Sedan starten har Iplast skaffat sig ett unikt kunnande om hur man hanterar och formar plast till högkvalitativa och funktionella produkter.

Våra medarbetare har en mycket lång samlad erfarenhet när det gäller produktutvecklin, konstruktion, design och produktion av plastprodukter. 

Allt fler kunder går ett steg länge och anlitar oss även för montering och paketering. Vi har på så sätt blivit våra kunders högra hand som levererar en komplett slutprodukt.
 

Förstudieprojekt
Prototypprojekt

Via KOM har vi fått inspiration att se över våra möjligheter att kunna använda oss av optisk mätteknik i vår produktion och på så sätt öka kvalitén samtidigt som de minskar slöseri i material och tid. 


- Adam Bergqvist, Iplast