Förstudieprojekt
PROTOTYPPROJEKT


Photon Sports arbetar med att ta fram ny mätteknik för idrottare. Vi använder oss av nyutvecklad 3D-kamerateknik på ett innovativt sätt.

Kortfattat ger tekniken oss möjlighet att med hög noggrannhet lokalisera och mäta avståndet till ett eller flera objekt i tre dimensioner, i detta fall idrottare.

Väsentlig kompetens för att nyttiggöra vår teknik är bildbehandling, signalanalys och tracking, kunskaper vi i dagsläget inte har inom bolaget.

Det föreslagna projektet syftar till att lyfta bolagets teknik- och kunskapsnivå inom dessa områden och implementera, testa och verifiera nödvändiga förbättringar i vår bild- och signalbehandling.