Linnovation AB utvecklar och producerar olika produkter för att lösa problem som uppstår med isbildning i kalla klimat. Ett av de applikationsområden som företaget arbetar inom är ”avisning av vindkraftverk” för att säkerhetsställa elproduktion under den period på året då energin behövs som mest.

Avisningsystemet i sig kräver energi, den energiförbrukningen skulle gå att minimera om det var möjligt att förutse att isbildning skulle kunna ske. Systemet skulle med största säkerhet kunna förbättras med användande av optiska sensorer.

Förstudieprojekt

Syftet med projektet är att utvärdera vilka tillgängliga optiska sensorer som skulle gå att använda för att bedöma risken för isbildning på ett vindkraftverk.