möjlighet att söka stöd inom ramen för KOM och RIO i form av utvecklingsprojekt för att arbeta vidare med de lösningar som identifierats under dagen. Läs mer om detta här.

Stiftelsen Adopticum har nominerats till Svenska Jämställdhetspriset 2022.​​​ Svenska Jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse som varje år delas ut till en aktör som aktivt arbetar för ett mer jämställt samhälle. Syftet med priset är att uppmärksamma, belöna och hylla goda insatser och exempel. 
 
Adopticum arbetar strukturerat med jämställdhet, både internt och i externa projekt tillsammans med regionens bolag.  
 
Verksamheten arbetar för att höja näringslivets insikt inom teknikområdet optisk mätteknik och medverka till innovation och kompetensutveckling. Syftet är att bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv där regionens bolag ska kunna dra nytta av optisk mätteknik för att stärka sin egen position på marknaden.

För att nå dit ser Adopticum jämställdhet som en viktig del. För att regionens bolag ska kunna fortsätta utvecklas, bedriva ett lyckosamt innovationsarbete och fortsätta locka kompetenta medarbetare.  
 
I den bransch Adopticum är verksam är den kvantitativa jämställdheten långt bort, vilket gör det än viktigare att börja med det kvalitativa jämställdhetsarbetet och gör det till en integrerad del av den dagliga verksamheten.  
  
I de innovationsprojekt Adopticum bedriver är ambitionen att utvecklingsresurserna ska fördelas lika mellan små- och medelstora företag som ägs och drivs av kvinnor och av män.

Detta kan anses vara ett ambitiöst mål då endast 30 procent av egenföretagarna i Sverige är kvinnor och nästan 70 procent av dem inte har någon anställd, vilket kan göra det svårt att bedriva större utvecklingsprojekt. Detta till trots, är det ändå viktigt att eftersträva en jämn fördelning av resurserna. 
 
Ett strukturerat arbete med jämställdhetsfrågor och ett aktivt arbete för att identifiera företag som ägs och drivs av kvinnor har lett fram till att 65 procent av utvecklingsresurserna i Adopticums strukturfondsprojekt RIO, Regional Innovation genom Optisk mätteknik, går till företag som ägs helt eller delvis av kvinnor. Något verksamheten är väldigt stolt över. 

Läs mer om Jämställdhetspriset här.

Kommande event

Senaste nyheter

Arkiv