Förstudieprojekt
Prototypprojekt

Runt om i världen finns ett stort antal människor som arbetar inom många olika områden som kräver att de sitter i en arbetsställning som ofta ger permanenta nackskador. För att avhjälpa detta problem krävs en innovation.

Målet med projektet är att ge gruppen människor som måste sitta med huvudet böjt nedåt i sina arbeten ett arbetsredskap som gör att de kan sitta upprätt eller stå och jobba och titta rakt fram med huvudet i linje med ryggraden medan de utför sina arbetsuppgifter.