Förstudieprojekt

Syftet med projektet är att undersöka och utvärdera möjligheten till att automatisera ett eller flera av arbetsmomenten i företagets produktion för att kompensera för småskalighet och flexibilitet.