INDIGO – ett utvecklingsprogram för att möta digitalisering

Utvecklingsprogrammet INDIGO är en unik möjlighet för dig som har ett litet eller medelstort industri- eller teknikföretag, och som vill bredda dina kunskaper inom digitalisering. Som deltagare får du hjälp att identifiera och genomföra de smartaste insatserna i just ditt företag.

Digitalisering är en av de största drivkrafterna för industri- och teknikbolagens utveckling och framgång. Fördjupad kunskap inom digitaliseringens möjligheter och förmåga att utnyttja digital teknik skapar ökad konkurrenskraft och nya affärsmöjligheter.

Vilka är ditt företags framgångsfaktorer, utmaningar och konkurrensmöjligheter i detta teknikskifte? Hur påverkas ni? Digitalisering skapar nya modeller och förändrar vårt sätt att producera. Förändringen går fort, så det gäller att hänga med!

Digitalisering kan påverka allt i ett företags verksamhet och inom många områden.

Exempelvis:

  • Administration och affärssystem
  • Produktion, automation och robotisering (effektivisering)
  • Marknadsföring och nya marknadsföringskanaler
  • Utvecklade modeller för nya affärsmöjligheter
  • Ökad kundnöjdhet och stärkta kundrelationer
  • Produktutveckling och prototyper
  • Infrastruktur, fiber och bredband
INDIGO kombinerar nätverksträffar och gemensamma workshops med professionell coachning ute på ditt företag. Erfarna konsulter hjälper till att definiera era behov och möjligheter och lägger grunden för hur du skapar en strategi kring ditt företags digitaliseringsresa.


Programstart: September 2018 i Umeå

Målgrupp: Små och medelstora industri- och teknikföretag i Västerbotten och Norrbotten.

Kostnad: 20 000 SEK (ex moms) för 6 nätverksträffar och 4-6 coachingtillfällen.

Anmälan snarast till: anna.dahlberg@iucnorr.se

Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Läs mer om Indigo här >>

Indigo är ett utvecklingsprogram för att möta digitalisering. I Västerbotten genomförs programmet av Adopticum, och i Norrbotten av IUC Norr.

KonTAKTPERSON

Anna Dahlberg
Mobil: 070-203 13 69
E-mail: anna.dahlberg(at)iucnorr.se