FÖrstudie & Prototypprojekt

Målet med KOM är att hjälpa små och medelstora företag i Västerbotten att ta de första stegen mot helt nya innovativa produkter, tjänster eller processförbättringar baserade på optisk mätteknik.

Regionens små och medelstora företag har möjlighet att få stöd i form av utvecklingstimmar i två steg.

Det första steget utgörs av en förstudie där företag kan söka om upp till 120 timmars utvecklingstid för att undersöka om en idé är tekniskt genomförbar.

Det andra steget är ett prototypprojekt där företag kan ansöka om upp till 300 timmar utvecklingstid för att ta de första stegen mot en färdig prototyp och i förlängningen en ny innovativ lösning.

Efter avlutade projekt äger företagen allt resultat från projektet och kan helt oberoende av Adopticum fortsätta arbetet mot en färdig produkt eller tjänst.

Företagens egna  insats består av den  tiden som de lägger i projektet och i eventuella tekniska komponenter som de vill behålla efter projektets slut. 

Har ert företag en idé? Hör av er idag för ett förutsättningslöst möte.
 

Kontakt

Maria Strand
Projektledare

Direkt/Mobil: 070-681 57 01
maria.strand(at)adopticum.se.

Medfinansiärer

Carl Wikströms Stiftelse

Extern styrgrupp

Vi har satt samman en extern styrgrupp med en bred kompetens och erfarenhet av  inom olika branscher. De kommer att fatta beslut kring de ansökningar om förstudie- och prototypprojekt som kommer in till projektet.  

I styrgruppen sitter:

Sofia Gullholm - ordförande
LTU Business

Per Lindberg
Inlandets Teknikpark
 
Pia Kristiansson,

Glesbygdsmedicinskt centrum

Gustaf Ullander
Skellefteå Kommun