Förstudieprojekt

En lidarsensor som diagnosticerar sig själv för optimal och säker prestanda.

Smart övervakning ämnad för säkerhetsapplikationer bör själv kunna avgöra när prestandan minskar utanför ett bestämt toleransintervall, t.ex. om sensorn börjar täckas av damm eller smuts, sensorns position ändras och behöver konfigureras om, ström- eller internetanslutning, eller om inläsningen av data ser avvikande ut.

Denna funktion är avgörande för att lidar ska kunna användas i säkerhetsändamål och uppfylla säkerhetskrav, t.ex. maskindirektivet.

Med hjälp av inbyggd självdiagnosticering kan lidarsensorn själv varna när något behöver åtgärdas för att den ska fungera optimalt. Utan denna funktion blir det svårt att avgöra vad lidarsensorn faktiskt övervakar eller missar. Lidarsensorn skickar självdiagnostikmeddelanden på samma sätt som den valda övervakningen kommunikationssätt, t.ex. till centrala styrsystemet och/eller till hårdvara, lokalt varnings- eller förreglingssystem.