2023 > 06

Digitaliseringens framfart i samhället har inte gått obemärkt förbi och inom skogsbruket är frågan kokhet. Tillgången till öppna data i kombination med avancerad teknik gör det möjligt för företag att utveckla produkter och tjänster som kan samla in information om skogen på ett effektivt sätt.

Ju mer data, desto fler möjligheter finns det att utveckla det digitala, precisionsbaserade skogsbruket. Men hur ska vi säkerställa att informationen nyttjas maximalt i den komplexa värdekedjan? Hur kan skogsbranschen ta vara på den innovationskraft som kommer från såväl start-ups till små och medelstora företag? Dessa frågor vill Skogstekniska klustret, Centria och Adopticum undersöka närmare i ett nytt samverkansprojekt, beviljat av Interreg Aurora.

Precis innan stundande semester kom det positiva beskedet om att projektet Digital Innovation In The Forest Value Chain (DIIF) beviljats. Total budget är 937 572 euro fördelat över tre parter i Sverige och Finland.
 

Samverkan över landsgränserna

Projektet genomförs under tre år med start i oktober 2023. Projektet finansieras med stöd av Interreg Aurora, ett sprillans nytt EU-program som fokuserar på samarbete i den nordligaste delen av Europa och Sápmi.

Medfinansiärer är Region Västerbotten, Region Västernorrland, Umeå Kommun, Skellefteå Kommun, SCA, Sveaskog, Holmen, Centria University of Applied Sciences och Lapplands landskapsförbund.

SKOGSTEKNISKA KLUSTRET
Skogstekniska klustret är en ekonomisk förening med ett 10-tal medlemsföretag som främjar innovationsutveckling inom skogsteknik. Hjärtat är vårt innovationssystem, där vi kopplar ihop våra medlemsföretag med till exempel forskare, studenter, startups, skogsbolag och finansiärer – och sedan hjälper dem att driva projekt som utvecklar skogsbruket.

ADOPTICUM
Stiftelsen Adopticum är en innovationsstödjande verksamhet specialiserad på optisk mätteknik. Adopticum har kompetens inom hårdvara och mjukvaruutveckling och driver projekt tillsammans med behovsägare, produktägare och andra specialister. Syftet är att utveckla nya och innovativa tekniska lösningar som ligger i teknikens framkant. Målet är att med sin kompetens bidra till ökad konkurrenskraft till företag verksamma i norra Sverige och ge upphov till nya produkter och tjänster.

CENTRIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
Centria University of Applied Sciences är en mångvetenskaplig, dynamisk och internationell högskola belägen i Finland. Här erbjuds studenterna en bred palett av utbildningsmöjligheter, praktisk inriktade med goda kopplingar till yrkesvärlden. Vid universitet har man även en stark forsknings- och utvecklingsverksamhet där huvudsyftet är att hjälpa företag och lokala industrier att öka sin konkurrenskraft.

Kontakt

Skogstekniska klustret
Linda Nyström, linda.nystrom@skogstekniskaklustret.se

Adopticum
Maria Strand, maria.strand@adopticum.se  

Centria University of Applied Sciences 
Elisa Saarela, elisa.saarela@centria.fi

Projektet medfinansieras av

De Skellefteåbaserade verksamheterna Adopticum som arbetar med optisk mätteknik och Magna som är världsledande inom säkerhetssystem till fordonssektorn kommer tillsammans med sommarstipendiaterna Theodor Johansson och Ruben Forsgren driva ett utvecklingsprojekt för att utforska hur simuleringsmotorer i kombination med spelmotorer kan nyttjas för att detektera och klassificera okända föremål i trafikmiljö.  
  
Målet med projektet är att utforska hur vi med hjälp av CARLA kan simulera och framställa verklighetstrogen data av okända objekt för att sedan träna maskin-/djupinlärningsmodeller på att effektivt lokalisera dem i trafikmiljö.  
  
CARLA
är en open-source mjukvarusimulator speciellt utvecklad i syfte att utveckla, träna och validera system för autonoma fordon. I CARLA finns urbana miljöer med bland annat byggnader och fordon samt möjligheten att testa verkliga och simulerade optiska sensorer.  
  
I CARLAS simulerade miljö är Adopticum och Magna intresserade av att emulera optisk mätteknik, främst LiDAR-data, för att minska behovet av att samla in data manuellt.   
  
Att samla in data i verklig miljö är både tidskrävande och dyrt. Det tar hundratals timmar att samla in och annotera data i trafikmiljö samtidigt som det inte går att replikera alla tänkbara scenarion som kan uppstå och objekt/hinder som fordonen kan stöta på.

I sommar vill vi i stället utforska hur det går att kombinera stora mängder simulerade scenarion trafiksituationer med en mindre andel manuellt framställda insamlade objekt.   
  
Att simulera datainsamlingsprocessen sparar väsentligt med både tid och pengar för såväl nutida så som framtida projekt. Samarbetet kommer medföra stora möjligheter för verksamheterna att bygga kunskap, utforska området och driva innovation för både Adopticum och Magna.

Projektet har i förlängningen stor potential för att lösa utmaningar inom en bredd av branscher som är betydelsefulla för regionenen, allt från gruva till skog.   

Kommande event

Senaste nyheter

Arkiv