KONKURRENSKRAFT GENOM OPTISK MÄTTEKNIK

KOM, Konkurrenskraft genom optisk mätteknik, är ett regionalt projekt med målet att tillsammans med  små och medelstora företag i Västerbotten utveckla innovativa produkter och tjänster eller effektivisera sina processer med hjälp av optisk mätteknik.

Speciellt fokus läggs på lösningar inom primärproduktion och lösningar för en grön omställning.

Vi ger företag konkret stöd i form av utvecklingstid för att testa sina idéer basreade på optisk mätteknik

Vi arbetar aktivt med jämställdhet i alla delar i projektet. Vår ambition är att utvecklingsresurserna ska fördelas lika mellan företag som ägs av kvinnor och män. 

Läs mer

förstudie- & prototypprojekt

Projektet erbjuder konkret stöd i form av utvecklingstid för att testa din idé baserad på optisk mätteknik.

Läs mer

Kontakt

Maria Strand
Projektledare

Direkt/Mobil: 070-681 57 01
maria.strand(at)adopticum.se.

mEDFINANSIÄRER

Carl Wikströms
Stiftelse