JS Construction utvecklar maskiner för tillverkning av stora detaljer.

Under denna utveckling har behov av enklare kalibrering av liknande större maskiner identifierats.

Förstudieprojekt
prototypprojekt