I underjordsgruvor och vid exempelvis tunnelbyggen för vägar och tågbanor används borriggar för att borra och spränga nya tunnlar. För att säkerställa att borrhålen och sprängladdningarna placering krävs att borriggarnas position i fastställs relation till projekt- eller globala koordinater i den tunnel eller underjordsgruva där den befinner sig.
 
Positionering av riggar görs idag manuellt och är ett mycket kunskaps- och tidskrävande arbete som medför produktionsuppehåll då riggen inte kan arbeta under den tid som positioneringen pågår. 
 
ROCKMA erbjuder redan idag en lösning att positionera en borriggs bommar eller ”armar” i förhållande till riggen. Lösningen kräver dock att själva riggen har en fastställd position i relation till projekt- eller globala koordinater i den tunnel eller underjordsgruva där den befinner sig.

Prototypprojekt

Genom att kunna erbjuda våra kunder en lösning för att både positionsbestämda borriggen och bommarna skulle vi kunna erbjuda ett komplett positioneringssystem och möta kundernas behov av en automatiserad samt tids- och kostnadsbesparande lösning.