TS Solar är ett ungt företag med tio anställda som bildades i Robertsfors 2020. Vi projekterar, monterar, och driftsätter solcellsanläggningar för industri, företag, föreningar och privatpersoner i Norrland.

Förstudieprojekt

Vi ser ett ökat behov av att effektivt och precist kunna mäta takytor hos kunder, och har vid några tillfällen undersökt om drönare och optik kan erbjuda en lösning för oss.

De produkter och lösningar vi tittat närmare på har dock varit anpassade för storskaliga byggprojekt, industrier samt jord- och skogsbruk.

Förhoppningen är att KOM kan hjälpa oss på vägen mot att nå en fungera prototyp.