FÖrstudieprojekt

Vi på Nordmark & Nordmark Arkitekter jobbar utifrån platsens förutsättningar. Vi tycker att en plats som ska bebyggas oftast har viktiga ingående värden från start. Med god planering kan dessa bibehållas och stärka det slutliga resultatet. I många fall tas befintliga naturvärden bort slentrianmässigt. Vi ser en potential i att kunna nyttja dessa värden och kanske till och med förstärka dem ihop med den nya byggnation som tillförs på platsen.

Vi önskar i förstudien utreda ifall det skulle vara möjligt att med optisk teknik göra ett enkelt verktyg som vi kan använda för att få placering och form på träd och terräng. Samt kanske också kunna särskilja olika typer av vegetation/marktyper. Detta för att i planeringsprocessen kunna analysera den nya bebyggelsen tillsammans med befintliga och kunna säkerställa ett bevarande av de värden vi önskar.